خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه تفریحی – پذیرایی ۶۰ص

مطالعات مجموعه تفریحی – پذیرایی ۶۰ص

مطالعات مجموعه تفریحی – پذیرایی ۶۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

فصل اول :
خلاصه مطالب
مقدمه
طرح مسئله
توجیه طرح
دلایل انتخاب خراسان بعنوان بستر سرمایه گذاری
دلایل انتخاب شاندیز برای احداث مجموعه تفریحی – پذیرایی
فصل دوم :
مطالعات پایه و زمینه
الف : شناخت موضوع طراحی ( مجموعه تفریحی – پذیرایی )
تفریح , تفرج , اوقات فراغت
۱-۲- بررسی اجمالی اوقات فراغت
۱-۲-۱- تعریف اوقات فراغت
۱-۲-۲- اوقات فراغت از نظر جامعه شناسی
۱-۲-۳- سیری بر گذراندن اوقات فراغت
توریسم و جهانگردی
تعریف جهانگرد و جهانگردی
جاذبه های جهانگردی ( جاذبه های مهیا – جاذبه های نامهیا – جاذبه های فرعی و کمکی )
انگیزه های جهانگردی
صنعت توریسم و جهانگرد
تحول کمی جهانگردی و توریسم در جهان
اهداف جهانگردی و صنعت توریسم
اهمیت جهانگردی در سطح جهان
پیامدها و تاثیرات جهانگردی و سیاحت
توریسم در ایران
نکاتی درباره برنامه ریزی و توسعه صنعت توریسم در ایران
جاذبه های جهانگردی در ایران
وضعیت توریسم داخلی در ایران
تحول کمی جهانگردی و توریسم در جهان
ویژگیهای اماکن ییلاقی و توریستی
شیوه های بررسی در زمینه شناسایی مناطق توریستی
۲-۲- انواع فضاهای تفریحی پذیرایی
۲-۲-۱- رستوران
۲-۲-۲- تریا
۲-۲-۳- کافی شاپ
۲-۲-۴- سلف سرویس
۲-۲-۵- بوفه
۲-۲-۶- اغذیه فروشی
۲-۲-۷- قهوه خانه ( چایخانه سنتی )
۲-۳- مراکز پذیرایی از گذشته تا امروز
۲-۴- سیر تحول خدمات پذیرایی در دورانهای مختلف
– بررسی ، تحلیل و نتیجه گیری
ب :شناخت بستر کار( مطالعات استان و شهرستان شاندیز از ابعاد تأ ثیر گذار )
۲-۵- مطالعات طبیعی
۲-۵-۱- موقعیت جغرافیایی
۲-۵-۱-۱- مختصات جغرافیایی
۲-۵-۱-۲- ارتفاع از سطح دریا
۲-۵-۱-۳- فواصل
۲-۵-۱-۴-توپوگرافی و ژئومورفولوژی منطقه شاندیز
۲-۵-۱-۵- زمین شناسی شهرستان شاندیز
۲-۵-۱-۶- رژیم حرارتی
۲-۵-۱-۷- تبخیر و تعرق
۲-۵-۲- مسائل اقلیمی شهر شاندیز
۲-۵-۲-۱- تابش خورشید و تأثیرات آن بر درجه حرارت
۲-۵-۲-۲- میزان بارندگی
۲-۵-۲-۳- رطوبت نسبی
۲-۵-۲-۴- میزان خشکی
۲-۵-۲-۵- وزش باد
۲-۵-۲-۶- پوشش گیاهی
۲-۵-۲-۷- بررسی منطقه آسایش شاندیز
۲-۵-۲-۸- جهت استقرار ساختمان
۲-۵-۲-۹- تأثیر عوامل اقلیمی بر ساختمان
۲-۶- مطالعات انسانی
۲-۶-۱- جغرافیای تاریخی و وجه تسمیه شاندیز
۲-۶-۱-۳-تقسیمات سیاسی
۲-۶-۲- خصوصیات اجتماعی شاندیز
۲-۶-۲-۱- ترکیب سنی و جنسی جمعیت
۲-۶-۲-۲- نرخ رشد جمعیت
۲-۶-۲-۳- وضعیت سواد و تحصیلات
۲-۶-۲-۴- روند رشد جمعیت
۲-۶-۲-۵- دین و آداب و رسوم
۲-۶-۲-۶- اشتغال در شاندیز
۲-۶-۲-۷- مهاجرت در شاندیز
۲-۶-۲-۸- بررسی خصوصیات کلی بازدید کنندگان دره شاندیز
– شغل
– نسبت جنسی بازدید کنندگان
– نوع وسائل نقلیه بازدید کنندگان
منشا‌‌‌‌‌ْ‌ًَُء جغرافیایی بازدید کنندگان
مدت توقف و دفعات سفر به دره شاندیز
انگیزه سفر
نحوه استقرار بازدید کنندگان دره
هزینه های صرف شده توسط بازدید کنندگان دره شاندیز
۲-۶-۳- خصوصیات اقتصادی
۲-۶-۳-۱- فعالیتهای عمده کشاورزی
۲-۶-۳-۲- تولیدات کشاورزی
۲-۶-۳-۳- صنایع
۲-۶-۳-۴-خدمات
۲-۶-۳-۵- توریسم و جاذبه های توریستی شهر شاندیز
۲-۶-۳-۶- پیش بینی نقش غالب اقتصاد شاندیز در آینده
۲-۶-۳-۷- نقش توریسم در اقتصاد شاندیز
۲-۶-۳-۸- روابط اقتصادی شهر مشهد و شاندیز
۲-۶-۳-۹- نقش مشهد در موقعیت یابی توریستی دره شاندیز
– تحلیل و نتیجه گیری
فصل سوم : (مطالعات تکمیلی و تطبیقی )
۳-۱- ویژگیهای رستوران
۳-۱-۱- اهداف در طراحی رستوران
۳-۱-۲- اجزاء رستوران
۳-۲- طراحی آشپزخانه
۳-۳- مسیر حرکت مواد غذایی
۳-۴- فضای مکانیکی
۳-۵- نیازهای فضایی رستوران
۳-۵-۱- نیازهای فضایی بخش غذاخوری
۳-۶- فضاهای تولیدی
۳-۶-۱- محاسبات فضایی راهروهای حرکتی
۳-۶-۲- فضای راهروهای آشپزخانه
۳-۶-۳- فضاهای سرو غذا
۳-۶-۴- فضاهای نهار خوری و صرف غذا
۳-۷- شناخت مصادیق و نمونه ها
۳-۷-۱- رستوران
۳-۷-۳- رستوران ارگ شاندیز
مطالعات مجموعه تفریحی – پذیرایی ۶۰ص
قیمت : ۸۰۰۰ تومان