خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجموعه تجاری تفریحی ۴۸ص

مطالعات مجموعه تجاری تفریحی ۴۸ص

مطالعات مجموعه تجاری تفریحی ۴۸ص
قیمت : ۵٫۰۰۰ تومان

مقدمه
سیمای اقلیمی
الف – مشخصات اقلیمی استان مازندران
ب – نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت یک ساختمان
۳-بارندگی و رطوبت
زمین شناسی استان مازندران
لرزه خیزی ناحیه مازندران
– تأثیرات احتمالی زلزله در شهر بابل
نتیجه گیری کلی
معماری بومی مازندران
– روش های عمده ساخت بناهای مسکونی سنتی
– مفاهیم سنتی معماری منطقه
مقررات و معیارهای طراحی مغازه ها و فروشگاه ها
مسیر دسترسی ( گذرگاه ها )
تخصیص فضا
نواحی فروش
ارتفاع طبقات
شبکه سازه ای
گذرگاه
حرکت در میان طبقات فروشگاه
پله برقی ها
اتاقهای فرعی
توزیع کالاها
کالاهای اضافی
مقررات ساختمانی
محل های انبار و بسته بندی
ورودی و خروجی‌ها
پلکان‌ها
پنجره‌ها
سرما
آتش سوزی
دما و تهویه
طرح کلی مغازه‌
محل مغازه‌ها
ابر فروشگاه‌ها
محل
پارکینگ اتومبیل
نقشه کشی
انباری و محل های فرعی
محل فروش
ساختمان
سرویس
مقررات ضد آتش سوزی
مراکز خرید
مطالعات مربوط به سیستمهای تأسیساتی
– تأسیسات مکانیکی
ارزیابی سیستمهای تهویه مطبوع
نتیجه گیری
– تأسیسات الکتریکی
سیستم برق مصرفی
بررسی مصادیق مجتمع‌های تجاری
برنامه فیزیکی ، تحلیل سایت و طراحی مجموعه
برنامه فیزیکی مجموعه
– فضاهای جنبی و مغازه‌های مجموعه
مطالعات مجموعه تجاری تفریحی ۴۸ص
قیمت : ۵٫۰۰۰ تومان