خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات موزه شهر دماوند ۱۵۰ص

مطالعات موزه شهر دماوند ۱۵۰ص

مطالعات موزه شهر دماوند ۱۵۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول
• چیستی موزه
• تعریف جامع ایکوم از موزه
• تاریخچه موزه در ایران
• وظایف موزه در گذشته
• وظایف موزه در امروز
• کارکرد موزه
• موزه های شهری
• لزوم احداث موزه در شهر دماوند
فصل دوم
• نام دماوند
• دماوند شهر و کوه اسطوره ای
• موقعیت جغرافیایی شهرستان دماوند
• جغرافیای سیاسی شهرستان دماوند
o بخش مرکزی
o بخش رودهن
• مراکز فرهنگی شهرستان دماوند
• جاذبه های تاریخی و طبیعی شهرستان دماوند
• تاریخ دماوند
o دماوند در دوران ماد و هخامنشی
o دماوند در دوران اشکانیان و ساسانیان
• فهرست بناها و محوطه های فرهنگی – تاریخی شهرستان دماوند
• اشیاء بدست آمده از حفاری ها باستان شناسی در دماوند
• گویش دماوندی
• گویش دماوندی
• آداب و رسوم مردم دماوند
• روز دماوند و جشن تیرگان
• مفاخر دماوند در گذر تاریخ
o رجال دینی
o رجال ادبی
o هنرمندان
• مفاخر معاصر شهرستان دماوند
o افراد اهل قلم دماوند
• سیمای محیط زیست انسانی شهرستان دماوند
o صنایع مستقر در شهرستان دماوند
o زراعت و باغداری
• تصویر عمومی از سیمای محیط زیست طبیعی شهرستان دماوند
o اقلیم منطقه دماوند
o تنوع گونه های گیاهی و جانوری منطقه دماوند
o تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی
o گیاهان دارویی دماوند
• تاریخچه روابط انسان با حیات وحش
o گونه های جانوری حوزه دماوند
 الف- پستانداران
 ب- پرندگان
 ج- دوزیستان
 د- ماهیان رودخانه حبله
• محـافظـت از محـیط زیـست

فصل سوم
• موزه شهر دماوند
• اهمیت احداث موزه در شهر دماوند
• اهداف موزه شهر دماوند
• مخاطبان موزه شهر دماوند
• مجموعه های موزه شهر دماوند
• ساختار فیزیکی موزه
o الف- محل موزه شهر دماوند
o ب- ساختمان موزه شهر دماوند
o ج- تالارها
o د- معماری داخلی موزه شهر دماوند
• نمایش مجموعه ها در موزه شهر دماوند
• چگونگی تأثیرگذاری ارزشهای فرهنگی روی بازدیدکننده
• عملکردهای موزه شهر دماوند
• خدمات موزه شهر دماوند
o الف- خدمات اجتماعی موزه شهر دماوند
o ب- خدمات فرهنگی موزه شهر دماوند
مطالعات موزه شهر دماوند ۱۵۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان