خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه تفریحی و اقامتی ۱۹۰ص

مطالعات مجموعه تفریحی و اقامتی ۱۹۰ص

مطالعات مجموعه تفریحی و اقامتی ۱۹۰ص

خرید مطالعات : ۱۵٫۰۰۰ تومان

چکید۲
اهداف اساسی طرح۲
فرضیه تحقیق۳
دلایل انتخاب موضوع۳
طرح مسله ۴
مقدمه۵

فصل اول
مطالعات فرهنگی وتاریخی
۱-مطالعات فرهنگی و تاریخی
۱-۱: استان کردستان ۸۲-۱: تاریخ اقوام کرد۱۰
۳-۱ جاذبه های گردشگری استان ۱۴
۴-۱ جاذبه های طبیعی استان۱۶
۵-۱ پتانسیل های بازرگانی و تجاری استان۱۷
۶-۱ پیشینه تاریخی شهرستان سقز ۱۷
منابع فصل اول۲۳

فصل دوم
مطالعات اکولوژیکی
۱-۲-مشخصات عمومی استان۲۵
۲-۲: موقعیت جغرافیایی شهرستان سقز۲۹
۳-۲-آب وهوا۳۳۴-۲: منطقه سرد کوهستانهای غربی۴۱
منابع فصل دوم۴۴

فصل سوم
شهروشهرسازی
مقدمه۴۶
۳-۱-شهرچیست۴۶
۳-۲-اقدامات شهرسازی۴۸
۳-۳-معماری نو۴۹
۳-۴-شهرسازی نو۴۹
۳-۵-روش های طراحی وبرنامه ریزی۵۰
۳-۶-“شهردرخت نیست “؛چشم اندازاست۵۰
۳-۷-جمع بندی۵۱
۳-۸-تولدشهرسازی۵۲
۳-۹-مرگ شهرسازی۵۲
۳-۱۰-برنامه ریزی برای مقدسات طبیعت
۳-۱۰-۱-جلوگیری ازسیل ۵۴
۳-۱۰-۲-برنامه ریزی محیط زیست ۵۴
۳-۱۰-۳-برنامه ریزی اوقات فراغت ۵۴
۳-۱۰-۴-برنامه ریزی تصویری ۵۵
۳-۱۰-۵-ویژگی های محلی۵۵
۳-۱۱-تشریح یک پروژه
۳-۱۱-۱-پنج اصل برای تشریح یک پروژه۵۶
۳-۱۱-۲-اصل اول۵۶
۳-۱۱-۳-اصل دوم۵۶
۳-۱۱-۴-اصل سوم۵۷
۳-۱۱-۵-اصل چهارم۵۸
۳-۱۱-۶-اصل پنچم۵۸
۳-۱۲-خلاصه های کوتاه
۳-۱۲-۱-هفت اصل کاری ۵۹
۳-۱۳-دوازده مطلب درباره به بن بست رسیدن درطراحی۶۰
۳-۱۴-سیزده راه برای نابود کردن یک پروژه ۶۳
منابع فصل سوم۶۵

فصل چهارم
شناخت عملکردهای پروژه ونمونه مشابه
مقدمه۶۷
۴-۱- شناخت عملکردهای پروژه
۴-۱-۱- رستوران۶۷
۴-۱-۲-کافه تریاصلف سرویس۶۸
۴-۱-۳-بخش اداری۶۹
۴-۱-۴-استانداردهای فضا۶۹
۴-۱-۵-مبلمان فضای اداری۷۰
۴-۱-۶-هتل۷۱
۴-۱-۷-پانسیون۷۱
۴-۱-۸-مهمانسرا۷۱
۴-۱-۹-تاسیسات تکمیلی۷۱
۴-۲- بررسی نمونه های موردی
۴-۲-۱- مجموعه اقامتی تفریحی خلیج در مصر۷۳
۴-۲-۲- مجتمع توریستی تفریحی عباس آباد۷۵
۵-۲-۳- مجتمع تفریحی توریستی باری۷۷
منابع فصل چهارم۸۰

فصل پنچم
شناخت بسترطراحی
۵-۱-معرفی شهرستان۸۳
۵-۲نگاهی جغرافیایی به شهرستان سقز
۵-۲-۱-سقز و واژه و تاریخ۸۴
۵-۳-موقعیت جغرافیایی۸۶
۵-۴-جمعیت۸۸
۵-۵-جمعیت۸۹
۵-۶-شرایط اقلیمی۹۰
۵-۷-دما۹۲
۵-۸-فشار هوا و رطوبت۹۳
۵-۹-باد۹۴
۵-۱۰-تکامل زمین ساختی۹۵
۵-۱۱-تشکیلات زمین شناسی۹۶
۵-۱۲-ساختمان شناسی۹۶
۵-۱۳-نگاهی به گردشگری سقز۹۶
۵-۱۴مهمترین جاذبه گردشگری شهرستان سقز
۵-۱۴-۱-قلعه باستانی زیویه۹۷
‏ ۵-۱۴-۲-مجموعه کاروانسرا و بازار قدیمی سقز۹۸
‏ ۵-۱۴-۳-مسجددومناره سقز۹۸
۵-۱۴-۴-دریاچه سد شهید کاظمی (دریاچه زرینه رود)۹۸
منابع فصل پنچم۹۹

فصل ششم
تجزیه وتحلیل سایت
چکیده۱۰۱
۶-۱-تجزیه وتحلیل وضع موجود (انالیز سایت) در طراحی فضاهای شهری۱۰۱
۶-۲-کلیات۱۰۲
۶-۳عمده عواملی که خصوصیات یک سایت را تعیین می کنند۱۰۲
۶-۴عوامل سرویس دهنده سه هدف را دنبال میکنند۱۰۳
۶-۵-تعیین کیفیت سایت۱۰۳
۶-۵-۱-دیدگاه طراحی شهری۱۰۳
۶-۵-۲-مشکلات سایت۱۰۳
۶-۵-۳-مطبوعیت سایت۱۰۳
۶-۵-۴-محدودیت سایت۱۰۴
۶-۶-تجزیه و تحلیل سایت
۶-۶-۱عمده مسائلی که سایت در تجزیه و تحلیل میتواند انها را در خود جای دهد۱۰۴
۶-۶-۲-جستجوی منابع۱۰۴
۶-۶-۳-پرسش وملاقات با مردم مطلع۱۰۴
۶-۷-کیفیت های فرخ بخش سایت
۶-۷-۱خصوصیات بصری مهم که کیفیتهای فرحبخشی سایت را تعیین می کنند۱۰۵
۶-۷-۲دیگر عوامل بصری که می بایستی مورد توجه قرار بگیرند۱۰۵
۶-۸-محدودیتهای سایت۱۰۶
۶-۹-وضعیت عملکردی درون سایتی و برون سایتی
۶-۹-۱-وضعیت عملکردی درون سایتی۱۰۶
۶-۹-۲-کیفیتهای فرحبخشی درون سایتی۱۰۷
۶-۹-۳-وضعیت عملکردی برون سایتی۱۰۸
۶-۹-۴-سئوالات عملکردی بیرون سایتی۱۰۸
۶-۹-۵- عوامل فرحبخش برون سایتی۱۰۹
۶-۱۱-خلاصه تجزیه وتحلیل سایت۱۰۹
۶-۱۲شناخت و تحلیل سایت مورد نظر۱۱۰
۶-۱۳-دسترسی به سایت۱۱۲
۶-۱۴-همجواریهای سایت
۵-۱۴-۱-ازمهمترین استعدادهای سایت می توان به عوامل طبیعی وغیر طبیعی ۱۱۵
۶-۱۴-۲-همجواری با پارک شهر(مولوی )۱۱۷
۶-۱۴-۳- همجواری با ورزشگاه شهید کاظمی۱۱۸
۶-۱۴-۴- همجواری با پارک کوثر۱۱۸
۶-۱۴-۵-دید و منظر از سایت به اطراف۱۱۹
۶-۱۴-۶-ترافیک سواره وپیاده۱۲۰
۶-۱۵-آلترناتیوهای طراحی۱۲۱

فصل هفتم
مطالعات طراحی پروژه وبرنامه فیزیکی طرح
۷-۱-برنامه فیزیکی طرح واحدهای اقامتی
۷-۱-۱ سیر تحول هتل در جهان۱۲۴
۷-۱-۲انواع هتل ها۱۲۴
۷-۱-۳ تجزیه و تحلیل امکان سنجی پروژه۱۲۴
۷-۲-تعریف پروژه۱۲۵
۷-۲-۱-اتاقهای خواب ۱۲۵
۷-۲-۲-لابی وفضاهای عمومی۱۲۵
۷-۲-۳-فضای غذاخوری ونوشیدنی۱۲۵
۷-۲-۴-فضای مخصوص مراسم۱۲۵
۷-۲-۵-فضاهای نمایشگاه۱۲۵
۷-۳-ضوابط ساختمانی هتل های کشور
۷-۳-۱- پارکینگ۱۳۴
۷-۳-۲-ورودی هتل۱۳۵
۷-۳-۳-سالن رستوران۱۳۵
۷-۳-۴-سرویس های بهداشتی۱۳۶
۷-۳-۵-چایخانه۱۳۶
۷-۳-۶-مغازه ها۱۳۶
۷-۳-۷-سوئیت۱۳۷
۷-۳-۸-سالن اجتماعات و جشنهای مجزای زنانه و مردانه۱۳۸
۷-۳-۹-پیش بینی امکانات سرگرمی فکری و تفریحی سالم برای کودکان و نوجوانان۱۳۸
۷-۳-۱۰-انبار وسایل فنی و تاسیساتی متناسب با ظرفیت هتل۱۳۹
۷-۴-ضوابط معماری و درجه بندی هتلهای کشور۱۳۹
۷-۵-برنامه تخصیص فضا۱۴۰
۷-۶-طبقات اتاق خوابها و سوئیتها(بخش خصوصی)۱۴۰
۷-۷-طرح ریزی طبقات اتاق خوابها۱۴۰
۷-۸- تجزیه وتحلیل طبقات اتاق خوابها۱۴۱
۷-۹-پلان طبقات۱۴۱
۷-۱۰- طرح اتاق خوابها۱۴۲
۷-۱۱- ابعاد و اندازه اتاق خوابها۱۴۵
۷-۱۲-دکوراسیون و تجهیزات داخلی۱۴۶
۷-۱۳-طراحی فضاهای عمومی۱۴۶
۷-۱۴-مراکزتجاری
۷-۱۵چکیده۱۴۶
۷-۱۶مقدمه۱۴۷
۷-۱۷-کلیات
۷-۱۷-۱-مفهوم مراکزتجاری۱۴۸
۷-۱۷-۲-تاریخچه مراکزتجاری۱۴۸
۷-۱۷-۳-تاریخچه مراکزتجاری درایران۱۴۹
۷-۱۸-ملاحظات اولیه درموردایجادمراکزتجاری
۷-۱۸-۱-استقراردرمحل مناسب۱۵۰
۷-۱۸-۲-مطالعات اقتصادی موردنیازوتحلیل اقتصادی بازار۱۵۰
۷-۱۸-۳-تحلیل جمعیت منطقه۱۵۱
۷-۱۹-جذابیت مرکزتجاری برای مراجعین
۷-۱۹-۱-عوامل بصری۱۵۱
۷-۱۹-۲-عوامل جذاب درطراحی مرکزتجاری ۱۵۱
۷-۲۰-انواع ورودی های فروشگاه۱۵۲
۷-۲۱-سایرملاحظات برطراحی ورودی۱۵۲
۷-۲۲-فعالیتهای تجاری۱۵۳
۷-۲۳-همجواری فعالیتهای سازگار۱۵۴
۷-۲۴- ضوابط ومعیارهای فضای ورودی۱۵۴
۷-۲۵راهروهاو ضوابط ومعیارهاآن۱۵۴
۷-۲۶-بازشوهاو ضوابط ومعیارها آن۱۵۵
۷-۲۷-پله و ضوابط ومعیارها آن۱۵۶
۷-۲۸-آسانسوروضوابط آن۱۵۷
۷-۲۹-مسیردسترسی (گذرگاهها)۱۵۸
۷-۳۰-تخصیص فضا۱۵۸
۷-۳۱-ارتفاع طبقات۱۵۸
۷-۳۲-گذرگاه ها۱۵۸
۷-۳۲-اتاق های فرعی۱۵۹
۷-۳۳-دماوتهویه ۱۶۰
۷-۳۴-طرح کلی مغازه۱۶۰
۷-۳۵-پلکان ها۱۶۱
۷-۳۶-پنجره ها۱۶۱
۷-۳۷برنامه فیزیکی مدنظرجهت طراحی۱۶۱
منابع فصل هفتم۱۶۳

فصل هشتم
مبانی نظری وادراک طرح
۸-۱-محیط و معماری۱۶۶
۸-۱-انسان، طبیعت و معماری۱۶۶
۸-۱-محیط و منظر۱۶۸
۸-۳-۱-محیط و منظر به عنوان طبیعت۱۶۸
۸-۳-۲-محیط و منظر به عنوان زیستگاه۱۶۹
۸-۳-۳-محیط و منظر به عنوان محصول مصنوعی۱۷۷
۸-۳-۴-محیط و منظر به عنوان ثروت۱۷۲
۸-۳-۵-محیط و منظر به عنوان مکان۱۷۳
۸-۳-۶-محیط و منظر به عنوان سیستم۱۷۴
۸-۳-۷-محیط و منظر به عنوان تاریخ۱۷۵
۸-۳-۸-محیط و منظر به عنوان ایدئولوژی۱۷۵
۸-۳-۹-محیط و منظر به عنوان یک مسئله۱۷۵
۸-۳-۱۰-محیط و منظر به عنوان زیبا شناسی۱۷۵
۸-۴-ابعاد و مسائل اوقات فراغت
۸-۴-۱-فرهنگ۱۷۶
۸-۴-۲-حفظظ و پیشبرد ارزش‌های فرهنگی۱۷۶
۸-۴-۳-معماری و فرهنگ۱۷۷
۸-۴-۴-اوقات فراغت۱۷۸
۸-۴-۵-تفریحات سالم در جهان امروز۱۷۹
۸-۴-۶-معماری و فراغت۱۷۹
۸-۵-توریسم و جهانگردی
۸-۵-۱گردشکری۱۸۰
۸-۵-۲-تعریف مسافرت و جهانگرد۱۸۱
۸-۵-۳-تاریخچه مسافرت و جهانگردی۱۸۱
قرون وسطی۱۸۲
رنسانس۱۸۲
انقلاب صنعتی۱۸۳
جهانگردی نوین۱۸۳
۸-۵-۴-اثرات فرهنگی ـ اجتماعی جهانگردی۱۸۳
۸-۵-۵-تغییرات فرهنگی۱۸۴
۸-۵-۶-سیاحت و فرهنگ۱۸۵
۸-۵-۷-سیاحت و فراغت۱۸۵
۸-۵-۸-سیاحت و سیاست: صلح جهانی۱۸۶
۸-۵-۹-سیاحت و جامعه‌شناسی۱۸۶
۸-۵-۱۰ارزشهای اقتصادی سیاحت۱۸۷
۸-۵-۱۱-گردشگری طبیعت یا اکوتوریسم۱۸۷
۸-۵-۱۲-عرضه و تقاضا۱۸۸
۸-۶-مبانی ادراک طرح
۸-۶-۱-اصول انتقال پیام ها۱۸۹
۸-۶-۲ فرهنگ وسبک ۱۹۰
۸-۶-۳-فرم وفرهنگ۱۹۰
۸-۶-۴- انتخاب فرم۱۹۱
۸-۶-۵- مقیاس وتناسب۱۹۴
۸-۶-۶-راه۱۹۵
منابع فصل هشتم۱۹۷

فصل نهم
بررسی هتل ها ومراکز اقامتی شهرستان سقز
۹-۱-اسامی هتل ها ومهمانپذیرهای موجود با تخت واتاقها۱۷۸
۹-۲-آمار روزانه مراکز اقامتی شهرستان سقز۱۷۸
۹-۳-اسکان فرهنگیان۱۷۹
۹-۴-اسکان مسافرین در مهمان پذیر ادارات، خوابگاه‌های دانشجویی، ساختمانهای ورزشی و چادرها وغیره۱۸۰
۹-۵-چادرهای مسافرتی در حاشیه خیابانها، پارکها، بلوار خیابانها و بوستانها۱۸۰
۹-۶-نمودارمقایسه ی آمار مسافرین به استان کردستان ۱۸۴
منابع فصل نهم۱۸۷

فصل دهم
اصول طراحی منظر وطراحی اقلیمی
۱۰-۱- طراحی بوم شناختی ۱۸۹
۱۰-۲- طراحی ومناسبات انسانی ۱۸۹
۱۰-۳-مفاهیم طراحی درمعماری ۱۹۰
۱۰-۳-۱- پدیدار شدن فرم‌ها۱۹۰
۱۰-۳-۲-ریتم وتکرار۱۹۱
۱۰-۳-۳-عامل نظام دهنده۱۹۱
۱۰-۳-۴-نظام هندسی۱۹۲
۱۰-۳-۵-نظام خطی۱۹۲
۱۰-۳-۴-نظامشعاعی،نقطه ای۱۹۲
۱۰-۴-طراحی سایت
۱۰-۴-۱-اصول طراحی سایت۱۹۳
۱۰-۴-۲-روند طراحی سایت۱۹۴
۱۰-۵- طراحی مبلمان واثاثیه
۱۰-۵-۱-کفسازی۱۹۶
۱۰-۵-۲-پله۱۹۷
۱۰-۵-۳-نیمکت۱۹۷
۱۰-۵-۴-گلدان۴۸
۱۰-۵-۵-چراغ۱۹۸
۱۰-۵-۶-آبنما۱۹۸
۱۰-۶-پوشش گیاهی۱۹۸
۱۰-۷- حصارها و نرده‌ها۲۰۱
۱۰-۸- عوامل مؤثر در طراحی روی شیب
۱۰-۸-۱-آب باران۲۰۲
۱۰-۸-۲- موادومصالح۲۰۲
۱۰-۸-۳-وسایل نقلیه۲۰۲
۱۰-۸-۴- مسیرهای پیاده۲۰۲
۱۰-۸-۵- تراسها۲۰۲
۱۰-۸-۶- واحدهاپلکانی۲۰۳
۱۰-۸-۷-نظام صحنه ای۲۰۳
۱۰-۸-۸- معابراریب۲۰۳
۱۰-۸-۹- راههای پیاده خوشه ای۲۰۳
۱۰-۸-۱۰- طول جاده ها۲۰۴
۱۰-۸-۱۱-جزئیات۲۰۴
۱۰-۹- اثر عوامل طبیعی در کاهش مصرف انرژی
۱۰-۹-۱- جهت استقرار ساختمان۲۰۴
۱۰-۹-۲- تجمع ساختمان۲۰۵
۱۰-۹-۳- شکلساختمان۲۰۶
۱۰-۹-۴-حجمساختمان۲۰۶
۱۰-۹-۵- منظرسازی و دخل و تصرف در توپوگرافی۲۰۷
۱۰-۹-۶- تهویه طبیعی۲۰۸
منابع فصل دهم۲۱۰

چکیده

در این رساله بهمبانی نظری در باره طبیعت و گردشگری و همچنین طراحی یک مجموعه تفریحی اقامتیپرداخته شده است. میحط و منظر طبیعی میراثی است که خداوند برای بشر آفریده است وبشر باید در حفظ و نگهداری از آن بکوشد، که کمترین آسیب به آن برساند. این محیططبیعی می‌تواند بستری باشد که انسان در ان به گشت و گذار بپردازد و به آرامش روحی وفکری دست یابد. تفریح و گردشگری یک روش مناسب برای گذران اوقات فراغت است که در طرحاین مجموعه مدنظر است. بنابرایناستفاده از اصول طراحی اقلیمی در طرح آن مفید و مطلوب به نظر می‌رسد. استفاده ازنور و حرارت خورشید، جهت‌گیری مناسب و رو به خورشید، تهویه طبیعی و استفاده ازفرمهای متنوع و هماهنگ با محیط زیست از اصول مورد استفاده در شرح این مجموعهاست.
با توجه به وجود جاذبه های طبیعی و اماکن دیدنی و زیارتی در شهر سقز و اطراف آن و نبودن مکانی برای اقامت آنها، در این طرح تلاش شده است که مکانی طراحی شود که علاوه بر امکان اقامت گردشگران، زمینه ای برای آشنایی گردشگران با ویژگیهای فرهنگی مردم منطقه از نزدیک فراهم کند و همچنین مردم شهر نیز برای اوقات فراغت خود بتوانند از آن استفاده کنند.

مطالعات مجموعه تفریحی و اقامتی ۱۹۰ص

خرید مطالعات : ۱۵٫۰۰۰ تومان