خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه ورزشی و تفریحی بانوان ۸۰ص

مطالعات مجموعه ورزشی و تفریحی بانوان ۸۰ص

مطالعات مجموعه ورزشی و تفریحی بانوان ۸۰ص + مطالعات کالج ورزشی ۲۵ص همراه با عکس + پروژه طراحی فنی – استادیوم ورزشی ۱۰ ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

فصل اول ۱
مقدمه۱
تاریخ ورزش در ایران۱
ورزش در ایران باستان۱
ورزش در ایران قدیم۳
ورزش در ایران معاصر۴
توریسم۶
جهانگردی چیست؟۷
تاریخ جهانگردی۸
جهانگردی داخلی۸
جهانگردی بین المللی۱۰
فصل جهانگردی خارجی۱۱
جهانگردی داخلی در ایران۱۱
فصل دوم ۱۴
تجربه ها۱۴
نمونه ها و مصادیق راه گشا۱۴
بررسی نمونه ها۱۵
۲-۱ مجموعه تفریحی – ورزشی شرکت نفت فلات قاره۱۵
۲-۲ مجموعه ورزشی رفسنجان۱۶
۲-۳ مجموعه ورزشی در شهر نانت فرانسه۱۷
۲-۴ استادیوم المپیک گواندنگ۱۸
۲-۵ مرکز تفریحی ورزشی ایست هامپتون۱۹
۲-۶ استخر شنای سرپوشیده بیوتی۲۰
فصل سوّم ۲۱
بررسی اقلیم مورد نظر۲۱
۳-۱ میزان بارندگی۲۱
۳-۲ مطالعات زمین لرزه در یزد۲۳
۳-۳ تاریخچه و وضع موجود۲۳
۳-۴ نتیجه و پیشنهاد۲۴
۳-۵ تأثیر عوامل اقلیمی بر معماری۲۴
۳-۶ مشکلات اقلیمی در شهر یزد۲۵
۳-۷ مقابله با مشکلات اقلیمی در شهر یزد۲۶
۳-۸ اصول طرح ریزی در رابطه با مشکلات اقلیمی گرم و خشک۲۶
۳-۹ اشاره۲۹
۳-۱۰ نتیجه۳۲
نمودار بادهای مطبوع از دو جانب شمال غربی و جنوب غربی
نمودار جهات جغرافیایی و جانب قبله
نمودار طلوع و غروب و میل خورشید در فصول مختلف
فصل چهارم۴۰
ضوابط و استانداردهای طراحی۴۰
۴-۱ مجموعه های ورزشی۴۰
۴-۲ فضاهای ورزشی۴۱
۴-۲-۱ خصوصیات اصلی کف های ورزشی۴۱
۴-۳ ضوابط برنامه – استانداردهای برنامه ریزی۴۲
۴-۳-۱- فضاهای ورزشی۴۲
ورزش۴۲
ملاحظات اولیه۴۳
۴-۳-۲ بازی تنیس۴۴
۴-۳-۳ بازی بسکتبال۴۵
۴-۳-۴ بازی والیبال۴۵
۴-۳-۵ تنیس روی میز۴۶
۴-۳-۶ بازی هندبال۴۷
۴-۳-۷ بازی بدمینتون۴۷
۴-۳-۸ بدنسازی۴۸
۴-۳-۹ بازی اسکواش۴۸
۴-۳-۱۰ پیست اسکیت۴۹
۴-۳-۱۱ دوچرخه سواری۵۰
۴-۳-۱۲ استخر شنا۵۰
۴-۳-۱۳ استخر آموزشی (کودکان)۵۲
۴-۳-۱۴ استخر های مسابقه۵۲
۴-۳-۱۵ استخر تفریحی۵۲
۴-۳-۱۶ سونا۵۳
۴-۵ فضاهای تفریحی۵۳
۴-۵-۱ بیلیارد۵۴
۴-۵-۲ بازیهای کامپیوتری۵۴
۴-۵-۳ سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر)۵۴
۴-۶ برنامه ریزی فضایی۵۷
۴-۶-۱ بخش ورزشی۵۷
۴-۶-۲ فضاهای فرهنگی۵۸
۴-۷ شرح خصوصیات اجزاء برنامه – خصوصیات کیفی و کمی۶۱
۴-۷-۱ سالن سرپوشیده ورزشی۶۱
۴-۷-۲ سالن ورزشهای آبی۶۴
۴-۷-۳ زمینهای روباز ورزشی۶۶
۴-۷-۴ پیست اسکیت۶۶
۴-۷-۵ جاده تندرستی۶۶
۴-۷-۶ مسیر دوچرخه سواری۶۷
۴-۷-۷ پارک بازی کودکان۶۷
۴-۷-۸ سالن بیلیارد۶۸
۴-۷-۹ بازیهای کامپیوتری و کافی نت۶۹
۴-۷-۱۰ آمفی تئاتر سرپوشیده۷۰
۴-۷-۱۱ گالری۷۱
۴-۷-۱۲ رستوران۷۲
۴-۷-۱۳ بخش مدیریتی واداری۷۴
۴-۷-۱۴ بخش تجاری۷۶
۴-۷-۱۵ پارکینگ۷۶
۴-۷-۱۶تأسیسات۷۷
۴-۷-۱۷ رفاهی – خدماتی۷۷
۴-۸ خلاصه برنامه۷۹
جدول سرانه و تعداد بازیکنان ورزش ها
جدول کف سازی سالنهای ورزشی
جدول سالن چند منظوره ۷۵/۲۶۶۸=۲۵/۱×۲۱۳۵ و سالن بدنسازی ۵/۴۱۲= ۲۵/۱×۳۳۰
جدول سالن ورزشهای آبی
جدول پارک بازی کودکان
جدول بازیهای کامپیوتری و کافی نت
جدول آمفی تئاتر سرپوشیده
جدول گالری
جدول رستوران
جدول بخش مدیریتی واداری
جدول رفاهی – خدماتی
جدول نسبت فضاهای اختصاص
منابع لاتین۸۲
مطالعات مجموعه ورزشی و تفریحی بانوان ۸۰ص + مطالعات کالج ورزشی ۲۵ص همراه با عکس + پروژه طراحی فنی – استادیوم ورزشی ۱۰ ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان