خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه فرهنگی هنری موسیقی ۱۴۰ص

مطالعات مجموعه فرهنگی هنری موسیقی ۱۴۰ص

مطالعات مجموعه فرهنگی هنری موسیقی ۱۴۰ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

فصل اول ۱
چکیده : ۱
اهداف تحقیق : ۲
مقدمه : ۳
۱-۱: تعریف فرهنگ ۴
۱-۲- تعاریف دیگر فرهنگ ۷
۱-۳- فرهنگی شدن ۷
۱-۴- فرهنگ عام ۸
۱-۴- فرهنگ عام ۹
۱-۵- فرهنگ خاص ۱۱
۱-۶- خرده فرهنگ ۱۲
۱-۷- فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی ۱۳
۱-۸- فرهنگ و شخصیت ۱۴
دید کلی ۱۴
۱-۹- تاثیر فرهنگ روی شخصیت ۱۵
۱-۱۰- تغییر فرهنگ و شخصیت ۱۶
۱-۱۱- فرهنگ ، تعلیم و تربیت و شخصیت ۱۶
.۱-۱۲- فرهنگ پذیری ۱۷
۱-۱۳- روانشناسی شخصیت ۱۸
۱-۱۴- نگاه اجمالی ۱۸
۱-۱۵- شخصیت از دیدگاه مردم ۱۹
۱-۱۶- شخصیت از دیدگاه روانشناسی ۱۹
تعریف موسیقی-۱۷-۱ ۲۳
-۱۸-۱دوره محاکات ۲۶
-۱۹-۱دوره روایت ۲۷
-۲۰-۱دوره ظلمت زبان در موسیقی ۲۸
-۱: تعریف فرهنگسرا۲ ۲۸
۲-۱-۱ : وظایف و عملکرد های فرهنگسرا ها : ۲۹
چگونگی و زمان پیدایش موسیقی-۳-۱-۲ ۳۱
موسیقی و نمایش های محلی -۴-۱-۲ ۳۲
موسیقی اصیل ترکی -۵-۱-۲ ۳۵
آواز مثنوی -۶-۱-۲ ۳۶
فصل دوم ۳۹
شناخت استان و شهرستان زنجان ۳۹
۱-۱-۲ موقعیت جغرافیایی استان زنجان ۳۹
۲-۱-۲ اوضاع کلی اقلیمی و آب و هوایی ۳۹
۳-۱-۲ کوه ها و رود ها ۴۰
۴-۱-۲موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری شهرستان زنجان ۴۲
۵-۱-۲ بررسی آمار و ارقام جمعیتی شهرستان زنجان ۴۳
جدول جمعیت کشور به تفکیک استان در استان زنجان ۴۳
۶-۱-۲ تاریخچه شهر زنجان ۴۳
۷-۱-۲ بافت شهر زنجان ۴۶
۲-۲ بخش دوم: شناخت اقلیم و معماری اقلیمی زنجان ۴۷
۱-۲-۲ اقلیم ۴۷
۱-۱-۲-۲ تقسیمات اقلیمی در ایران ۴۸
۲-۱-۲-۲ اقلیم سرد(کوهستانهای غربی) ۴۹
۲-۲-۲ فرم ساختمان و اقلیم ۴۹
۳-۲-۲ تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در جهت های مختلف جغرافیایی ۵۰
۴-۲-۲ سطوح قائم ۵۰
۱-۴-۲-۲دیوارهای جنوبی ۵۰
۲-۴-۲-۲دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی ۵۰
۳-۴-۲-۲ دیوارهای شرقی، غربی و شمالی ۵۱
۵-۲-۲سطوح افقی ۵۱
۶-۲-۲ سطوح شیب دار ۵۱
۳-۲شرایط اقلیمی شهر زنجان ۵۲
۱-۳-۲دما و رطوبت هوا ۵۲
۲-۳-۲ بارش و دما ۵۴
نتیجه : ۵۴
۳-۳-۲ تابش ۵۵
۴-۳-۲ باد ۵۶
۴-۲ نتیجه گیری معماری اقلیمی شهر زنجان ۵۷
۱-۴-۲ فرم مطلوب ساختمان در شهر زنجان ۵۹
۲-۴-۲ جهت استقرار ساختمان ۵۹
۳-۴-۲طراحی اقلیمی سایت: ۶۰
۴-۴-۲ اندازه پنجره ها و سایبانها ۶۰
۵-۴-۲ فرم بام ساختمان ۶۰
۶-۴-۲ مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی ۶۱
۳-۱- مجموعه فرهنگی- هنری آسمان ۶۴
۶-۱-۱- سالن چند منظوره : ۶۵
۶-۱-۲- سالن قطب‌الدین شیرازی : ۶۵
۶-۱-۳- فصل سوم : فیلمخانه : ۶۶
۶-۱-۴- سالن کوچک نمایش ۶۶
۶-۱-۵- مرکز مطالعات و تحقیقات اینترنتی : ۶۶
۶-۱-۶- محققان و پژوهشگران : ۶۶
۶-۱-۷- هنرمندان و تولیدکنندگان آثار هنری : ۶۷
۶-۱-۸- پلاتوی تلویزیونی : ۶۷
۶-۱-۹ – فروشگاه محصولات فرهنگی- هنری : ۶۸
۶-۱-۱۰- امکانات محوطه باز : ۶۸
-۲-۳ فرهنگسرای نیاوران ۶۹
۳-۳-فرهنگسرای اوفن کلیس ۷۳
فصل چهارم ۷۹
استانداردها ۷۹
۴-۱- کتابخانه ۷۹
۴-۲- سالن ها ۷۹
۴-۳- آمفی تئاتر (سالن اجتماعات) ۸۱
۴-۴- تالار تماشاچیان ۸۱
۴-۴-۱- الف) ورودی ۸۱
۴-۴-۲- ب) سرسرای انتظار ۸۲
۴-۴-۳- ج) رختکن ۸۲
۴-۴-۴- د) تالار تماشاچیان ۸۲
۴-۴-۵- هـ ) محل نشستن ۸۳
۴-۴-۶- و) ابعاد صحنه ۸۳
۴-۴-۷- ز) پشت صحنه ۸۳
۴-۴-۸- ح) پرده نمایش ۸۴
۴-۴-۹- ط) تهویه مطبوع سالنها ۸۴
۴-۵- توالت ها ۸۴
۴-۶- صندلیهای سالن اجتماعات ۸۴
۴-۷- فضاهای آموزشی ۸۵
۴-۸- ویژگیهای محیط آموزشی ۸۵
۴-۹- نور و روشنایی ۸۶
۴-۹-۱- نور طبیعی : ۸۶
۴-۹-۲- نور پردازی سقفی : ۸۷
۴-۹-۳- چنجره های نواری افقی : ۸۸
۴-۹-۴- نور پردازی بوسیله پنجره های عمودی متمرکز : ۸۸
۴-۹-۵- نور مصنوعی : ۸۸
۴-۱۰-رنگ ۹۰
مقدمه ۹۰
خلاصه داستان ۹۰
۴-۱۰- ۱- رنگ زرد ۹۰
۴-۱۰-۲- رنگ سبز ۹۱
۴-۱۰-۳- رنگ سفید ۹۱
۴-۱۰-۴- موارد منع مصرف رنگ‌های شاد ۹۱
نتیجه ۹۱
۴-۱۱-آمفی تئاتر و سالن چند منظوره : ۹۲
۴-۱۲- صوت ۹۲
۴-۱۳- فضاهای تشکیل دهنده بخش آموزشی ۹۳
۴-۱۴- کلاسهای درس ۹۳
۴-۱۴- سناریو ۹۳
۴-۱۶-دیاگرام ۹۶
۴-۱۷- سازه و تأسیات ۹۷
۵-۱- تاسیسات ۹۷
۵-۲- سیستم اطفاء حریق ۹۷
فصل پنجم ۹۸
روند طراحی ۹۸
۵-۱-تحلیل سایت ۹۸
۵-۲- مبانی نظری طرح ۱۱۴
۲-۱-۱-نگاهی به مقوله معماری و موسیقی و مفاهیم آن ۱۱۴
۲-۱-۱- مقوله های اساسی معماری و موسیقی ۱۱۴
۲-۱-۲-ویژگیهای هنر موسیقی ۱۱۸
۲-۱-۳- مفهوم فضا در معماری و موسیقی ۱۱۹
۲-۱-۴- مفهوم و تنوع در معماری و رابطه با موسیقی ۱۱۹
۲-۱-۵- معماری و طبیعت ۱۲۰
۲-۱-۶- موسیقی و رابطه با طبیعت و رنگ ۱۲۱
۲-۱-۷- خواص صوت ۱۲۱
۲-۱-۸- هارمونی در معماری و موسیقی: ۱۲۳
۲-۱-۹- مفهوم شکل یا فرم در هنر ۱۲۴
۲-۱-۱۰- مفهوم خط در معماری و موسیقی ۱۲۴
۲-۱-۱۱- مفهوم سایه روشن در معماری و موسیقی ۱۲۵
۲-۱-۱۲-دیدگاه زناکیس در مورد معماری و موسیقی: ۱۲۵
۲-۲- هنر معماری و موسیقی و بررسی عناصر مشترک هنری این دو مقول ۱۲۸
۲-۲-۱-مقدمه ۱۲۸
۲-۲-۲- عنصر ریتم و رابطه موسیقی و طبیعت ۱۲۸
۲-۲-۳-عنصر ریتم و رابطه معماری و طبیعت ۱۳۰
۲-۲-۴- عنصر تقارن در معماری و موسیقی: ۱۳۲
۲-۳- فلسفه و معنویت در موسیقی و معماری ۱۳۶
۲-۳-۱-مقدمه ۱۳۶
۲-۳-۲- هنر، ادبیات و فلسفه ۱۳۷
۲-۳-۳- معماری و موسیقی و برداشت از عناصر طبیعت ۱۳۷
۲-۳-۴– موسیقی و معنویت ۱۳۷
۲-۳-۵- تطابق با واقعیت و انتزاع در معماری و موسیقی ۱۳۸
۲-۳-۶- معنویت موسیقی و معماری ۱۳۹
۲-۴- نسبت های هارمونیک در معماری و موسیقی ۱۴۰
۲-۴-۱-ریاضیات روحی در کالبد معماری و موسیقی ۱۴۰
نقشه : ۱۴۷

چکیده :
توسعه فرهنگی امری است حساس ، خطیر ، چرا که یکی از اساسی ترین زیر ساخت های توسعه محسوب می شود .با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به توسعه فرهنگی در جامعه حال حاضر ما ، ضرورت ایجاد مراکز فرهنگی به روشنی قابل درک دریافت می باشد . مطالعات معماری در نهایت می کوشد . تا آثار خود را در طراحی متجلی سازد و اساسا هدف از انجام مطالعات ایجاد زمینه های مناسب ذهنی و افزایش آگاهی های موثر در طراحی است . در مطالعات این پروژه سعی بر آن خواهد بود که دو زمینه اصلی موثر در طراحی ، تجزیه و تحلیل شوند ، اول زمینه های ذهنی و دورنی و دوم زمینه های بیرونی و اطلاعات لازم برای طراحی فیزیکی ، مرکز فرهنگی مورد نظر مجموعه ای پویا و زنده خواهد بود ، به عنوان مثال شامل فضا های آموزشی (آموزش موسیقی و …) آمفی تئاتر و فضا های نمایشگاهی ، رستوران ، کتابخانه ، اداری ، خدماتی و… خواهد بود . در این گونه مراکز فرهنگی ، جوان و بطور کلی همه افراد جامعه می توانند اوقات خود را بگذرانند این مرکز به گونه ای طراحی خواهد شد ، که بطور همه جانبه در بر انگیختن روحیه کشف و ابداع و خلاقیت در جوانان موثر بوده و نهاد فرهنگ حوزه نفوذ خود باشد. مسئله فراغت و پر شدن اوقات فراغت با برنامه های ویژه فرهنگی و هنری مورد علاقه جوانان یکی از علل بوجود آمدن مراکز فرهنگی و هنری در دوره معاصر بوده اند از این رو ر مطالعه به این مباحث نیز پرداخته شده است.

اهداف تحقیق :

۱ – طراحی مراکز فرهنگی که برای فعالیتهای موسیقی طراحی شده است که محل پرداختن به آنها در سایر مراکز رسمی و عمومی و فضا های آموزشی و اداری و خدمات شهری نیست و از این رو جای خالی آنها همواره احساس می شود .
۲ – طراحی فضا یی برای گذراندن اوقات فراغت مردم و بویژه جوانان .
۳ – طراحی فضایی بر بار فرهنگی و هنری مردم شهر افزوده و باعث انتقال ارزشها و محصولات فرهنگی به مردمان و افراد استفاده کننده از این فضا ها شود .
مطالعات مجموعه فرهنگی هنری موسیقی ۱۴۰ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان