خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز بستری ترک اعتیاد – کمپ معتادان ۱۶۰ص و مراکز ترک اعتیاد ۹۵ص

مطالعات مرکز بستری ترک اعتیاد – کمپ معتادان ۱۶۰ص و مراکز ترک اعتیاد ۹۵ص

این مطالعات شامل دو فایل می باشد. فهرست هر دو پروژه را می توانید مشاهده کنید. هر دو پروژه نیز در صورت خرید برای شما ارسال خواهد شد.

فایل ۱ ) مطالعات مرکز بستری ترک اعتیاد – کمپ معتادان ۱۶۰ص
فایل ۲) مراکز ترک اعتیاد ۹۵ص

قیمت هر دو پروژه : ۱۷٫۰۰۰ تومان

فهرست مطالعات مرکز کانون تولد دوباره – مرکز ترک اعتیاد ۱۲۰ص را هم می توانید از اینجا مشاهده کنید

فهرست فایل اول
مطالعات مرکز بستری ترک اعتیاد – کمپ معتادان ۱۶۰ص

اهداف و روش تحقیق
خدمات مددکاری مرکز بستری ترک اعتیادکمپ معتادان ۱۷
تعاریف ۱۹
عوامل مخاطره آمیز ۲۴
در اینجا به شرح هر یک از عوامل فوق می پردازیم: ۲۵
کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی ۳۲
توسعه صنعتی جامعه، مهاجرت، کمبود فرصتهای شغلی و محرومیت اقتصادی- اجتماعی ۳۲
مهمترین استراتژهای پیشگیری از اعتیاد که درجهان از آنها استفاده می‌شود عبارتند از: ۳۶
چگونه می توان معتادان را به درمان تشویق کرد ۳۹
انواع مواداعتیاد آور ۴۱
شیشه ۴۲
اعتیاد چیست؟ ۶۴
تشخیص معتاد ۶۹
کراک” ، هرویین خالص ۹۱
تریاک ۹۴
دلایل اعتیاد ۹۵
شناخت موضوع طراحی ۹۵
ضرورت انتخاب موضوع ۹۵
هدف از انتخاب موضوع ۹۵
مبانی نظری ۹۵
استانداردهای فضایی ۹۵
برنامه فیزیکی ۹۵
شناخت معتاد ۹۵
قرص اکستازی ۹۸
نورو بیولوژی اعتیاد ۹۹
فیزیولوژی اعتیاد ۱۰۰
زبان مواد مخدر ۱۰۲
وابستگی : (DEPENDENCE) 104
وابستگی روان شناختی : ۱۰۴
تحمل (TELERANCE ) : 104
مصرف ( USE ) : 105
ترک ( WITHDRAWAL ) : 105
طبقه بندی مواد : ( اثرات روانی بر روی خود) ۱۰۵
برخی از توهم زاها : ۱۰۶
ماکزیمم عمل الکل: ۱۰۷
تاثیرات فیزیولوژیک : ۱۰۸
۴ اصل اخلاقی در مراکز ترک اعتیاد ۱۱۳
۲ حقوق، وظایف و مسوولیت‌ها: ۱۱۴
۳ آگاه‌سازی به موقع: ۱۱۴
۴ پایان درمان: ۱۱۵
کمپ های ترک اعتیاد ۱۱۷
مرکز بازتوانی و درمان اعتیاد کامیار ۱۲۱
کمپ ترک اعتیاد یاس ۱۲۳
کمپ ترک اعتیاد ۱۲۸
انواع روشهای درمان ۱۲۹
درمان دارویی ۱۲۹
درمان غیر دارویی ۱۲۹
طب سوزنی ۱۲۹
تئوری طب سنتی چین ۱۳۱
هومیوپاتی ۱۳۲
علل اعتیاد ۱۳۹
بخشهای کمپ ترک اعتیاد ۱۶۰
منابع و ماخذ

فهرست فایل دوم
مراکز ترک اعتیاد ۹۵ص

فصل اول ۱
بخش اول: تاریخچۀ و تعریف مواد مخدر ۲
بخش دوم: انواع مواد مخدر۱۴
بخش سوم :استراتژی‌های پیشگیری از اعتیاد :۲۳
بخش چهارم :بهبودی:۳۲
بخش پنجم : گام های هشت گانه به سوی رژیم غذایی بهتر:۳۷
بخش ششم :ورزش در درمان اعتیاد۴۲
بخش هفتم : جمعیت NA:34
بخش هشتم : قدمهای دوازده گانه:۵۰
بخش نهم : روابط فونکسویل در مراکز ترک اعتیاد: ۵۴
فصل دوم۵۵
بخش اول: مفهوم رمانتیک و ارگانیک:۵۶
بخش دوم : نمونه هایی از بناهای ارگانیک :۶۵
فصل سوم۷۵
بخش اول: نگاهی‌ به‌ جغرافیایی‌ طبیعی‌ استان‌ همدان: ۷۶
بخش دوم : سازۀ مجموعه:۹۱
بخش سوم :عناصر نورگیری در معماری سنتی:۹۵

فهرست مطالعات مرکز کانون تولد دوباره – مرکز ترک اعتیاد ۱۲۰ص را هم می توانید از اینجا مشاهده کنید

این مطالعات شامل دو فایل می باشد. فهرست هر دو پروژه را می توانید مشاهده کنید. هر دو پروژه نیز در صورت خرید برای شما ارسال خواهد شد.

فایل ۱ ) مطالعات مرکز بستری ترک اعتیاد – کمپ معتادان ۱۶۰ص
فایل ۲) مراکز ترک اعتیاد ۹۵ص

قیمت هر دو پروژه : ۱۷٫۰۰۰ تومان