خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب ۸۰ص

مطالعات نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب ۸۰ص

مطالعات نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب ۸۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

فصل اول :

( دلایل انتخاب موضوع و سایت)

۱-۱ تاریخچه خط و زبان ۱
۱-۱-۱ خط ۱
۱-۱-۲ زبان ۲
۱-۲ تاریخچه کاغذ ۳
۱-۳ یوهان گوتمبرگ ۴
۱-۴ صحافی ایرانیان ۴
۱-۵ کتاب ۴
۱-۶ دلایل انتخاب موضوع ۵
۱-۶-۱ خلاصه دلایل انتخاب طرح ۵
۱-۷ دلایل انتخاب سایت ۶

فصل دوم :
(جغرافیای استان تهران و شهرستان ساوجبلاغ)

۲-۱ ویژگیهای طبیعی ۸
۲-۱-۱ موقعیت جغرافیایی ۸
۲-۱-۲ ناهمواریهای استان تهران ۸
۲-۱-۳ آب و هوا ۱۰
۲-۱-۴ انواع آب و هوا در استان تهران ۱۳
۲-۱-۵ پوشش گیاهی ۱۵

۲-۲ ویژگیهای انسانی ۱۶
۲-۲-۱ سابقه سکونت و فعالیت در استان تهران ۱۶
۲-۲-۲ تقسیمات سیاسی _ اداری استان تهران ۱۷
۲-۲-۳ جمعیت استان تهران ۱۸
۲-۲-۴ مهاجرت ۱۸
۲-۲-۵ ترکیب سنی جمعیت ۱۸
۲-۲-۶ شهر نشینی در استان تهران ۱۹
۲-۲-۷ تقسیمات کشوری در استان تهران ۲۰

۲-۳ مباحث تکمیلی در مورد جغرافیای شهرستان ساوجبلاغ ۲۲
۲-۳-۱ اقلیم ۲۳
۲-۳-۲ زمین ۲۴
۲-۳-۳ خاک ۲۵
۲-۳-۴ آب ۲۵
۲-۳-۵ تابش آفتاب ۲۵
۲-۳-۶ پوشش گیاهی ۲۷
فصل سوم :
(بررسی نمونه های مشابه)

۳-۱ مصاحبه با فرهاد احمدی ۳۰
۳-۲ نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب میدان آرژانتین(فرهاد احمدی) ۳۳
۳-۲ فروشگاه شهر کتاب میدان آزادی(شهریار ایزدی) ۴۰
فصل چهارم :
(بسط موضوع)

۴-۱ بخش فرهنگی ۴۷
۴-۱-۱ نمایشگاه ۴۷
۴-۱-۲ سالن چند منظوره ۵۰
۴-۲ بخش تفریحی ۵۴
۴-۲-۱ ویژگیهای رستوران ۵۴
۴-۲-۲ ابعاد میزها ۵۵
۴-۳ بخش تجاری ۵۵
۴-۴ بخش اداری ۵۵

فصل پنجم :
(برنامه فیزیکی)
۵-۱ برنامه فیزیکی سالن چند منظوره ۵۷
۵-۲ برنامه فیزیکی نمایشگاه و فروشگاه ۵۸
۵-۳ برنامه فیزیکی واحدهای تجاری ۵۹
۵-۴ برنامه فیزیکی قسمت اداری ۶۰
فصل ششم :
(مبانی نظری)

۶-۱ پایداری در معماری ۶۲
۶-۱-۱ مفهوم توسعه پایدار ۶۳
۶-۱-۲ تعریف توسعه پایدار ۶۴
۶-۱-۳ اهداف توسعه پایدار ۶۴
۶-۱-۴ توسعه پایدار و معماری ۶۴
۶-۱-۵ پیشینه معماری پایدار ۶۵
۶-۱-۶ اصول معماری پایدار ۶۶

۶-۲ اصول طراحی معماری در اقلیم گرم و خشک ۶۷
۶-۲-۱ تقسیمات اقلیمی در ایران ۶۷
۶-۲-۲ اقلیم گرم و خشک ۶۸

۶-۳ اصول نظام دهنده فضا ۶۹
۶-۳-۱ محور ۶۹
۶-۳-۲ تقارن ۷۰
۶-۳-۳ سلسله مراتب ۷۱
۶-۳-۴ ریتم / تکرار ۷۴
۶-۳-۵ عامل مفروض ۷۵
۶-۳-۶ تغییر شکل ۷۷
فصل هفتم :
(سازه بنا)
۷-۱ سازه بنا ۷۸
۷-۲ تاریخچه بتن ۷۹
۷-۳ محاسن سازه های بتنی ۷۹
۷-۴ معایب سازه های بتن مسلح و نحوه اصلاح آنها ۸۰
۷-۵ تعریف پیش ساخته سازی ۸۱
۷-۶ انواع ساختمانهای بتنی پیش ساخته ۸۰
پیوست شماره یک : (نقشه ها) ۸۲
منابع و ماخذ ۸۳

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون ملل گوناگون و وجود رقابت شدید اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی بین ملل گوناگون ، توجه به امر کتاب و کتابخوانی بیش از پیش مهم می نماید از این رو کشورهای مختلف با انجام فعالیتهای فرهنگی سعی در تشویق مردم برای افزایش سطح اطلاعات و دانش آنها دارند ایجاد مراکز فروش کتاب و نمایشگاههای کتاب یکی از راههای تشویق مردم به امر کتابخوانی است گذشته از این عوامل در دسترس بودن کتب گوناگون هم می تواند یکی از راههای تشویق مردم به کتاب و کتابخوانی باشد از این رو بر آن شدم تا با طراحی یک مرکز به ظاهر تجاری اما در اصل فرهنگی به یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری بپردازم امیدوارم توانسته باشم در حد توانایی خود موثر بوده باشم

مطالعات نمایشگاه شهر کتاب,مطالعات نمایشگاه کتاب,مطالعات فروشگاه کتاب,رساله نمایشگاه کتاب,رساله فروشگاه کتاب,رساله نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب,مطالعات تطبیقی نمایشگاه کتاب,مطالعات نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب,طرح نهائی فروشگاه کتاب,طرح نهائی نمایشگاه کتاب,پایان نامه نمایشگاه کتاب,پایان نامه فروشگاه کتاب,نقشه فروشگاه کتاب,نقشه نمایشگاه کتاب,طرح نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب,برنامه فیزیکی نمایشگاه کتاب,برنامه فیزیکی فروشگاه کتاب

-۶-۱ خلاصه دلایل انتخاب طرح عبارتند از:
۱- اهمیت کتاب و کتاب‌خوانی
۲- نبود فضای مناسب در هشتگرد جهت نمایش آثار هنری، تاریخی، صنایع دستی، کتاب و
۳- پر کردن خلاء فرهنگی موجود در شهر (در رابطه با کتاب و کتاب‌خوانی)
۴- برآوردن احتیاجات مردم به کتاب و جلوگیری از تردد آن‌ها به تهران
۵- ایجاد رابطه متقابل بین شهر جدید و قدیم هشتگرد با پاسخ‌گویی به بعضی از نیازهای یکدیگر
۶- طراحی یک سالن همایش در حد متوسط، جهت پاسخ‌گویی به نیازهای دستگاه‌های دولتی و خصوصی (سالن‌های موجود در سطح شهر، قدیمی و فرسوده هستند)
۷- ایجاد یک نماد شهری و هویت بخشی به قسمتی از شهر قدیم هشتگرد

فصل اول :
( تاریخچه خط و زبان و دلایل انتخاب موضوع و سایت)

۱-۱ تاریخچه خط و زبان:

۱-۱-۱ خط:
مهمترین گامی که انسان به سوی مدنیت برداشته همانا، اختراع خط است (در قدیمی‌ترین نوشته‌های هیروگلیفی که در سومر به دست آمده مرغ را به صورتی نگاشته‌اند که با نقشه‌های مرغ موجود بر ظروف سفالی شوش در عیلام کمال شباهت را دارد همین‌طور نخستین خط نوشته تصویری که نماینده گندم است، مستقیماً از تزئینات هندسی ظروف شوش و سومر اقتباس شده است)
(حروف مستقیم الخطی که در ابتدای امر در سومر (حوالی ۳۶۰۰ قم) آشکار شد ظاهراً، صورت خلاصه شده‌ای است از رموز و رسوم نقاشی شده یا کنده شده بر ظرف‌های گلی نواحی جنوبی بین‌النهرین و عیلام بنابراین خط نیز، مانند نقاشی و حجاری، از شاخه‌های هنر کوزه‌گری است)
اکثر دانشمندان معتقدند که سومری‌ها اولین قومی هستند که توانسته‌اند مفاهیم مختلف را با خط نشان دهند و عده‌ای نیز معتقد بودند که خط از اختراعات ایرانیان می‌باشد به عقیده عده‌ای از باستان‌شناسان، مردم سومر برای اولین بار توانستند با آلت تیزی به شکل میخ، خطوطی بر روی گل خشک نشده نقش کنند و خط میخی را به وجود آوردند این خطوط دارای اشکال عیلامی، پارسی و بابلی است (اما حفریاتی که در تپه یحیی انجام شده اثبات می‌کند که ایرانیان قدیمی‌ترین قومی هستند که خط را به وجود آورده‌اند لوحه‌های مکشوفه از تپه یحیی، بسیاری از فرضیه‌های مربوط به پیدایش خط را دگرگون ساخت و آن منطقه را به صورت یکی از قدیمی‌ترین مراکز مهم پیدایش خط به جهانیان معرفی کرد)
نخستین کوشش سومریان برای نوشتن ، خط تصویری بود و تنها در مسائل بسیار ساده اداری مورد استفاده قرار می‌گرفت سرانجام مجموعه‌ای از تصاویر شکل گرفت که نماینده افکار بود تقریباً همین نوع تصویرها در عیلام و مصر به کار می‌رفت که آن را هیروگلیف نامیدند و بیشتر، کاهنان آن را به کار می‌بردند
در قرن‌های بعد کاتبان و معلمان سومری به تدریج این خط را چنان دگرگون ساختند که ماهیت تصویری خود را از دست داد و به خط متعارف مبدل شد پیش از پایان هزاره سوم قم شیوه خط سومری چنان نرم و انعطاف‌پذیر بود که به آسانی پیچیده‌ترین مباحث تاریخی و ادبی را بدان بیان می‌‌کردند آنان آثار ادبی خویش را که تا آن زمان سینه به سینه نقل می‌شد بر روی الواح و منشورهای گلی ثبت کردند نوک قلم آن‌ها به شکل منشور مثلث‌القاعده‌ای بود که با آن بر روی لوحه‌های گلی می‌نوشتند و بدین جهت آن را خط میخی نامیدند
عیلامی‌ها و آشوری‌ها و بابلی‌ها خط میخی را از سومری‌ها گرفتند و بعدها، مادها و پارس‌ها آن را به صورت ساده‌تری درآوردند که تقریباً الفبایی است زیرا دارای ۳۶ حرف و شش علامت می‌باشد در صورتی که خط آشوری و عیلامی دارای ۸۰۰ علامت است

۱-۱-۲ زبان:
( زبان فارسی از خانواده زبان‌های هند و اروپایی است زبان‌های هند و اروپایی از حدود هزاره اول پیش از میلاد مسیح در بخش بزرگی از اروپا و جنوب و جنوب‌غربی آسیا رایج بوده و از نیمه دوم سده پانزدهم میلادی در آمریکا و آفریقا و اقیانوسیه هم رایج گشته‌اند) از گروه هندی و ایرانی، شاخه ایرانی در هزاره اول پیش از میلاد مسیح در ایران و افغانستان و در شمال و در منطقه میان مجارستان و ترکستان چین رایج بوده است
قدیمی‌ترین گونه‌های شاخه ایرانی، اوستایی و فارسی باستان است اوستایی، زبان اوستا کتاب مقدس زردشتیان و زبان فارسی باستان، زبان رسمی داریوش کبیر (سلطنت از ۵۲۲ تا ۴۸۶ قم) و خشایارشا (سلطنت از ۴۸۶ تا ۴۶۵ قم) و جانشینان آنان است

۱-۲ تاریخچه کاغذ:
(بدون اغراق کاغذ یکی از ارکان تمدن است به هر طرف که نگاه کنیم و به هر طرف که برویم با کاغذ سر و کار خواهیم داشت قبل از پیدایش کاغذ، بشر برای نوشتن و ضبط آثار مختلف از لوحه‌های گلی و سنگی و سپس از پوست‌های حیوانات مختلف استفاده می‌کرد در مصر باستان گیاهی به نام پاپیروس می‌رویید که از الیاف و برگ و ساقه آن استفاده می‌کردند و یکی از موارد مهم استعمال آن، تهیه یک نوع کاغذ بوده است کاغذ پاپیروس در مصر باستان به فراوانی مورد استفاده بوده و اسناد مختلفی بر روی آن باقی مانده است علاوه بر مطالب مذهبی، اسناد کشوری و آثار ادبی هم بر روی پاپیروس نوشته شده است بعدها یونانی‌ها نیز از این نوع کاغذ پاپیروس استفاده می‌کردند در زمان حکومت اسلامی اعراب در مصر، به کشت پاپیروس اقدام می‌کردند بعدها ساختن کاغذ از الیاف گیاهی را از چینی‌ها فرا گرفتند و دست به تولید آن زدند، آنگاه کشت پاپیروس از رونق افتاد و ظاهراً در قرن دهم میلادی پاپیروس جای خود را به کاغذ داد که به شیوه چینی تولید می‌شد)
تاریخ پیدایش کاغذ در چین روشن نیست اما به نظر برخی از نویسندگان چینی‌ها از حدود آغاز قرن دوم قبل از میلاد مسیح به هنر ساختن کاغذ آشنایی داشته و از آن استفاده می‌کردند در سال ۷۵۱ میلادی اعرابی که سمرقند را تصرف کرده بودند مورد حمله چینی‌ها قرار گرفتند، حاکم سمرقند پس از شکست چینی‌ها عده‌ای را اسیر کرد در میان اسرا کسانی بودند که از صنعت ساخت کاغذ اطلاع داشتند اعراب با کمک این عده دست به تولید کاغذ زدند و به تدریج این صنعت در سراسر قلمروی حکومت اسلامی انتشار یافت
(پس از اختراع چاپ و به خصوص پس از رنسانس در اروپا، میزان احتیاج بسیار بالا رفت و در نتیجه در سراسر اروپا کارخانه‌های کاغذسازی ایجاد شد در این دوره ساختن کاغذ به وسیله دست صورت می‌گرفت و برای اولین بار در اواسط قرن هجدهم پاره‌ای از کارها ماشینی گردید اولین بار در سال ۱۸۴۰ شخصی به نام فردریک کلر وسیله‌ای برای خرد کردن چوب به وجود آورد و بالاخره درسال ۱۸۶۸ یک شیمی‌دان آمریکایی توانست با کمک برخی مواد شیمیایی، چوب را به شکل خمیر مخصوصی در بیاورد به صورتی که مواد سلولزی آن که برای ساخت کاغذ مفید بود از بین نرود)
۱-۳ یوهان گوتمبرگ:
(گوتمبرگ با اختراع چاپ موجب ترقی تمدن بشر گردید و اختراعش وسیله‌ای است جهت ثبت وقایع و اتفاقات اما متأسفانه از این وسیله برای ثبت شرح‌حال او استفاده نشده است و به همین جهت از زندگی او اطلاعات زیادی در دست نیست و معلوم نیست که او چگونه و به چه طریقی اقدام به اختراع ماشین چاپ نمود او در شهر «منتز» واقع در آلمان و در سال ۱۳۹۸ میلادی از یک خانواده اشرافی به دنیا آمد ولی بعداً تمام خانواده او از آنجا تبعید شدند گوتمبرگ در ابتدای جوانی به علت قرض از طرف مقامات دولتی مورد پیگرد قرار می‌گیرد و برای جبران بدهی خود اقدام به تأسیس شرکتی با چند تن از دوستان خود می‌کند، اما به دلیل عدم توافق از یکدیگر جدا می‌شوند از سال ۱۴۴۴ تا سال ۱۴۴۸ اطلاعی از وی نیست وی در سال ۱۴۵۰ با «جوهم فوست» شرکتی تأسیس می‌کند و شریکش متعدد می‌شود در مقابل ماشین چاپی که وی می‌سازد، ۸۰۰ گیلدر بابت دستمزد و ۳۰۰ گیلدر بابت مخارج آن بپردازد اما گویا «فوست» به تعهداتش عمل نمی‌کند وی چند کتاب هم با ماشین خود به چاپ می‌رساند گوتمبرگ در سال ۱۴۶۸ زندگی را بدرود گفت)

۱-۴ صحافی ایرانیان:
(صنعت صحافی هم توأم با صنعت کاغذسازی و تهیه کتاب و با توجه به پیشرفت ایرانیان در صنعت دباغی چرم، از چرم‌های مرغوب برای جلد کتاب‌ها استفاده می‌شد که بسیار نرم بودند و کار کردن بر روی آن‌ها خیلی آسان شده بود می‌گویند کتاب‌های بسیار نفیسی با خط طلا، بر روی کاغذ چینی نوشته و در جلدهای عالی چرمین مزیّن به زری و جواهر، صحافی کرده بودند صحافی و جلدسازی ایتالیا از همان ابتدای نهضت اروپا، تقلیدی بود از سبک‌های ایرانی که در منابع صحافی و جلدسازی آن کشور تأثیر داشته است)

مطالعات نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب ۸۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان