خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز آفرینش‌های هنری کودک و نوجوان ۱۶۰ص

مطالعات مرکز آفرینش‌های هنری کودک و نوجوان ۱۶۰ص

مطالعات مرکز آفرینش‌های هنری کودک و نوجوان ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

بخش اول: مطالعات
فصل اول : معرفی طرح
بیان ضرورت مطالعه و طراحی۱
اهداف کلی۳
نتیجه گیری۴
برنامه زمان بندی۵
فصل دوم : مطالعات پایه (شناخت مخاطبین طرح)
فرهنگ۶
تعریف فرهنگ۶
کودک و فرهنگ ۶
طبقه بندی اجتماعی۷
گذشت زمان و رشد کودک۷
استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ۸
اهداف فعالیت‌های مراکز فرهنگی۹
فراغت۹
منظور و مقصود از اوقات فراغت۹
رابطه فراغت با نظام اجتماعی۱۰
چگونگی گذراندن اوقات فراغت و نیازهای فرهنگی جامعه ایران۱۰
شناخت کودک۱۲
رشد شناختی کودک۱۲
شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی۱۲
عوامل پیدایش مفهوم کودک۱۳
مفهوم نوجوانی۱۴
روانشناسی کودک۱۵
مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد۱۵
تعریف رشد۱۵
تفاوت رشد و پرورش۱۵
ماهیت و ویژگی‌های رشد در انسان۱۶
عوامل موثر در رشد کودکان۱۶
زمینه‌های رشد۱۸
کاردانی کودکان۲۳
تعیین فعالیت‌های مناسب با ویژگی های هر سن۲۴
خلاصه و نتیجه‌گیری بحث رشد شناختی۲۴
روانشناسی کودک۲۷
نیازهای اساسی کودکان۲۷
نیازهای روانی کودک۲۷
مراحل تحول روانی کودک۲۸
خلاصه و نتیجه‌گیری مبحث روانشناسی۳۰
پرورش کودک۳۱
کودک و اجتماع۳۱
هدف از پرورش کودک۳۲
روش پرورش دینی و اخلاقی۳۳
شرایط اجرای اصول و روشهای صحیح تربیت۳۳
ویژگی‌های ذهنی شناختی کودک۳۳
روانشناختی و روفتارهای کودک۳۴
کنجکاوی۳۴
بازی۳۵
تخیل۳۵
تقلید و تلقین پذیری۳۵
همانند سازی۳۶
انطباق و سازگاری با محیط۳۶
شرایط انطباق با محیط۳۷
سرگرمی‌های کودکان۳۷
تأثیر سرگرمی های مفید از زندگی ۳۸
اجتماع کودکان۳۹
تأمین امنیت و آسایش خاطر کودک۳۹
اعتماد به نفس ،‌امیدواری‌،خوش بینی۴۰
عادات انسان و دوران کودکی۴۰
روش پرورش ذوق و قریحه هنر و زیبا شناسی در کودکان۴۱
خلاصه و نتیجه‌گیری مبحث پرورش کودک۴۲
کودک و آموزش۴۳
اهداف آموزش۴۳
آموزش و کودک۴۳
آموزش و تربیت کودک۴۳
عومل تأثیر گذار در آموزش کودک۴۵
محیط‌های مناسب آموزشی برای کودک۴۵
نقد وبررسی نظام‌های آموزشی۴۶
سیستم آموزشی سنتی (معلم محور)۴۷
سیستم آموزشی رایج (موضوع محور)۴۸
سیستم‌ آموزشی مدرن (شاگرد محور)۴۹
مقایسه سیستم‌های آموزشی۵۰
نگرشی جدید به سیستم آموزشی۵۱
مدرسه بدون دیوار به عنوان مثالی از تغییرات نظام آموزشی۵۱
مطالعه۵۳
مطالعه و فرهنگ۵۳
حس کنجکاوی در کودکان۵۴
انتخاب کتاب برای کودکان و نوجوانان۵۴
تأثیرعامل سن بر علایق و نیازهای کودکان و نوجوانان در مطالعه۵۴
خلاصه و نتیجه‌گیری مبحث آموزش و کودک۵۵
کودک و نقاشی۵۵
خط خطی کردن۵۶
حرکات عضلانی و اثر گذاری بر روی کاغذ۵۶
مراحل تکامل خط خطی کردن۵۷
نقاشی و زندگی عاطفی کودک۵۷
رنگ۵۸
ویژگی‌های هر رنگ۵۸
رنگ و تخیلات۵۹
نماد رنگ‌ها۵۹
خلاقیت و تصاویر قالبی۶۰
کودک و هنر انتزاعی۶۰
کاهش نقاشی‌های خود به خودی۶۱
آموزش هنری۶۱
بیان آزاد و موضوع تحمیلی۶۱
طریق دخالت۶۲
نقاش گروهی۶۲
موسیقی و نقاشی۶۲
خلاصه و نتیجه‌گیری مبحث نقاشی ۶۳
کودک و بازی۶۳
تعریف بازی۶۳
بازی و ساخت شخصیت۶۴
نظریه‌های مختلف در رابطه با بازی۶۵
مرحله گذر از بازی به کار۶۵
شرایط بازی ۶۶
مفهوم هم بازی۶۶
تأثیرات بازی بر کودک۶۷
بازی‌های نمایشی۶۸
ارزش بازی‌های نمایش برای کودکان۶۹
ارزش عاطفی نمایش۶۹
خلاصه و نتیجه‌گیری مبحث کودک و بازی ۶۹
کودک و قصه‌گویی و داستان سرایی۷۰
قصه گویی برای کودکان۷۰
قصه‌گویی در کتابخانه کودک۷۰
ارزش برنامه قصه گویی۷۱
مفهوم قصه گویی۷۱
دسته بندی شنوندگان قصه۷۲
قصه گویی و داستان سرایی برای بچه‌های پیش دبستانی۷۲
خلاصه و نتیجه‌گیری از مبحث کودک و قصعه گویی وداستان سرایی۷۳
شعر و کودک۷۳
موسیقی و کودک۷۳
فصل سوم: مطالعات تطبیقی
مصادیق داخلی۷۵
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲ تهران (عباسی)۷۵
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۱۵ تهران (باباییان)۷۷
مصادیق خارجی۷۹
مدرسه ویساچ ـ فلاخت Weissach-Flacht79
قصر کودکان من ـ ماتسوزاکاMatsuzaka83
فصل چهارم: مطالعات معماری
مقدمه۸۷
فضا۸۷
هویت فضا۸۸
فضای کودک۹۰
محیط‌های مناسب برای کودک۹۰
کودک ،‌معماری ،‌فضا۹۱
ایجاد محیط مناسب برای کتابخانه کودکان۹۲
پیشگفتاری از فضای داخل۹۳
فضا سازی کودک، ‌هیجان و تنوع۹۴
نشانه‌های فضایی۹۴
عوامل انعطاف پذیری در فضای کودک۹۵
مالکیت۹۵
ارتباط و پیوستگی۹۵
عناصر طراحی داخلی در فضای کودک۹۶
عناصر اصلی۹۶
دیوار ۹۶
ستون۹۷
کف۹۷
سقف۹۹
تزئینات فضای کودک و عناصر فرعی طراحی داخلی۹۹
تزیین کتابخانه۹۹
مبلمان۱۰۱
قفسه۱۰۱
پنجره۱۰۳
درها۱۰۶
پله ۱۰۷
ساختار و فرم فضا۱۰۸
فضا و فعالیت۱۰۸
فعالیت و چیدمان۱۰۹
انعطاف پذیری در فضا۱۱۰
درک بصری۱۱۰
آسایش بصری۱۱۱
رنگ۱۱۲
طبیعت و معماری۱۱۲
فصل پنجم: استانداردها
تناسب انسانی و نقش آن در طراحی۱۱۴
فضاهای کودکان۱۱۴
اندازه‌های بدن کودکان۱۱۴
وسایل ویژه فضاهای کاری۱۱۵
معرفی اجزا و وسایل مورد استفاده در کتابخانه کودک۱۱۸
اصول طراحی۱۱۹
جهت یابی۱۱۹
دسترسی۱۱۹
ضوابط طراحی فضای باز و محوطه۱۱۹
ضوابط فضاهای داخلی کودکان۱۲۰
مشخصات زمین بازی کودکان۱۲۰
عناصر تشکیل دهنده فضای بازی کودکان۱۲۰
اصول طراحی زمین‌های بازی کودکان۱۲۰
تقسیم بندی فضاها۱۲۱
کتابخانه‌ها۱۲۱
آمفی تئاتر۱۱۲
ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی۱۲۳
ضوابط و استانداردهای کلی فضاها۱۲۴
آیین کار ایمنی درهای مدارس۱۲۴
آیین کار ایمنی پنجره‌های فضای کودکان۱۲۵
ایین کار ایمنی کریدورها و راهروها۱۲۵
آیین کار اصول ایمنی در برابر آتش (مبحث فرار)۱۲۶
آیین کار اصول کلی مکان یابی و تأمین بهداشت ساختمان‌های آموزشی۱۲۷
عوامل آسیب زا در ساختمان مدارس۱۲۹
روش‌های نوین در طراحی مدارس و فضاهای آموشزی۱۲۹
ضوابط فضاهای آموزشی۱۳۰
فصل ششم: برنامه ریزی فیزیکی
تعریف استاندارد۱۳۲
کاربری های مقیاس محله وناحیه۱۳۲
کاربری‌های مقیاس منطقه۱۳۲
اهداف و سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی۱۳۳
ارتقاء سطح علوم و فرهنگ کودکان۱۳۴
بالا بردن فرهنگ مطالعه در جامعه۱۳۴
آموزش و برنامه‌ریزی اوقات فراغت کودکان۱۳۴
تلاش در تقویت هنجار سازی رفتاری در کودکان۱۳۵
حفظ و اعتلای فرهنگ و آداب و رسوم و سنن‌ ملی و قومی۱۳۵
خودکفایی نسبی طرح۱۳۵
تعیین اهداف عملیاتی۱۳۶
فضاها و عملکردهای پیشنهادی۱۳۶
اهداف فرهنگی۱۳۶
فضاها و فعالیت‌های آموزشی۱۳۷
اهداف آموزشی۱۳۷
فضاها و فعالیت‌های آموزشی۱۳۷
اهداف اداری۱۳۷
فضاها وفعالیت‌های اداری۱۳۷
اهداف خدماتی تفریحی۱۳۸
فضاها و فعالیت‌های خدمات تفریحی۱۳۸
اهداف تجاری۱۳۸
فضاها و فعالیت‌های تجاری۱۳۸
برنامه فیزیکی۱۳۸
فضاهای فرهنگی ۱۳۸
فضاهای آموزشی۱۴۱
فضاهای اداری۱۴۳
فضاهای خدماتی تفریحی۱۴۳
تدقیق برنامه فیزیکی۱۴۴
جدول برنامه فیزیکی۱۴۵
فصل هفتم: مطالعات زمینه
مطالعات تاریخی ـ اجتماعی شهر مشهد۱۴۸
چگونگی پیدایش شهر مشهد۱۴۸
مطالعات اقلیمی و جغرافیایی۱۴۸
ارتفاع از سطح دریا۱۴۸
طول وعرض جغرافیایی۱۴۸
دما و رطوبت هوا۱۴۹
وزش باد۱۴۹
تابش آفتاب ۱۴۹
بافت مجموعه۱۵۰
جهت استقرار ساختمان۱۵۱
عمده‌ترین ویژگی‌های اقلیمی برای ساختمان‌های آموزشی۱۵۱
جلوگیری از اتلاف حرارت۱۵۱
بهره گیری از انرژی خورشیدی۱۵۱
جهت استقرار ساختمان۱۵۲
ابعاد بازشوها۱۵۲
مصالح ساختمانی۱۵۳
جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس۱۵۳
بخش دوم :طراحی
فصل اول: تحلیل سایت
مکان یابی۱۵۴
معیارهای مکان یابی محله۱۵۴
معیارهای مکان یابی سایت در محله۱۵۵
معیارهای مکان یابی جهت دسته بندی شهر به محلات۱۵۵
دلایل انتخاب سایت۱۵۵
سایت آنالیز۱۵۶
موقعیت سایت در منطقه۱۵۶
نحوه رسیدن به سایت۱۵۷
درجه بندی گذرهای پیرامون سایت۱۵۸
هم جواری ها۱۵۹
اقلیم۱۶۰
آلودگی صوتی۱۶۱
قابلیت سنجی و جانمایی کلی۱۶۲
منابع و مأخذ۱۷۲
مطالعات مرکز آفرینش‌های هنری کودک و نوجوان ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان