خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه فنگ شویی ۱۰۰ص

مطالعات موزه فنگ شویی ۱۰۰ص

مطالعات موزه فنگ شویی ۱۰۰ص
«طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی موزه واقع در پارک لاله تهران بر اساس اصول چینی فنگ شویی»
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول (ویژگیهای سایت) ۲
شرایط محیطی شهر تهران۲
ارتفاع از سطح دریا و موقعیت جغرافیایی۲
شرایط اقلیمی شهر تهران۳
الف ــ حرارت(دما) ۳
ب ــ بارش۴
ج ــ رطوبت۴
د ــ باد۴
شکل و فرم فضا۵
آب شناسی۵
جمع بندی و نتیجه گیری۵
پارک لاله ( فرح )۶
موزه های شهر تهران ۱۲
موزه هنرهای معاصر۱۳
فصل دوم ( موزه- تعریف و تاریخچه ) ۱۷
تاریخچه موزه در جهان۱۸
نهادینه شدن موزه‌ها۱۹
تاریخچه موزه در ایران۲۰
رده بندی موزه‌ها۲۱
ساختار و عملکرد موزه۲۲
فضای فیزیکی موزه۲۲
محل ساختمان موزه ۲۲
تالارهای نمایشی۲۳
نور طبیعی۲۳
مراکز جنبی موزه ۲۳
بخش امور اداری ، فنی، خدماتی و تاسیساتی۲۴
فصل سوم ( برنامه فیزیکی طرح )۲۵
تدوین برنامه فیزیکی طرح۲۵
برنامه فیزیکی ۲۸
الف : بخش مدیریت مجموعه ۲۹
ب : بخش گالری و نمایشگاهی ۲۹
ج : آمفی تاتر و سالن اجتماعات مرکزی۳۰
د : بخش تخصصی و کارشناسی موزه۳۱
ر: بخش آموزشی موزه۳۱
ز: بخش خدماتی – فروشگاهی ۳۲
س : کتابخانه ۳۲
ش: بخش خدمات و تاسیسات ۳۳
ص : بخش امنیت و حراست ۳۳
استاندارد ها ی طراحی ۳۳
قسمت اول: استاندارد های شهری۳۴
الف : ساختمانهای عمومی۳۴
ب : کاربری فرهنگی – مذهبی ۳۵
ج : ضوابط کلی مربوط به احداث ساختمان ۳۶
د : پارکینگ ۳۶
قسمت دوم : استانداردهای عمومی فضاها ۳۶
کتابخانه ۳۷
فضای آموزشی ۳۸
گالریها ۳۸
آمفی تاتر۴۲
استانداردهای فضاهای اداری خدماتی ۴۲
فصل چهارم ( بررسی نمونه ای موزه ها ومجموعه های فرهنگی (ایران وجهان) ۴۴
موزه هنرهای معاصر تهران۴۴
موزه گوگنهایم فرانک گهری۴۶
مرکز فرهنگی ژرژیمپیدو ۵۱
موزه ی کودکان اثر تادائو آندو ۵۶
موزه هنر میلواکی ۵۷
فصل پنجم ( فنگ شویی ) ۶۱
فنگ شویی چیست ؟ ۶۱
تائوئیزم و عرفان شرق دور۶۲
« فنگ شویی » و اصول معاصر طراحی محیط ۶۶
« تئوری فنگ شویی » و کاربردهایش ۶۷
مفهوم Yin , Yang69
عناصر پنج گانه ۷۳
اصل هشت کلمه ای ۷۴
کاربردهای فنگ شویی در منازل و ساختمانهای مسکونی ۷۵
اصول و مفاهیم بنیادی ۸۲
رابطه بین یین و یانگ۸۳
یین و یانگ در فرم ساختمان ها ۸۳
عناصر پنجگانه ۸۴
رابطۀ بین عناصر پنجگانه ۸۵
استفاده از عناصر پنجگانه ۸۶
نمودار هشتگانه۸۷
مکعب جادویی۸۸
جهات هشتگانه ۸۸
باگوا۸۹
مفهوم بخش های باگوا۹۰
برای روش قطب نمایی فنگ شویی به چه چیزهایی نیازمندیم ؟ ۹۳
نمودار جهات هشتگانه ۹۴
عوامل کوچک ، تأثیرات بزرگ ، راهکارهای فنگ شویی۹۵
روش عملی به کار گیری یین و یانگ ، عناصر پنجگانه و جهات هشتگانه ۱۰۴
تقسیم بندی فضا طبق عناصر پنجگانه ۱۰۵
فصل ششم ( کانسپت و طرح های اولیه )۱۱۵
فصل هفتم ( پلانهای معماری موزه )۱۳۰
نسخه ی اصلی ترجمه
فهرست منابع و مواخذ ۱۳۸
مطالعات موزه فنگ شویی ۱۰۰ص
«طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی موزه واقع در پارک لاله تهران بر اساس اصول چینی فنگ شویی»
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان