خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه تفریحی فرهنگی ۱۶۵ص

مطالعات مجموعه تفریحی فرهنگی ۱۶۵ص

مطالعات مجموعه تفریحی فرهنگی ۱۶۵ص
قیمت : ۲۲٫۰۰۰ تومان
[parspalpaiddownloads id=”150″] تاریخچه شهر ارومیه
ارومیه و وجه تسمیه آن
ویژگی های جغرافیای
استان و شهرستان ارومیه
۱-۱-موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی
۱-۱-۱- ویژگی های جغرافیایی تاریخی و سیاسی ، اداری شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۱- ویژگیهای جغرافیایی تاریخی شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۲- ویژگیهای سیاسی اداری شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۳-ویژگیهای جغرافیایی طبیعی شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۳-۱-موقعیت ، حدود و وسعت شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۳-۲- کوههای شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۳-۳- دشتهای شهرستان ارومیه
دشت ارومیه
دشت سلوان
دشت تلو
۱-۱-۱-۳-۴- دره های شهرستان ارومیه
دره مارمیشو
دره بند
از دریاچه قله کوه شهیدان
دره نازلو
دره شهیدان
دره باراندوز
۱-۱-۱-۳-۵- غارهای شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۳-۶- جزایر شهرستان ارومیه
جزیره کبودان ( قویون داغی )
جزیره اشک
نمایی ازجزیره کبودان
جزیره اسپیر
۱-۱-۱-۳-۷- منابع آب شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۳-۷-۱- آبهای سطحی شهرستان ارومیه
نازلو چای
روضه چای
شهر چای
باراندوز چای
۱-۱-۱-۳-۷-۲- آبشارهای شهرستان ارومیه
آبشار سولک
آبشار دیزج ( سوله دوکل )
آبشار شملکان
۱-۱-۱-۳-۷-۳- چشمه های شهرستان ارومیه
آب معدنی زنبیل داغیچشمه آب معدنی هفت آباد
چشمه های معدنی شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۳-۷-۴- چاههای شهرستان ارومیه
۱-۱-۱-۳-۷-۵- آبهای راکد شهرستان ارومیه
تالابها
سدها
دریاچه ها
دریاچه ارومیه
دریاچه مارمیشو
دریاچه مارمیشو از فراز تپه‌های اطراف
توپوگرافی استان و شهرستان
۱-۲- وضعیت توپوگرافی استان
الف- زون ماکو – تبریز
ب- گوه افیولیتی خوی ـ مرند
ج- پلاتفرم پالئوزوئیک باختر دریاچه ارومیه
د – فرو نشست دریاچه ارومیه
و- زون اشنویه ـ مهاباد
۱-۲-۱-وضعیت توپوگرافی شهرستان ارومیه
۱-۲-۱-۱- زمین شناسی شهرستان ارومیه
۱-۲-۱-۱-۱ زمین شناسی تا دوره چهارم
۱-۲-۱-۱-۲- زمین شناسی دوران چهارم
۱-۲-۱-۲- لرزه خیزی
۱-۲-۱-۳- خاکشناسی شهرستان ارومیه
۱-۲-۱-۳-۱- خاکهای منطقه ارومیه
اقلیم شهرستان
۱-۳- وضع اقلیمی
۱-۳-۱- اقلیم شناسی Climatology
روش دومارتن De Marton
روش امبرژه Embreger
روش گوسن Gaussen
روش کوپن Koppen
روش بیوکلیماتیک اولگی ( جدول زیست اقلیمی Olgyay Bioclimatic )
۱-۳-۲- باد
۱-۳-۳- تابش انرژی خورشیدی
۱-۳-۴- نتیجه گیری آب و هوا
۱-۳-۵- اصول راهبردی طراحی اقلیمی
۱-۳-۵-۱- کاهش میزان اتلاف حرارتی در ساختمان
۱-۳-۵-۲- کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارتی ساختمان
۱-۳-۵-۳- بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان
۱-۳-۵-۴- محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج
۱-۳-۵-۵- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب
۱-۳-۵-۶- بهره گیری از نوسانات روزانه ی دمای هوا
۱-۳-۵-۷- افزایش میزان رطوبت هوا
۱-۳-۵-۸- محافظت نمودن از ساختمان در برابر بارش
۱-۳-۵-۹- کاهش تاثیر بادهای غبارآلود بر ساختمان
۱-۳-۶- راهکارهای طراحی اقلیمی
۱-۳-۷- نتیجه گیری کلی
جمعیت شهرستان
۱-۴- توزیع فضایی جمعیت شهرستان ارومیه
جمعیت شاغلین شهرستان
۱-۵- نیروی انسانی شهرستان ارومیه
بانکداری شهرستان
۱-۶-خدمات بانکی شهرستان ارومیه
امور تولیدی شهرستان
۱-۷- امور تولیدی شهرستان ارومیه
۱-۷-۱- منابع آب شهرستان ارومیه
۱-۷-۲-کشاورزی
۱-۷-۲-۱- زراعت
۱-۷-۲-۲- باغداری
۱-۷-۲-۳- دامداری ، طیور و زنبور عسل
۱-۷-۲-۴- شیلات ، جنگلداری و مرتع
۱-۷-۳- صنعت شهرستان ارومیه
۱-۷-۳-۱- جواز تأسیس و پروانه بهره برداری
۱-۷-۳-۲- وضع مالکیت ، ابعاد و اشتغال واحدهای صنعتی
۱-۷-۳-۳- مراکز پشتیبانی صنعتی
۱-۷-۴- معدن شهرستان ارومیه
۱-۷-۵- خدمات بازرگانی شهرستان ارومیه
۱-۷-۵-۱- بازرگانی داخلی
۱-۷-۵-۲- بازرگانی خارجی
۱-۷-۵-۳- ترانزیت خارجی و داخلی
۱-۷-۵-۴ – درآمد گمرک
۱-۷-۶- خدمات گردشگری شهرستان ارومیه
ساحل دریاچه ارومیه و خواص طبی معجزه آسای آن
۱-۷-۷- صنایع دستی استان و شهرستان ارومیه
قالی بافی
رنگرزی و چاپ سنتی
گلیم بافی
رودوزی
امور زیربنائی شهرستان
۱-۸- امور زیربنایی شهرستان ارومیه
۱-۸-۱- حمل و نقل و ارتباطات شهرستان ارومیه
۱-۸-۲- انرژی شهرستان ارومیه
۱-۸-۲-۱- برق
۱-۸-۲-۱-۱- منابع تامین انرژی برق
۱-۸-۲-۱-۲- توزیع انرژی برق
۱-۸-۲-۲- گاز طبیعی
۱-۸-۲-۳- نفت و فرآورده های آن
۱-۸-۳- پست و مخابرات شهرستان ارومیه
۱-۸-۳-۱- پست
۱-۸-۳-۲- مخابرات
امور اجتماعی شهرستان
۱-۹- امور اجتماعی شهرستان ارومیه
۱-۹-۱- آموزش عالی شهرستان ارومیه
۱-۹-۲- بهداشت و درمان شهرستان ارومیه
معرفی سایت (۲۰ تصویر)
مطالعات مجموعه تفریحی فرهنگی ۱۶۵ص
قیمت : ۲۲٫۰۰۰ تومان
[parspalpaiddownloads id=”150″]