خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه مردم شناسی ۱۱۰ص + ۳۰اسلاید

مطالعات موزه مردم شناسی ۱۱۰ص + ۳۰اسلاید

مطالعات موزه مردم شناسی ۱۱۰ص + ۳۰اسلاید
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

مقدمه الف
فصل اول : شناخت موضوع طراحی
۱-۱- علت انتخاب موضوع۲
۲-۱- آشنایی با فرهنگ‌های کشور۲
۱-۲-۱- قوم لر۲
۱-۲-۱-۱- شهرهای مهم محل سکونت لرها۲
۱-۲-۱-۲- زبان لری ۲
۱-۲-۱-۳- انواع موسیقی در قوم لر ۳
۱-۲-۱-۴- صنایع دستی استان لرستان ۳
۱-۲-۱-۵- صنایع دستی شهری ۳
۱-۲-۲- قوم ترک ۳
۱-۲-۲-۱- زبان ترکی به دو دسته تقسیم می‌شود۳
۱-۲-۲-۲- سلسله‌های ترک تبار که در ایران بعد از اسلام حکومت کردند۴
۱-۲-۲-۳- صنایع دستی ترک‌های مقیم استان زنجان ۴
۱-۲-۲-۴- شهرهای ترک‌نشین ایران که به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می‌کنند۴
۱-۲-۲-۵- صنایع دستی اردبیلی‌ها۴
۱-۲-۲-۶- غذاهای محلی استان اردبیل ۴
۱-۲-۲-۷- سوغات ۴
۱-۲-۳- قوم کرد۵
۱-۲-۳-۱- گونتیل کردی ۵
۱-۲-۳-۲- صنایع دستی استان کردستان ۵
۱-۲-۳-۳- مهمترین سوغات استان کردستان ۵
۱-۲-۳-۴- صنایع دستی کرمانشاه ۵
۱-۲-۳-۵- سوغات کرمانشاه۵
۱-۲-۴- قوم بختیاری۶
۱-۲-۴-۱- موسیقی ۶
۱-۲-۴-۲- پوشش مردان بختیاری ۶
۱-۲-۴-۳- پوشش زنان بختیاری ۷
۱-۲-۴-۴- آداب سوگواری بختیاری‌ها۷
۱-۲-۴-۵- آداب برگزاری مراسم ازدواج و عروسی ۷
۱-۲-۵- خراسان جنوبی ۷
۱-۲-۵-۱- صنایع دستی ۷
۱-۲-۵-۲- بخش دامپروری ۸
۱-۲-۶- استان سمنان ۸
۱-۲-۶-۱- صنایع دستی۸
۱-۲-۷- استان فارس ۸
۱-۲-۷-۱- گویش اصلی ۸
۱-۲-۷-۲- صنایع دستی ۸
۱-۲-۷-۳- سوغات ۸
۱-۲-۸- استان سیستان و بلوچستان ۹
۱-۲-۸-۱- مهم‌ترین صنایع دستی ۹
سوزن دوزی ۹
خامه دوزی۹
۱-۲-۸-۲- صنایع سفالگری ۹
۱-۲-۸-۳- زبان یا گویش رایج ۹
۱-۲-۹- شهرهای شمالی کشور۱۰
۱-۲-۹-۱- قوم گیلکی ۱۰
۱-۲-۹-۲- زبان‌های رایج دیگر ۱۰
۱-۲-۹-۳- فرآورده‌های کشاورزی گیلان ۱۰
۱-۲-۹-۴- غذاهای گیلانی ۱۰
۱-۲-۹-۵- سوغات ۱۰
۱-۲-۱۰- استان مازندران ۱۱
۱-۲-۱۱- استان گلستان ۱۱
۱-۲-۱۱-۱- زبان رایج ۱۱
۱-۲-۱۱-۲- سوغات مهم ۱۱
۱-۲-۱۲- استان یزد ۱۱
۱-۲-۱۲-۱- صنعت کشاورزی۱۱
۱-۲-۱۲-۲- صنایع آنها ۱۱
۱-۲-۱۳- استان بوشهر ۱۲
۱-۲-۱۳-۱- سوغات بوشهر ۱۲
۱-۲-۱۴- استان قم ۱۲
۱-۲-۱۴-۱- سوغات ۱۲
۱-۲-۱۵- استان همدان ۱۲
۱-۲-۱۵-۱- صنایع دستی ۱۲
۱-۲-۱۵-۲- سوغات۱۲
۱-۳- پیرامون موزه ۱۳
۱-۳-۱- تعریف موزه ۱۳
۱-۳-۲- معنای لغوی و اصطلاحی موزه ۱۳
۱-۳-۳- تاریخچه موزه ۱۴
۱-۳-۴- اهداف موزه ۱۴
۱-۳-۵- انواع موزه‌ها ۱۵
۱-۳-۵-۱- موزه‌های تاریخی ۱۵
۱-۳-۵-۲- موزه‌های تخصصی ۱۶
۱-۳-۵-۳- موزه‌های علمی ۱۶
۱-۳-۵-۴- موزه‌های فنی و صنعتی ۱۶
۱-۳-۵-۵- موزه‌های هنری ۱۷
۱-۳-۶- وضعیت موزه‌های بعد از انقلاب در ایران ۱۷
۱-۳-۷- موزه‌های معروف جهان و ایران ۱۷
۱-۳-۷-۱- موزه ایران باستان ۱۸
۱-۳-۷-۲- موزه آستان قدس مشهد ۱۸
۱-۳-۷-۳- موزه‌ی مردم شناسی در تهران ۱۸
۱-۳-۷-۴- موزه پارس در شیراز۱۹
۱-۳-۸- موزه‌های مردم شناسی دنیا ۱۹
۱-۳-۹- موزه‌ی مردم شناسی در ایران ۱۹
۱-۳-۱۰- موزه‌های موجود در تهران ۲۰
۱-۴- آشنایی با غرفه‌ها ۲۱
۱-۴-۱- غرفه زندگی ۲۱
۱-۴-۲- سفالگری ۲۱
۱-۴-۳- غرفه آرایش ۲۲
۱-۴-۴- غرفه ساخته‌های چوبی ۲۲
۱-۴-۵- غرفه شیشه ۲۲
۱-۴-۶- غرفه اشیاء سنگی۲۲
۱-۴-۷- غرفه قلم کار ۲۲
۱-۴-۸- غرفه نمد ۲۳
۱-۴-۹- غرفه منبت کاری و خاتم کاری ۲۳
۱-۴-۱۰- غرفه خرامین، قلمدان، و عقد نامه‌ها ۲۴
۱-۴-۱۱- قلمدان سازی ۲۴
۱-۴-۱۲- غرفه درویش ۲۴
۱-۴-۱۳- غرفه ساز ۲۵
۱-۴-۱۴- غرفه روشنایی ۲۵
۱-۴-۱۵- غرفه عقد ۲۶
۱-۴-۱۶- غرفه حمام ۲۶
۱-۴-۱۷- غرفه قهوه خانه ۲۷
۱-۴-۱۸- غرفه کلاه‌ها و سر پوش‌ها۲۷
۱-۴-۱۹- غرفه پاپیچ‌ها ۲۸
۱-۴-۲۰- غرفه پوشاک ۲۸
۱-۴-۲۱- غرفه پاپوش‌ها ۲۸
۱-۴-۲۲- غرفه مربوط به بافندگی ۲۹
۱-۴-۲۳- غرفه صنایع دستی ۲۹
۱-۴-۲۴- غرفه سفر ۳۰
۱-۴-۲۵- غرفه گلیم‌ها و جاجیم‌ها ۳۱
۱-۴-۲۶- غرفه زیور آلات ۳۱
۱-۵- نقش و لیست عملکردهای مورد نیاز در موزه ۳۲
۱-۵-۱- مضمون موزه ۳۲
۱-۵-۲- گروه بندی فعالیت‌های موزه‌ای ۳۲
۱-۵-۳- فعالیت‌های اداری ۳۲
۱-۵-۴- فعالیت‌های فرهنگی ۳۲
۱-۵-۵- فعالیت‌های خدماتی – رفاهی ۳۳
۱-۵-۶- فعالیت‌های خدماتی – پشتیبانی ۳۳
فصل دوم : شناخت بستر طرح
۲-۱- مطالعات جغرافیایی ۳۵
۲-۱-۱- موقعیت استان ۳۵
۲-۱-۲- موقعیت شهرستان ۳۶
۲-۱-۲-۱- زبان‌های گفتاری ۳۶
۲-۱-۲-۲- مذهب ۳۶
۲-۱-۲-۳- ارتفاع از سطح دریا ۳۷
۲-۱-۲-۴- طول و عرض جغرافیایی ۳۷
۲-۱-۲-۵- شیب زمین ۳۷
۲-۱-۲-۶- موقعیت استقرار ۳۷
۲-۱-۲-۷- آب و هوا ۳۷
عوامل جغرافیایی ۳۸
کویر یا دشت ۳۸
رشته کوه البرز۳۸
بادهای مرطوب و باران زای غربی ۳۸
اقلیم ارتفاعات شمالی ۳۸
اقلیم کوهپایه ۳۹
اقلیم نیمه خشک و خشک ۳۹
منابع آب ۴۰
۲-۲- مطالعات تاریخی ۴۰
۲-۲-۱- وجه تسمیه تهران ۴۰
۲-۲-۲- تاریخچه شهر تهران ۴۱
تحولات بعد از ۱۳۰۰ هجری شمسی را می‌توان به ۴ دوره تقسیم نمود۴۵
دوره اول (۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ ) ۴۵
دوره دوم ( ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ) ۴۶
دوره سوم ( ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷) ۴۶
دوره چهارم از سال ۱۳۵۷ تا کنون ۴۶
تفریحگاه و گردشگری ۴۷
۲-۲-۳- تاریخچه موزه و تاریخچه موزه در جهان ۴۸
۲-۲-۴- تاریخچه موزه در ایران ۴۹
۲-۳- مطالعات اقلیمی ۵۰
۲-۳-۱- مشکلات عمده اقلیم گرم و خشک ۵۰
۲-۳-۲- شکل شهر ۵۰
۲-۳-۳- اقلیم و ساختمان ۵۰
فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۵۱
۲-۳-۴- تابش آفتاب ۵۲
۲-۳-۵- دما ۵۳
۲-۳-۶- رطوبت ۵۳
۲-۳-۷- باد ۵۳
۲-۳-۸- بارندگی ۵۴
۲-۳-۹- اقلیم و معماری ۵۵
نکات مهم در مورد پوشش خارجی ساختمان‌ ۵۵
۲-۴- مطالعات اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی موزه ۵۶
۲-۴-۱- اثرات اجتماعی – فرهنگی موزه ۵۶
۲-۴-۱-۱- گسترش مناسبات فرهنگی بین اقوام ۵۶
۲-۴-۱-۲- اثرات اقتصادی موزه ۵۶
۲-۵- مطالعات کالبدی۵۷
۲-۵-۱- موقعیت موزه در شهر ۵۷
۲-۵-۲- شبکه‌های ارتباطی برون شهری ۵۷
۲-۵-۲-۱- فرودگاه ۵۷
۲-۵-۲-۲- راه آهن ۵۸
۲-۵-۳- فرم کلی شهر تهران ۵۸
۲-۵-۴- ویژگیهای معماری بومی ۵۹
سایه‌بانهای متحرک و ثابت ۵۹

فصل سوم : برنامه فیزیکی طرح
۳-۱- فضاهای بخش موزه ۶۱
۳-۱-۱- گالری‌ها ۶۱
۳-۱-۲- فضاهای نمایشگاهی ۶۱
۳-۱-۳- فضاهای خدماتی موزه ۶۶
۳-۲- فضاهای اداری ۶۶
۳-۲-۱- مدیر عامل ۶۶
۳-۲-۲- رؤسا ، سرپرستان، منشی، پذیرش ۶۷
۳-۲-۳- کارکنان عالی رتبه و کارشناسان ۶۸
۳-۲-۴- کارمندان دفتری ۶۹
۳-۳- فضاهای فرهنگی ۶۹
۳-۳-۱- سالن آمفی تئاتر ( سالن چند منظوره)۶۹
آکوستیک ۷۱
اتاق کنترل نور ۷۲
اتاق کنترل صدا ۷۳
آپاراتخانه ۷۳
۳-۳-۲- فضاهای آموزشی۷۵
۳-۳-۳- کتابخانه ۷۵
عمق‌های مختلف قفسه‌ها ۷۵
شرایط محیطی ۷۶
۳-۳-۴- نمازخانه ۷۶
۳-۴- فضاهای خدماتی – رفاهی ۷۶
۳-۴-۲- رستوران ۷۷
۳-۴-۳- آشپزخانه ۷۷
۳-۴-۴- آبدارخانه ۷۸
۳-۴-۵- انتشارات ۷۹
۳-۴-۶- سایت کامپیوتر ۷۹
۳-۴-۷- کافی شاپ ۷۹
۳-۵- فضاهای خدماتی – پشتیبانی ۷۹
۳-۵-۱- انتظامات ۸۰
۳-۵-۲- تأسیسات ۸۰
۳-۵-۳- پارکینگ ۸۱
۳-۵-۴- محوطه و فضای سبز۸۱
۳-۵-۵- سرویس‌های بهداشتی ۸۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل سایت
۴-۱- آنالیز سایت ۸۴
۴-۱-۱- وضع موجود ۸۴
۴-۱-۲- دید شمال به سایت ۸۴
۴-۱-۳- دید جنوب به سایت ۸۴
۴-۱-۴- دید شرق به سایت ۸۴
۴-۱-۵- دید غرب به سایت ۸۵
۴-۱-۶- ورودی ۸۵
۴-۱-۷- جهت تابش خورشید ۸۵
۴-۱-۸- بادها ۸۶
۴-۱-۹- آلودگی صوتی ۸۶
۴-۱-۱۰- کاربری‌ها ۸۷
۴-۲- روند طراحی ۸۷
فصل پنجم : نمونه‌های مشابه
۵-۱- نمونه‌های مشابه ایرانی ۹۱
۵-۱-۱- موزه هنرهای معاصر ۹۱
۵-۱-۲- موزه مردم شناسی دزفول ۹۵
۵-۱-۲-۱- آشنایی با موزه ۹۵
۵-۱-۲-۲- آشنایی با سازمان موزه ۹۹
۵-۲- نمونه‌های خارجی ۱۰۱
۵-۲-۱- موزه حیات و محیط زیست York country ، کارولنیای جنوبی ۱۰۱
۵-۲-۲- موزه یهودیان برزیل ۱۰۶

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
فصل اول : شناخت موضوع طراحی
شکل ۱-۱- غرفه زندگی ۲۱
شکل ۱-۲- غرفه نمد ۲۳
شکل ۱-۳- غرفه ساز ۲۵
شکل ۱-۴- غرفه عقد ۲۶
شکل ۱-۵- غرفه حمام ۲۶
شکل ۱-۷- غرفه قهوه‌خانه ۲۷
شکل ۱-۸- غرفه پوشاک ۲۸
شکل ۱-۹- غرفه بافندگی ۲۹
شکل ۱-۱۰- غرفه صنایع دستی ۲۹
شکل ۱-۱۱- غرفه سفر ۳۰
شکل ۱-۱۲- غرفه گلیم و جاجیم ۳۱
شکل ۱-۱۳- غرفه زیور آلات ۳۱
فصل دوم : شناخت بستر طرح
شکل ۲-۱- موقعیت استان ۳۵
شکل ۲-۲- موقعیت شهر تهران ۳۶
شکل ۲-۳- منابع آب ۴۰
شکل ۲-۴- تهران قدیم ۴۲
شکل ۲-۵- تهران قدیم ۴۳
شکل ۲-۶- دروازه شاهزاده عبدالعظیم ۴۵
شکل ۲-۷- درکه تهران ۴۵
شکل ۲-۸- اقلیم تهران ۴۸
شکل ۲-۹- اقلیم تهران ۴۸
فصل سوم : برنامه فیزیکی طرح
شکل ۳-۱- مبلمان مدیر ۶۷
شکل ۳-۲- مبلمان منشی ۶۷
شکل ۳-۳- مبلمان کارمند دفتری ۶۸
شکل ۳-۴- مبلمان کارکنان۶۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل سایت
شکل ۴-۱- ورودی ۸۵
شکل ۴-۲- جهت تابش خورشید ۸۵
شکل ۴-۳- بادها ۸۶
شکل ۴-۴- آلودگی صوتی ۸۶
شکل ۴-۴- کاربری‌ها ۸۷
شکل ۴-۵- ارتباط فضایی ۸۷
شکل ۴-۶- لکه گذاری ۸۷
شکل ۴-۷- شکل گیری ایده ۱۸۸
شکل ۴-۸- شکل‌گیری ایده ۲۸۸
شکل ۴-۹- شکل‌گیری ایده ۳۸۹
فصل پنجم : نمونه‌های مشابه
شکل ۵-۱- ۹۴
شکل ۵-۲- ۹۴
شکل ۵-۳- موزه مردم شناسی ۹۶
شکل ۵-۴- موزه مردم شناسی ۹۶
شکل ۵-۵- موزه مردم شناسی ۹۷
شکل ۵-۶- موزه مردم شناسی ۹۷
شکل ۵-۷- موزه مردم شناسی ۹۸
شکل ۵-۸- موزه مردم شناسی ۹۸
شکل ۵-۹- آشنایی با سازمان موزه ۹۹
شکل ۵-۱۰- پلان مجموعه ۱۰۰
شکل ۵-۱۱- مقطعی از مجموعه ۱۰۰
شکل ۵-۱۲- نما ۱۰۰
شکل ۵-۱۳- موزه حیات وحش کارولنیای جنوبی ۱۰۲
شکل ۵-۱۴- برش موزه ۱۰۳
شکل ۵-۱۵- پرسپکتیو ۱۰۳
شکل ۵-۱۶- سایت پلان ۱۰۴
شکل ۵-۱۷- پرسپکتیو۱۰۴
شکل ۵-۱۸- پرسپکتیو۱۰۵
شکل ۵-۱۹- پلان موزه ۱۰۵
شکل ۵-۲۰- پلان موزه ۱۰۷
شکل ۵-۲۱- سایت پلان ۱۰۷
شکل ۵-۲۲- گالریها ۱۰۸
شکل ۵-۲۳- گالریها ۱۰۸
شکل ۵-۲۴- نمای داخلی ۱۰۹

فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل دوم : شناخت بستر طرح
جدول ۲-۱- میانگین دما از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ ۵۳
جدول ۲-۲- میانگین رطوبت سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ ۵۳
جدول ۲-۳- میانگین وزش باد سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ ۵۳
جدول ۲-۴- میانگین بارش سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ ۵۴
فصل سوم : برنامه فیزیکی طرح
جدول ۳-۱- غرفه‌ها ۶۵
جدول ۳-۲- آکوستیک ۷۱
جدول ۳-۳- آشپزخانه ۷۷
جدول ۳-۴- آبدارخانه ۷۸
جدول ۳-۵- آبدارخانه ۸۰
مطالعات موزه مردم شناسی ۱۱۰ص + ۳۰اسلاید
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان