خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه درمانی- اقامتی- توریستی مخصوص بیماران عضلانی ۱۰۰ص

مطالعات مجموعه درمانی- اقامتی- توریستی مخصوص بیماران عضلانی ۱۰۰ص

مطالعات مجموعه درمانی- اقامتی- توریستی مخصوص بیماران عضلانی ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

فصل اول ۱
شناخت موضوع ۱
تعریف موضوع ۲
اهداف اجرای این مجموعه ۲
ضرورت اجرای طرح ۲
فصل دوم ۳
مبانی نظری ۳
گردشگری پزشکی ۴
گردشگری سلامت ۵
تاریخچه توریسم ۵
توریسم ۶
انگیزه‌های توریسم ۶
توریسم درمانی(توریسم سلامت) ۷
مجموعه هیدروتراپی ۸
اهداف هیدروتراپی ۸
فیزیوتراپی ۹
موارد کاربرد فیزیوتراپی ۱۰
سالن ایروبیک و درمانی-ورزشی ۱۴
اتاق ریلکسیشن ۱۵
الکتروتراپی ۱۶
دستگاههای الکتروتراپی ۱۷
اکتیوتراپی (ماساژ درمانی) ۱۹
آرموتراپی ۲۱
مراحل تشخیص، درمان و توانبخشی بیماران ۲۳
تعریف طب سوزنی و نحوه درمان ۲۵
فصل سوم ۲۷
نمونه ها و مصادیق ۲۷
مجتمع گردشگری ساحلی باری BariTouristResort 28
تورهای گردشگری ۳۲
آبدرمانی ایرانیان ۳۴
هتل ۵ ستاره میراکل ریسورت ۳۷
فصل چهارم ۳۹
استانداردها و ضوابط ۳۹
استانداردهای کیفی فضا و مکان ۵۰
استانداردهای کیفی محیط زیست و بهداشتی ۵۱
استانداردهای کیفی تجهیزات و ایمنی ۵۲
استانداردهای کیفی هیدروتراپی ۵۴
ضوابط کلی در طراحی ساختمان ۶۰
جهت گیری ساختمان ۶۵
حجم کلی و فرم ساختمان ۶۵
جا نمایی فضاهای داخلی ۶۵
ضوابط معماری و ساختمانی مهمانپذیر ۶۷
فصل پنجم ۷۴
شناخت بستر ۷۴
شناخت شهر گرگان ۷۵
خصوصیات اقلیمی شهر گرگان ۸۰
دلیل انتخاب سایت ۸۱
فصل هفتم ۸۲
روند طراحی ۸۲
حوزه ها ۸۳
فصل هشتم ۸۶
تاسیسات و سازه ۸۶
مزایای اسکلت فلزی ۹۶
خرپا ۱۰۰
منابع ۱۰۲

مطالعات مجموعه درمانی- اقامتی- توریستی مخصوص بیماران عضلانی ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان