خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مهدکودک ۲۰۰ص

مطالعات مهدکودک ۲۰۰ص

مطالعات مهدکودک ۲۰۰ص (دارای عکس) + مطالعات خانه کودک – مهدکودک ۱۸۰ص (فاقد عکس)
قیمت هر دو مطالعات : ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالعات : مطالعات مهدکودک ۲۰۰ص (دارای عکس)
چکیده
فصل اول
کلیات
۱-۱مقدمه
۱-۲طرح مسئله
۱-۳ضرورت انجام موضوع
۱-۴از نظر موقعیت فیزیکی
۱-۵اهداف پژوهش
۱-۶معرفی سایت
۱-۷روند تحقیق

فصل دوم :
مطالعات جغرافیایی ، اقلیمی و طبیعی
۲-۱استان تهران در یک نگاه:
۱- ناهمواری¬های استان تهران:
۲- آب¬وهوای استان تهران:
۳- وضعیت تابش نور خورشید در تهران:
۴- وضعیت بادهای تهران:
۲-۲معرفی شهر تهران:
۲-۳ویژگی های اقلیمی طرح
۲-۴موقعیت جغرافیایی
۲-۵دما:
۲-۶ رطوبت نسبی:
۲-۷بارندگی:
۲-۸تابش خورشید
۲-۹باد
۲-۱۱نتایج
۲-۱۲ویژگی های مکانی طرح
نتایج
۲-۱۳پارک لاله:
۲-۱۴توانائیهای شهری
۲-۱۵توانائی های چشم انداز
۲-۱۶توانایی های دسترسی و حرکتی
۲-۱۷معرفی سایت:
فرمی تقریبی با ذوزنقه قائم الزاویه شکل می باشد.
همسایگی ها:
۲-۱۸دلایل انتخاب سایت
۲-۱۹ بررسی روند ۲۰۰ سال توسعه گسترش تهران
۲-۲۰سیمای طبیعی و جغرافیایی بستر تهران
۲-۲۱عوارض طبیعی شهر تهران
۲-۲۲زمین شناسی و مقاومت خاک
لرزه شناسی:

فصل سوم
مطالعات تاریخی موضوعی
سن تحصیل در اوستا مطالعات تاریخی موضوعی
۳-۱مقدمه
۳-۲آغاز سن آموزش در ایران و جهان
۳-۳ضرورت و سابقه مراکز آموزش پیش‏ از دبستان در ایران و جهان
تاریخچه آموزش پیش از دبستان در ایران و جهان
ابتدایی و حتی پایین‏تر از رفع نیازهای ابتدایی به وجود آمده است.
۳-۴تاریخچه آموزش پیش از دبستان در خارج از ایران
۳-۵نگاهی به آموزش پیش از دبستان در جهان امروز
۳-۶تاریخ تحولات مدارس در ایران و جهان
تاریخ تحولات مدارس در ایران
۱-الف- آموزش و پرورش در دوره باستان
ویژگی اول
ویژگی دوم
۱-ب- دوره تاریخی از صدر اسلام تا ۲۵۰ هجری
-ج- دوره تجدید حیات و استقلال ایران (۲۵۰ تا ۶۵۶ هجری)
دوره صفویه (دوره شکوفایی فرهنگ ایران)
۳-۷بررسی دوره معاصر (از اواسط قرن ۱۹ تا حال حاضر)
۳-۸تاریخ تحولات مدارس در خارج از ایران
۲-الف- بیداری (۱۹۱۶-۱۹۰۰)
۲-ب- امیدواری (۱۹۴۵-۱۹۱۶)
۳-۹آموزش و پرورش در آینده (نقش آموزش برای فردا)
نتیجه‌گیری
شناخت مخاطبین پروژه (کودکان)
۳-۱۰مقدمه
۳-۱۱مفهوم دوران کودکی
۳-۱۲عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی
۳-۱۳مراحل رشد در دوران کودکی
۳-۱۴ مرحله حسی و حرکتی (۳-۱ سالگی)
۳-۱۵مرحله بیش عملیاتی (۶-۳ سالگی)
۳-۱۶مرحله عملیاتی عینی (۱۳-۷ سالگی)
۳-۱۶مرحله عملیات صوری (قیاسی) (۱۸-۱۳ سالگی)
زمینه‌های رشد
۳-۱۸اجتماع کودکان
مقدمه
۳-۱۹کودک و همسالان
۳-۲۰کودک و بزرگسالان
۳-۲۱نتیجه‌گیری
نیازها و علایق کودکان
۳-۲۲مقدمه
نیازهای اساسی کودکان از دیدگاه روانشناسان
۳-۲۳نیازها از دیدگاه موری
۳-۲۴نیازها از دیدگاه مزلو
۳-۲۴نیازها و علایق ذاتی کودکان
۳-۲۵فعالیت‌های سا ختنی
۳-۲۶جمع‌آوری اشیاء
۳-۲۷معماهای مصور و شکل‌های خنده‌دار
۳-۲۸رادیو و تلویزیون
۳-۲۹رؤیاهای روزانه یا خیالبافی
۳-۳۰ بازی
الف- کودک و بازی
ب- تعریف بازی
۳-۳۱فرآیند بازی
د- اهداف بازی
هـ- بازی و رشد اجتماعی
و- بازی و ساخت شخصیت
ز- بازی و رشد هوشی
م- عوامل مؤثر در بازی
۳-۳۲ی- ده اصل طراحی
۱- کاربرد عناصر طبیعی
۲- تنوع و انسجام
۳- رمز و راز پیچیدگی
کودک برانگیخته شود برای یک بازی هیجان‌انگیز بسیار مفید است.
۴- خلوت و آسایش
۵- محصوریت
۶- مسائل صوتی و اکوستیک
۷- راه‌یابی
۸- نظارت‌پذیری و قابل رؤیت بودن
۹- سایه‌اندازی
۱۰- فضای حایل و منطقه بی‌طرف
۳-۳۳کودک و هنر
الف- دنیای کودک در نقاشی‌ها او
ب- شناخت ویژگی‌های روانی کودکان از نقاشی‌های آنان
د- روانشناسی رنگ‌ها
ل- کودکان و رنگ‌ها
۳-۳۴کودک و ادبیات کودک
الف- داستان
ب- شعر
کشوری در ادبیات کودکان و نوجوانان آن کشور است.
ج- قصه
۳-۳۵نتیجه‌گیری
بررسی سیاست‌گذاری‌ها و تجربیات جهانی
۳-۳۶مقدمه
راه‌حل‌های اثربخش برای دشواری‌های آموزش و پرورش توانا می‌سازد.
۳-۳۷ژاپن
۳-۳۸اهداف آموزش و پرورش برای قرن آینده
کیفیت آموزش و بهره‏مندی همگانی شامل:
فعالیت‏های گروهی، یادگیری گروهی
۳-۳۹مزیت‌های ارتقاء دانش‌آموز به کلاس بالاتر بدون احتساب نمره و امتحان
۳-۴۰برنامه‌ریزی درسی در آموزش ابتدایی
۳-۴۱ آزمون‌ها و چگونگی گذر از مقاطع تحصیلی
۱- کودکستان‌ها
۲- دبستان‌ها و دوره اول دبیرستان
۳- دوره دوم متوسطه و مدارس عالی فنی
۳-۴۲کوشش رمز موفقیت در تحصیل
۳-۴۳مدرسه ابتدایی «اوگاوا»
سنگاپور، مالزی، تایلند
انگلستان
۳-۴۴سیستم کلی تحصیلی
۳-۴۵وضعیت آموزشی و اداره مدارس
۳-۴۶موزه کودک یورکا (Eureka children Museum)
الف- معرفی بنا
۳-۴۷- کار و زندگی
۳-۴۸ارتباطات و مخابرات
۳-۴۹- من و بدن من
۳-۵۰- چیزها
۳-۵۱- پارک شفق
-الف- نظام استقرار و همجواری‏ها
-ب- دسترسی‏ها
-ج- سازماندهی
۳-۵۲- بررسی ویژگی‏ها در مقیاس خرد
۳-۵۳معماری منظر و بنای پارک
۳-۵۴نظام ساخت و ساز
۳-۵۵ – معرفی بنا
۳-۵۶- ارتباطات داخلی و خارجی مجموعه
تحلیل مساحت‏ها

فصل ۴
مطالعات سیاسی ، اقتصادی
۴-۱مقدمه
۴-۲اهداف آموزش و پرورش در سال ۱۳۱۹
۴-۳اهداف آموزش و پرورش در سال ۱۳۴۲
۴-۴اهداف آموزش و پرورش در سال ۴۶-۱۳۴۵
– آشنا کردن آن‌ها به اطاعت از قانون.
۴-۵اهداف آموزش و پرورش در سال ۷۰-۱۳۶۹
۴-۶اهداف آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۶
۴-۷اهداف آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۲
نتیجه‌گیری
۴-۸اهداف آموزش و پرورش دبستان
۳- دگرگونی محیط کالبدی
۴-۹اهداف آموزش و پرورش در کودکستان‌ها ومراکز پیش‌دبستانی

فصل ۵
مبانی نظری طراحی

۵-۱مقدمه
۵-۲مبانی نظری آموزش و پرورش مدرن
مقدمه
۵-۳تحولات کمی و کیفی در آموزش و پرورش جدید
۵-۴تقابل آموزش و پرورش نوین و کلاسیک
۵-۵مبانی فلسفی محیط تعلیم و تربیت سنتی و جدید
تعلیم چیست، تقابل دیدگاه‏های سنتی و جدید
۵-۶ریشه‏های ظهور محیط تعلیم و تربیت مدرن
۵-۸پنج خصلت شاگرد محور:
۵-۹ویژگی‏ها و ارکان نظام آموزشی شاگرد محور
یکم- مسئولیت‏ پذیری
دوم- مشارکت ‏پذیری
سوم- مداخله‏ پذیری
۵-۱۰تعلیم جمعی و آموزش گروه مدار
۵-۱۱سیر تحول در دگردیسی شکلی کلاس درس
۴- الف- کلاس درس مستطیل: دانش‏آموز منفعل و تهی
۴- ب- کلاس درس مربع: دانش‏آموز فعال
۴- ج- کلاس حلقه‏ای: دانش‏آموزان اجتماعی
۴- د- کلاس درس باز: دانش‏آموز کنکاش‏گر
۵-۱۲اهداف و استراتژی‏ها در سازماندهی فضای آموزش
اهمیت ساماندهی فضای آموزش
۵-۱۳سازگاری محیط کالبدی با دگرگونی‏های آموزشی
۵-۱۴مفهوم برنامه‏ریزی فضایی در محیط آموزشی باز
۵-۱۵اصول پایه و ضوابط طراحی در فضاهای آموزشی
شکل‏گیری فضا در ذهنیت و احساس کودک
۱- الف- بینایی (sigh)
۱-ب- شنوایی (Sound)
۱-ج- لامسه (Touch)
۱-د- پویایی (Smell)
۱-ل- چشایی (Taste)
۵-۱۶ نگاهی به مدارس فردا
خلاقیت
۵-۱۷تعریف خلاقیت
۵-۱۸خلاقیت و استعداد
۵-۱۹عوامل مؤثر در خلاقیت
۵-۲۰میزان مهارت
۵-۲۱ویژگی‏های شخصی
۵-۲۲به تعویق انداختن ارزیابی
۵-۲۳داشتن فکر باز
۵٫-۲۴پرورش قدرت خلاقیت
۵-۲۵بازی‏های فکری
۵-۲۶فعالیت‏های ذوقی خلاقه
۵-۲۷مطالعه و نویسندگی
۵-۲۸حل خلاق مسائل
۵-۲۹کودک و معماری
مقدمه
۵-۳۰دریافت حس کودک از فضا
دیگر نمی‏خواهد با آن‏ها بازی کند.
۵-۳۱تاثیر شخصیت کودک بررابطه او با فضا
۵-۳۲غنی‏سازی فضا برای رشد همه جانبه حواس کودک
۵-۳۳شرایط محیطی و کالبدی بر کودکان
۵-۳۴شرایط کالبدی
۱-ج ابعاد و اندازه‏ها
۱- د جنس
۱- ل تزئینات
۱- م- مبلمان آموزشی
۵-۳۵- تعداد طبقات در مدارس
ساختمان‏های دو طبقه
ساختمان سه طبقه
۵-۳۶کودک و فضای ساخته شده. (دستورالعمل معماری برای کودکان)
– محیطی با فضای کافی
۲- اتاق همگانی
۳- اتاق‏های کوچک با درها
۴- طاقچه، گوشه، برآمدگی
۵- پله‏ها
۶- طبقه دوم
۷- برج‏ها، خانه‏های درختی، و مکان‏های بالا
۸- ساختار خانه
۹- اضافه شدن عناصر
۱۰- مبلمان کودک
۱۱- بازی‏های مخصوص
۱۲- اشیاء بزرگترها
عکس، نقشه کتاب، کتابخانه
آشپزخانه کودکان در گوشه آشپزی
۱۳- جاهای مختلف برای نگهداری انواع چیزها
۱۴- چشم انداز پنجره‏ها و دیگر پل‏های ارتباطی
۱۵- مکان خارجی در داخل
۱۶- بیرون و اطراف خانه
۱۷- طبیعت
۵-۳-۷-۲- طراحی کیفی
نمای اشتباه ناپذیر خانه
۲- نماهای خانه
۳- ورودی‏های دعوت‏کننده
– فرم‏های آشنا
۵- روشنایی
۶- راحتی (آسایش)
۷- زندگی چوبی
۸- رنگارنگ
۹- دستشویی- نه اتاق بچه
۵-۳۷نتیجه‏گیری
۵-۳۸بررسی الگوهای شهری در تناسب با موضوع
الگوی ۵۷، کودک در شهر
الگوی ۷۳ زمین‏های بازی اکتشافی
الگوی۷۵، خانواده (The Family)
الگوی ۸۶، خانه کودک (children home)
الگوی ۱۳۷، محوطه کودک

فصل ۶ :برنامه‌ریزی معماری و چگونگی تحقیق
۶-۱مقدمه (برنامه‌ریزی معماری و چگونگی تحقیق)
۶-۲- جمع‌بندی فصول گذشته
۶-۳تدوین مبانی نظری طرح
۶-۴اهداف طرح
هدف کلی
اهداف تبعی
محیطی
اجتماعی و فرهنگی
۶-۵ اصول طراحی
۶-۶معیارهای طراحی
معیارهای زیست محیطی
معیارهای زیبا شناختی
معیارهای عملکردی
۶-۷تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی
۶-۸اصول و معیارهای طراحی فضاهای آموزش و پرورش
مکان‌یابی واحدهای آموزشی.
کاربری‌های سازگار
کاربری‌های ناسازگار
کاربری‌های ناسازگار
شرایط محیطی
جهت‌یابی
دسترسی
۶-۹ایمنی
ایمنی در مقابل سوانح طبیعی
ایمنی در مقابل سوانح غیرطبیعی
۲-الف- حریق
۲-ب- خطوط انتقال و توزیع برق
– ایمنی در مسیر حرکت
– ایمنی در مسیر پله
۳-د- شرایط ایمنی پوشش کف
۳-م- شرایط ایمنی درها
۳-و- شرایط ایمنی پنجره‏ها
۳-هـ- شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی
۳-ی- شرایط ایمنی تجهیزات
۶-۱۰عمده‏ترین ویژگی‏های اقلیمی برای ساختمان‎های آموزشی به شرح زیر است:
۶-۱۱برنامه فیزیکی طرح
۶-۱۲- فضاها و نکات مورد لزوم برای اطمینان
۶-۱۳مدارس ابتدایی (دخترانه، پسرانه)
۶-۱۴بخش تحقیقات و پژوهش
– کتابخانه
۳-الف- تجهیزات کتابخانه
۶-۱۵بخش همایش (سالن اجتماعات)
۶-۱۶ضوابط
۶-۱۷اتاق پروژکتور
۶-۱۸بخش مدیریت و روابط عمومی
۶-۱۹بخش خدماتی و رفاهی
۶-۲۰رستوران
۶-۲۱فضاهای تأسیساتی
۶-۲۲بخش فضاهای باز محوطه
۱-الف- محل تجمع و قدم زدن
۱-ب- فضای سبز
۱-ج- فضاهای بازی
۶-۲۳- اختیارات برای برنامه‏ریزی فضا
– رفتار بچه
– مقررات ایمنی
۶-۲۴ایده‏های طراحی برای فضاهای باز
شکل زمین
چمن
زمین مسطح
شن دریا
کاشت گیاه
۶-۲۵مشخصات (Educationd) پرورشی اسباب بازی
۶-۲۶مشخصات طراحی
۱-د- فضاهای ورزشی و تفریحی
– فضاهای ارتباطی و فضاهای غیرمفید محوطه
۶-۲۷تاسیسات
۶-۲۸سیستم‏های تأسیسات الکتریکی
۶-۲۹تأسیسات روشنایی
۶-۳۰تأسیسات مخابراتی
۶-۳۱تأسیسات کنترل
۶-۳۲تأسیسات مکانیکی
الف- تأسیسات آب سرد و گرم
ب- تأسیسات حرارتی و برودتی
انتخاب سیستم تهویه مطبوع سالن‏ها
۶-۳۳توزیع انرژی در سالن
۶-۳۴سیستم تهویه مطبوع قسمت‏های آموزشی اداری و فضاهای مشابه
۶-۳۵سیستم تخلیه هوا
ج- تأسیسات آبرسانی و آبیاری
– تأسیسات اطفاء حریق
د- تأسیسات جمع‏آوری آب‏های سطحی و فاضلاب
۶-۳۶سیستم‏های آکوستیک
فصل هفتم:
۷-۱شرح پروژه
معماری
کانسپت:
سازه:
مقدمه: ۲-۷
۷مزایای سقف کامپوزیت کرمیت:
سقف های کمپوزیتی در سازه های فلزی:۴-۷
منابع
فهرست منابع لاتین

فصل اول
کلیات
۱-۱مقدمه
در تعلیم و تربیت جدید، فضای فیزیکی مدرسه تنها یک مکان کالبدی خشک برای تجمع دانش‏آموزان و حضور معلم در سر کلاس درس نیست. به بیان دیگر شرایط فیزیکی مدرسه به عنوان یک عامل مهم در کنار سایر عوامل آموزشی و تربیتی در فرآیند تعلیم و تربیت ایفای نقش می‏کند و از تعامل این عامل «محیط تعلیم و تربیت» ساخته و پرداخته می‏شود. فضای کالبدی مدارس باید فراگیران را به حضور نشاط‏انگیز در مدرسه تشویق و ترغیب نموده و شرایط را برای یادگیری بهتر و عمیق‏تر تسهیل نماید.

هم‏چنان که آموزش و پرورش «امروز» غیر از آموزش و پرورش «دیروز» است و متناسب با تغییرات و تحولات و متأثر از مقتضیات زمان، تحولات اساسی در اهداف، برنامه‏ها، ساختار و محتوای آن به وجود آمده است، به یقین آموزش و پرورش «فردا» نیز با آموزش و پرورش «امروز» تفاوت‏هایی اساسی و بنیادی خواهد داشت و دگرگونی‏های مختلف در نظام تعلیم و تربیت آینده به وجود خواهد آمد. از آن‏جا که اصولا آموزش و پرورش انسان‏های «فردا» را تربیت می‏کند و نسل‏های امروز را برای زندگی و جامعه فردا آماده می‏سازد، در نتیجه از هم اکنون باید به فکر «آینده» بود و برای دستیابی به آموزش و پرورش نوین متناسب با تحولات آتی چاره‏اندیشی کرد.

چکیده
برای آشنایی هرچه بیشتر کودکان با دنیای اطرافشان و تعلیم ایشان با توجه به روش‏های جدید آموزش، هدف اصلی این پروژه نزدیک شدن به فضای علمی و پژوهشی مناسب بود که در برخورد با آن ابعاد مختلف جهان هستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. هدف ایجاد فضاهایی بود که کودکان بتوانند جهان اطراف خویش را بهتر بشناسند.
این رساله شامل دو بخش شناخت و طراحی است. در بخش شناخت، ابتدا در مورد روند تحقیق تمام فصول بحث شده است. پس از آن در فصل دوم خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر آن به تجزیه و تحلیل سایت و دلایل انتخاب سایت پرداخته شده است.
در موضوع فصل سوم به مطالعات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی پرداخته می‏شود. بررسی سیاست‏ها و تجربیات جهانی و تجزیه و تحلیل نمونه‏های موجود خارجی و داخلی از موارد این فصل می‏باشد.
در فصل چهارم، از همین بخش شناخت، مطالعات سیاسی و اقتصادی آورده شده است.
در فصل پنجم که مربوط به مبانی نظری طراح می‏باشد به آمارگیری از کودکان، بررسی دیدگاه‏ محیطی ایشان به عنوان اصلی‏ترین منابع جهت تجزیه و تحلیل علمی جهان ایشان پرداخته شدو در مواردی چون تناسبات، هندسه، رنگ، بافت و عوامل علمی تکنولوژیک پرداخته شد. از نتایج هر مورد در قسمت طراحی استفاده‏های لازم شده است. فصل ششم شامل استانداردها و نیازهای فضایی و خلاصه‎‏ای از فصول قبل می‏باشد.
در بخش دوم؛ بخش طراحی از دو فصل روند طراحی و معرفی طرح شکل گرفته است در فصل اول سه گزینه معرفی شده است و از تحلیل محاسن و معایب این سه گزینه، گزینه بهینه استخراج شده است.
طرح پروژه در ناحیه‏ای نزدیک به پارک محیطی پژوهشی باعث رشد ذهنی کودکان می‏گشت. عواملی چون باغ تحقیقاتی، از طبیعت تا ادراکات علمی در پروژه گنجانده شد و در نهایت یک محیط فرهنگی، علمی، آموزشی، تحقیقاتی و تفریحی برای کودکان با ضرایب هوشی بالا طراحی گشت.

-۴از نظر موقعیت فیزیکی
۱- نیاز به یک مرکز فعال شهری در جهت جوابگویی به خواسته‏های گوناگون که در ساعات مختلف فعال باشد. (در طول سال)
۲- زنده و فعال نمودن سایت موردنظر که خود منجر به طراحی یک مجموعه چندعملکردی گردیده است.
۳- ارتقای جنبه‏های زندگی فردی و جمعی و بالا بردن کمیت و کیفیت خدمات.
۴- نیاز به پرداختن به معماری فضاهای آموزشی به دلیل عدم توجه به این مقوله در کشور.
۵- پیشنهاد طرحی برای مجموعه‏های آموزشی (بر اساس دیدگاه‏های نوین آموزشی مبتنی بر خصوصیات عمومی) وجوه مختلف کشور ما.
۶- نیاز به مرکزی که توأمان به سطوح مختلف شهری، منطقه‏ای و ناحیه‏ای و محله‏ای سرویس دهد.
۱-۵

اهداف پژوهش
طراحی یک مجموعه کارآمد که ویژگی‏های معماری این مجموعه در جهت برانگیختن حس پویایی و فعالیت کودکان و در نهایت در جهت پرورش قدرت تفکر در کودکان به کار گرفته شود از مهم‏ترین اهداف این پروژه هستند.
کودکان بسیار حساس هستند و تأثیر محیط زندگی برای تمام عمر با آن‏ها باقی خواهد ماند. آن‏ها کوچک‏ترین و ضعیف‏ترین اعضای جامعه هستند و قادر به تغییر فرم محیط زندگی خود با توجه به احتیاجات و آرزوهایشان نیستند. باید مطابق با نیازهای آن‏هادر ایجاد محیطی محرک، محیطی امن و شاد برای تجربه کردن، کشف کردن، دریافتن، احساس کردن، با کودکان دیگر ارتباط برقرار کردن، مکانی برای اجتماعی شدن همراه با پرورش قوا و نیروهایشان، برای داشتن یک کودک شاد و صمیمی تلاش کرد تا کودکان که همان آینده‏سازان هر جامعه‏ای می‏باشند را یاد می‏کنیم تا پیشرفت سریع‏تری به سوی تفکر، خلاقیت و توانایی‏های جسمی بالاتر داشته باشند.
تشویق به آزادی، اهمیت دادن به کودک و استقلال در چارچوب‏های مشخص بهترین زیربنا برای ایجاد چنین تصویری است و هدف از طرح چنین مجموعه‏ای ایجاد مرکزی است که در واقع با فرصت دادن به هر کودک برای به کارگیری ابزار منطقی دستیابی به این اهداف را میسر سازد. به این صورت که از یک سو به مسائل آموزشی کودکان عنایت داد و از سوی دیگر خود را ملزم به فراهم آوردن محیطی آرامش‏بخش و دلپذیر برای کودکان می‏داند. طراحی چنین مجموعه‏ای با چنین اهدافی نتایجی را ناشی می‏شود که به شرح زیر است:
– ارتقاء سطح فرهنگ و خودباوری آینده‏سازان کشور
– ارتقاء سطح محتوایی آموزش و پرورش
– ارتقاء سطح کیفی فضای کالبدی آموزش و پرورش
– اصلاح آموزش عالی و تقویت تحقیقات علمی
– تقویت آموزش غیررسمی از طریق تسهیل و تقویت آموزش آزاد و داوطلبانه مردم، توجه به پرورش قابلیت‏های حرفه‏ای مردم در طول زندگی آن‏ها.
۱-۶معرفی سایت
سایت این پروژه با توجه به ماهیت پروژه باید دارای ویژگی‏های زیر باشد:
– توپوگرافی متنوع برای ایجاد فضاهای تفریحی و چشم‏اندازهای متنوع به مجموعه و سطح شهر
– هجواری با کاربری‏های مناسب با توجه به ضوابط مکان‏یابی ساختمان‏های آموزشی مندرج در ضوابط طراحی ساختمان‏های آموزشی، نشریه ۲۳۲٫
– دسترسی آسان به دلیل کاربرد پروژه در سطح شهر.
– قرار گرفتن در یک منطقه پژوهشی.
– نیاز به مساحت وسیع برای ایجاد فضاهای لازم برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده برای پروژه.
۱-۷روند تحقیق
در یک رساله کامل، ضروری است که مطالعات و تحقیقات ابتدایی با بینش و آگاهی کامل انجام گیرد تا بتوان با استفاده ازنتایج مطالعات و بر پایه آن‏ها در مرحله طراحی با موفقیت پشت سرگذاشت.
این رساله در دو بخش شناخت و طراحی تهیه و تنظیم شده است. بخش اول «شناخت» که بر اساس مطالعات گوناگون به ۶ فصل تقسیم شده است:
در فصل اول «مقدمه» به شرح موضوع طراحی و چارچوب نظری پژوهش و علل انتخاب سایت پرداخته شدو سپس به روند تحقیق که همان روند تحقیقات در فصول مختلف رساله می‏باشد، پرداخته و پس از آن نتیجه‏گیری و شرح مراحل طراحی را تدوین می‏کنیم.
در فصل دوم، در مورد شناخت شهر تهران از نظر مسائل طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی پرداخته‏ایم، در ادامه به بررسی و تحلیل سایت می‏پردازیم و در نهایت به یک سری راهکار برای طراحی این مجموعه بر اساس سازگاری با طبیعت و اقلیم می‏رسیم.
در فصل سوم، به مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی خواهیم پرداخت. در این فصل به طور اجمالی به لزوم پرداختن به این مقوله اشاره می‏کنیم پس از آن نگاه کلی به تاریخ شهر تهران «مطالعات تاریخی موضعی»، تاریخ تحولات آموزش و پرورش پیش از دبستان و دبستان در جهان «مطالعات تاریخی موضوعی»، شناخت کودک و نیازها و علائق آن «شناخت مخاطبین طرح» می‏پردازیم.
در مطالعات فرهنگی به بررسی سیاست‏ها و تجربیات جهانی و تجزیه و تحلیل نمونه‏های موجود خارجی و ایرانی اشاره می‏گردد و در مصادیق خارجی به تحقیق در مورد مدرسه ابتدایی اوگاوا، مهدکودک سنید لفینگن (Sindelfingen)، موزه کودک یورکا (Eurka children Museum) و در مصادیق داخلی به پارک شفق و فرهنگسرای شفق پرداخته می‏شود.
در مطالعات اجتماعی به بررسی آمار موجود کودکان مشغول به تحصیل در مقاطع مهدکودک و ابتدایی در سطح شهر پرداخته می‏شود.
در فصل چهارم، به مطالعات سیاسی، اقتصادی اشاره می‏شود. در مطالعات سیاسی به اهداف آموزش و پرورش طی سال‏های اخیر و نتیجه‏گیری از آن‏ها پرداخته می‏شود. در مطالعات اقتصادی به سازمان‏ها و مراکزی که در راه‏اندازی و نگهداری آن شرکت دارند و روش‏هایی برای کسب درآمد در مجموعه، اشاره می‏شود.
در فصل پنجم، به مبانی نظری معماری و الگوهای ذهنی طراح اشاره می‏شود. در این فصل به شناخت و بررسی آموزش و پرورش، نواقص و ایرادات آموزش و پرورش رایج در کشور، مقایسه آن با شیوه‏های آموزش رایج در گذشته، اهداف، سیاست‏ها، ویژگی‏های محیط آموزشی و تأثیراتی که بر کودکان می‏گذارد، می‏پردازیم. در ادامه به تعریف خلاقیت و چگونگی پردازش آن، معماری کودک و دستورالعمل‏هایی که طراحان برای خلق آن نیاز دارند و در نهایت نتیجه‏گیری بر اساس مباحث ذکر شده در این فصل و فصول قبل اشاره می‏گردد.

مطالعات مهدکودک ۲۰۰ص (دارای عکس) + مطالعات خانه کودک – مهدکودک ۱۸۰ص (فاقد عکس)
قیمت هر دو مطالعات : ۲۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالعات خانه کودک – مهدکودک ۱۸۰ص (فاقد عکس)
فصل اول:
۱-۱-نگاهی به کودک،شرح کلی مساله و اهمیت موضوع
۱-۲-تعریف واژه و اصطلاحات-تعاریف رشد و هدف از مطالعه رشد
۱-۳-رشد و نیازهای آن
۱-۴-ویژگی های رشد از دیدگاه صاحب نظران
۱-۵-گونه های تغییر در فرآیند رشد
۱-۵-۱-تغییر در اندازه-مقدار و نسبت
۱-۵-۲-ناپدید شدن بعضی قسمتهای بدن
۱-۵-۳-کسب مشخصات تازه
۱-۶-ماهیت و ویژگی های رشد
۱-۷-رشد و پرورش در دوران کودکی
۱-۸-دورهای تحول ذهنی یک کودک-سه مرحله رشد در متون اسلامی
۱-۹-عواطف در کودکان
۱-۱۰-رشد اجتماعی
۱-۱۱-بازی و تعاریف و ویژگیهای آن و اهمیت آن در رشد عاطفی کودک
۱-۱۲-ارزش های بازی
۱-۱۳-طبقه بندی سیر بازی
۱-۱۴-وسائل بازی
۱-۱۵-خلاقیت
۱-۱۶-کودکان و رنگها،روانشناسی رنگها و تاثیر رنگ در تربیت و شخصیت پردازی کودک
۱-۱۷-معانی رنگها
۱-۱۸-دلایل توجه به رنگ در فضاهای کالبدی و وسائل آموزشی

۲-۱-فضا فصل دوم:

۱-۲-۱-فضا و تعاریف آن
۲-۲-ادراک
۲-۳-کودک و معماری
۲-۴-بررسی تحقیقات و نظریات پیاژه در رابطه با ادراک کودک و فضا
۲-۴-۱-بررسی چند مفهوم اساسی
۲-۴-۲-بررسی فعالیتهای ادراکی کودک
۲-۴-۳-تصور کودک از هندسه،فضا،زمان
۲-۵-بررسی فضای خاص کودکان
۲-۶-افرادی که با خانه های کودک در ارتباط هستند
۲-۷-بستر مناسب جهت خانه کودک

فصل سوم:
۳-۱-بررسی کلی چند مهدکودک
۳-۱-۱-مهدکودک دانشگاه شیراز
۳-۱-۲-مهدکودک نمازی شیراز

فصل چهارم:
۴-۱-فضاهای مورد نیاز در یک خانه کودک
۴-۱-۱-فضاهای داخلی خانه کودک
۴-۲-فضاهای واقع در سایت یک خانه کودک
۴-۳-مبلمان مورد نیاز خانه کودک
۴-۳-۱-مبلمان داخلی
۴-۳-۲-مبلمان خارجی
۴-۴-فرم و حجم خارجی خانه کودک
۴-۵-استاندارد فضاها در مهدهای کودک
۴-۶-خصوصیات ساختمان مهدکودک

فصل پنجم:
۵-۱-بررسی جغرافیایی منطقه – شیراز
۵-۲-بررسی اقلیمی منطقه – شیراز
۵-۲-۱-ویژگی های آب و هوایی
۵-۲-۲-بررسی معماری و بافت شیراز در ارتباط با مسایل اقلیمی
۵-۲-۲-۱-مطالعه تابش و سایه در دو حالت جهت گیری نما
۵-۲-۲-۲-جذب انرژیخورشیدی روی بدنه ها
۵-۲-۲-۳-تاثیر باد در جهت گیری بنا
۵-۲-۲-۴-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
۵-۲-۳-آسایش در فضای داخلی
۵-۲-۴-آسایش در فضای باز

مقدمه:
توجه به اهمیت کودکان و نقش آنها در جامعه و همچنین توجه به خواسته ها و نیازهای آنها به معنای توجه به آینده آنهاست.ولی متاسفانه در کشوری که ما در آن زندگی می کنیم براحتی از کنار این قشر مهم گذشته و نسبت به آینده چندان توجهی نداریم. کودکان شالوده و زیر بنای هر جامعه ای را می سازند.حال اگر این پی درست بنا نشود چه انتظاری از فردا خواهیم داشت؟
به طور کلی دلایل اصلی من در گرایش به سمت این موضوع در توجه به موارد زیر خلاصه می شود:
۱-عدم نگرش علمی و جامع به مسائل مربوط به کودکان در کشور ۲-بی توجهی به این اصل مهم که کودکان سازندگان فردای کشور هستند. ۳-فقدان اماکن و فضاهای متناسب با رشد و پرورش کودکان

در کشور ما مطالعه و تحقیق در این موارد کمتر به معماران سپرده شده است. در اینجا منظور از فضای کودکان را را تنها چهاردیواری می دانند که رفع حوائج اولیه کودکان در آن صورت گیرد.
یعنی در آن بخورند، بخوابند و اندکی آموزش ببینند.
توجه به روحیات و خواسته های کودکان این مطلب را برای ما روشن می سازد که کودک هر چه آزادتر و در محیطی بهتر پرورش یابد آینده ای بهتر در انتظار او خواهد بود. همانطور که می بینید در اکثر نقاط کشور فضایی که به کودکان اختصاص یافته است خانه هایی بوده اند که حتی برای زندگی معمولی هم مناسب نیستند و تنها با رنگ آمیزی دیوارهای آنها آنجا را به فضایی برای کودکان تبدیلکرده اند. انتخاب نام خانه کودک به این علت است که نمی خواهم موضوع مورد بحث با مهدکودکهای موجود اشتباه گرفته شود چون هدف ایجاد فضایی جهت نگهداری و آموزشی کودکان نیست بلکه خلق محیطی است کاملا طراحی شده و مطابق با نیازهای کودکان باشد.

فصل اول:

کودک و مبانی نظری

۱-۱-نگاهی به کودک ، شرح کلی مسأله و اهمیت موضوع

برای کودکان هم سهمی قائل باشیم.
ما باید تمام زوایای زندگی کودکان را مورد بررسی قراردهیم تا بتوانیم براحتی برای شکل گیری شخصیت آنها طراحی کنیم و بدانیم که آنها نیز مانند بزرگسالان درخانه، فضاهای آموزشی، فضاهای عمومی و سایر فضاهای موجود درشهر درحال زندگی هستند و با شناسایی این موارد قادر خواهیم بود فضایی مناسب با رشد و تربیت کودکان مهیا سازیم.
بدانیم که آنها خواستار چه فضاهایی هستند ونیز آن ها ار به طور خاص مد نظر قراردهیم. سی سال اخیر در زمینه کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان شاهد پیشرفتهای گسترده ای بوده ایم.
درسال ۱۹۹۱ از سیزده کودک دوازده کودک به سن یکسالگی رسیدند درحالیکه این رقم درسال ۱۹۶۰ تنها پنج نفر از شش کودک و درسال ۲۰۰۰ ضریب زنده ماندن کودکان به ۱۹ نفر از بیست کودک رسید.
طی دهه آینده برای نجات یک کودک از مرگ احتمالی هزینه و نیروی فراوانی صرف خواهد شد و این طبیعی است. اما برای دوازده کودکی که ازمیان سیزده کودک زنده می مانند چه کاری انجام می شود. و نورادان و چه کسی دراندیشه سالهای آموزش و تربیت آنهاست؟ چه کسی فراتر از زنده ماندن طبیعی را در نظر دارد و جرأت می کند این پرسش را مطرح سازد که زنده ماندن آری اما برای چه آینده ای؟ دراکثر موارد این کودکان محکوم به زندگی در وضعیتی آکنده از رنج و محدودیت هستند که از همان سالهای تعیین کننده کودکی و رشد جسمی، روانی، اجتماعی وعاطفی آنها را به مخاطره می اندازد.
کسی به فکر آنها نیست و میلیونها نفر از آنان دورنمایی جز زندگی انگلی و بی فایده، غیرمولد و وابسته ندارند.
اما ببینیم دراعلامیه حقوق کودک که درمجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال ۱۹۹۸ پذیرفته شد و ۱۳۹ کشور آنرا امضا کردند چه آمده است؟
این اعلامیه مقرر می دارد که دولت موظف است که زندگی و بقاء و پیشرفت کودک را تضمین کند (ماده ۶) و هر کودکی حق دارد از سطحی از زندگی بهره مند شود که با شرایط رشد جسمانی ، ذهنی ، معنوی ، اخلاقی و اجتماعی او مناسب باشد (ماده ۲۷)
اعلامیه با تأکید خواستار آن است که کشورهای عضو به والدین و سرپرستان قانونی کودک در انجام مسئولیتی که برای پرورش او دارند کمکهای لازم را اعطاء کنند و ایجاد نهادها، موسسات و مراکزی را که تامین آسایش کودکان را برعهده دارند تضمین نمایند.
این اعلامیه امید بخش است و نگرشی جامع به رشد کودک دارد و برنقش پدر ومادر تأکید می گذارد. در عین حال می پذیرد که تقویت این نقش مستلز ایجاد نهادهای مناسب است . اعلامیه مساله کار (پدرومادر) و به عهده گرفتن مسئولیت کودک را آشکارا به هم پیوند می دهد. باری این اعلامیه قابل انتقاد نیست اما مهم اجرای آن است. از این نظر باید ببینیم ما در کجا هستیم ویا می توانیم بهتر عمل کنیم؟
سنین کودکی که روان شناسان برپایه مطالعات و تحقیقات گسترده و مستدلی از آن بنام زمان حساس یا دوره بحرانی نام می برند اولا به دلیل حساسیت و سهولت اثرپذیری کودکان (نقش پذیری) و دوما به علت تاثیر عمیق و غیرقابل برگشت یادگیریها و تعلیمات آنها (شکل گیری) از بحرانی ترین و حساس ترین دوران آموزشی و پرورشی به شمار می آیند.
بعبارتی می توان گفت که جوهر] شخصیت افراد جامعه دردوران کودکی و درفضاهای کودکانه شکل می گیرد.
کودکی اولین و مهمترین دوره زندگی آدمی است. دراین دوره کودک برای نخستین بار با طبیعت رابطه برقرار می کند، روابط اجتماعی خود را بنا می نهد و به مفهومی از خود دست می یابد.
از آن جا که دراین دوره ساختار شخصیتی و رفتاری انسان بنیان گذاشته می شود دوران کودکی ار سرنوشت ساز و مثبت دانسته اند.
استقلال و اعتماد به نفس، رشد اجتماعی، عاطفی، فرهنگی، آزادی حرکت وعدم حس محدودیت از جمله فعالیتهایی درکودکان می باشد که باعث پرورش خلاقیت آنها می گردد که علاوه بر تسهیلات مربی عوامل محیطی می تواند تاثیر مستقیم بر پرورش و رشد آنها داشته باشد.
در خانواده هایی که هر دو والدین کار بیرون خانه را دارند ویا سرپرستی کودکان برعهده یکی از والدین و او نیز به کار مداوم درخانه مشغول است، این کودکان امکان رشد اجتماعی و ذهنی لازم را نداشته و طبیعتا به مراکز پیش دبستانی سپرده می شوند . به این ترتیب میلیونها کودک کمتر از شش سال به چنین مراکزی می آیند وباید کسانی باشند که ساعات معینی از روز را به جای والدینشان درمحیطی جدا از خانه با آنها باشند. این وضعیت موجب ازدیاد روزافزون مراکز پیش دبستانی شده است و این گسترش باز هم ادامه دارد.
این در حالی است که طرح و معماری فضا بر پایه آموزش سنتی منجر به شکل گیری چهاردیوارهایی به نام کلاس در دوطرف راهروهای باریک می شود که با میز نیمکتهای ثابت و رو به تخته سیاه مبلمان شده اند. مسلما نمی توان و نباید از این کالبدهای تحکم آمیز با فضاهای تنگ، بی روح و عاری از نشاط انتظار داشت تا در جهت اهداف و برنامه های آموزش و پرورش نوین عمل کنند.
دوران پیش دبستانی دوران رشد همه جانبه کودک است و درشکل دادن به شخصیت کودک نقش به سزایی دارد. بعبارتی می توان گفت که جوهره شخصیت افراد جامعه دردوران کودکی و درهمین فضاهای دبستانی و پیش دبستانی شکل می گیرد.
کودک راه ورسم زندگی را بیشتر دراین دوران کسب می کند. دراین مرحله است که کودک کیفیت سازگاری با محیط را فرا می گیرد، رشد همه جانبه دراین دوره نیاز به فرصتها و امکانات دارد. شناخت این نیازها و ارائه برنامه های صحیح جهت رشد کلیه عوامل جسمانی و روانی کودکان به عهده مسئولان، برنامه ریزان آموزشی و صاحبان امر، در مقطع پیش دبستانی است، برای تحقق بخشیدن این برنامه ها و اثرگذاری بیشتر آنها بر روی کودکان، ه به مربی آگاه به مسائل آموزشی و تربیتی و هم به فضای کالبدی که بتواند کلیه نیازهای مربی (جهت آموزشی) وکودک (را جهت درک صحیح برنامه) جواب دهد، نیاز است ، مجموعه ای آموزشی – تفریحی می داند فرصت و توانایی لازم را برای مربیان و کودکان را دراین دوره تامین کند. طبیعی است بدون شناخت و بررسی کلیه عوامل مؤثر درشکل گیری شخصیت کودکان نمی توان به خلق چنین کالبدی نائل شد.
بدین منظور مسأله چگونگی طراحی فضای مورد نظر بر اساس اصول و روشهای آموزشی است با عنایت به این مسدله است که می توان زمینه های مختلف رشد را با معماری درآمیخت و طوری مسائل را مطرح کرد که در ضمن اینکه پاسخگوی مسائل کالبدی و عملکردی (قابل استفاده توسط فرد) باشد کلیه زمینه های رشد شخصیتی کودک را نیز باور کند.
بدون شک درکلیه موارد ذکرشده کودک محور بوده و همه مسائل طول محوریت کودک می باشند درغیراینصورت تفکر راجع به چنین سؤالهایی بی معناست.
سالهای سوم تا ششم زندگی کودک را سالهای کودکستانی و دوره آمادگی برای ورود به دبستان و یا دوره پیش دبستانی می نامیم . دراین دوره است که کودکان برای اولین بار وسیعا از تحرک و استقلال خویش بهره می گیرند و والدین جامعه نیز انتظار دارند که کودکان برای ورود به دوره آمادگی و نهایتا دارای ورود به دبستان آماده شوند.
به بیان دیگر دراین دوره است که نقش نهاد خارج از محیط خانواده یعنی کودکستان در رشد و پرورش و یادگیری اهمیت می یابد و لذا برنامه ریزی منسجم و هدف دار آموزشی و پرورشی ضرورت بیشتری پیدا می کند.
ضرورت ایجاد و گسترش مراکز پیش دبستانی ازاین بابت است که وویژگیهای زندگی اجتماعی ما در مقایسه با گذشته های دورتر تغیی کرده است. امروزه الگوهای زندگی خانوادگی متفاوت از سابق است. بسیاری از مادران به طور فزاینده ای به کار در کارگاهها، بیمارستانها، مدارس و ادارات اشتغال دارند. طرز تلقی زنان از زندگی اجتماعی شان تغییر کرده و ارزشهای جدیدی به زندگی مردم و برمعیارهای سعادت آدمی افزوده شده است.
علاوه برمطالب فوق گسترش خارج از تصور علوم و فنون درزمینه های مختلف و تولید حجم بسیار زیاد اطلاعات که دگرگونیهای فرهنگی و اجتماعی را در پی داشته است باعث شده تا امروز اهداف، روشها و فضاها در آموزش سنتی که بر پایه شنیدن و حفظ کردن بنا شده است مردود وناکارآمد نشان دهد.
مراکز پیش دبستانی درایران معمولا مطابق با نیازها و استانداردهای ارائه شده برای این گونه فضاها نبوده ویا حداقل به بعضی از جنبه های آموزشی، تربیتی و رشد شخصیتی کودکان درنظر گرفته نشده است. با توجه به نیاز روز افزون تربیت کودکان دراین مقطع سنی طراحی کالبدی فضایی که جنبه های مختلف تربیتی و رشدی کودکان را شامل می شود ضروری و از جمله مسائل مهم جامعه امروز است.

مطالعات مهدکودک ۲۰۰ص (دارای عکس) + مطالعات خانه کودک – مهدکودک ۱۸۰ص (فاقد عکس)
قیمت هر دو مطالعات : ۱۸۰۰۰ تومان