خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع تفریحی توریستی ساحلی ۱۲۰ص

مطالعات مجتمع تفریحی توریستی ساحلی ۱۲۰ص

مطالعات مجتمع تفریحی توریستی ساحلی ۱۲۰ص
نکته : فصل ششم این مطالعات ۳۵ صفحه و فقط دارای عکس می باشد.
قیمت : ۱۳٫۰۰۰ تومان

چکیده
پیش گفتار

فصل اول – دلیل انتخاب موضوع۱
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- معرفی موضوع۲
۱-۳- تأثر اقتصاد برانتخاب موضوع۳
۱-۴- ایجاد فضای سالم تفریحی ۵
۱-۵- بهره گیری از پتانسیل های موجود در طبیعت ۷
۱-۶- قرارگرفتن در دایره ی رابت با شهرهای مشابه اطراف۸
۱-۷- ایجاد محور تفریحی درشمال کشور ۹

فصل دوم – سفر وگردشگری ۱۱
۲-۱- مقدمه ۱۲
۲-۲- اکوتوریسم ۱۲
۲-۳- اهمیت صنعت گردشگری ۱۳
۲-۴- ایران وصنعت گردشگری ۱۵
۲-۵- نقاط قوت وضعف گردشگری درایران ۱۶
۲-۶- فناوری اطلاعات وصنعت گردشگری ۱۸

فصل سوم – بررسی نمونه های مشابه ۲۱
۳-۱- مقدمه۲۲
۳-۲- تفرجگاه ساهلی نمک آبرود ۲۲
۳-۲-۱- امکانات تفرجگاه۲۴
۳-۳- پارک “Park Dolny(Warsaw)”29
۳-۳-۱-امکانات پارک۳۰

فصل چهارم- مطالعات اقلیمی وفرهنگی۳۶
۴-۱- مقدمه۳۷
۴-۲- جغرافیای ایران۳۷
۴-۳- گیلان در تقسمات کشوری۳۸
۴-۴- جغرافیای طبیعی گیلان ۳۸
۴-۵- رودها ومنابع آبی مهم۴۱
۴-۶- شهرستان استانه اشرفیه۴۱
۴-۷- مشخصات اقلیمی۴۲
۴-۷-۱- نیروی خورشید وافتاب۴۲
۴-۷-۲- فشار هوا وباد۴۲
۴-۷-۳- گرما۴۴
۴-۷-۴- رطوبت وباران۴۴
۴-۸- وضعیت توپوگرافیک منطقه۴۹
۴-۹- تأثیر اقلیم برمعماری ۵۱
۴-۹-۱- معماری بومی۵۱
۴-۹-۲- معماری شهری ۵۳
۴-۹-۳- معماری مذهبی ۵۳
۴-۹-۴- معماری امروز۵۳
۴-۱۰- برداشت اول۵۴
۴-۱۱- آداب ورسوم۵۵
۴-۱۱-۱- بندبازی ولافندبازی ۵۵
۴-۱۱-۲- کشتی گیله مردی ۵۵
۴-۱۲-برداشت دوم۵۶

فصل پنجم-برنامه ریزی فیزیکی۵۸
۵-۱-برنامه ریزی ترافیکی۵۹
۵-۲- برنامه ریزی فیزیکی۶۱
۵-۲-۱- مسیرها۶۲
۵-۲-۲- هتل۶۳
هتل پانسیون۶۳
نقشه هتل وسطوح موردنیاز۶۵
اشپزخانه هتلها۶۶
۵-۲-۳- رستوران وکافی شاپ۶۷
انواع رستورانها۶۷
مقدای فضای موردنیاز رستورانها۶۸
نحوه چیدن وسایل در رستورانها۶۸
۵-۲-۴- پارکینگ عمومی۷۰
دورزدن وپارک کردن۷۰
۵-۲-۵- غرفه های صنایع دستی ۷۱
۵-۳- تجهیزات شهری۷۱
۵-۳-۱- صندلی ونیمکتها۷۲
۵-۳-۲- وسایل بازی کودکان۷۳
۵-۳-۳- زمین های بازی۷۴
۵-۳-۴- تجهیزات روشنایی ۷۸
۵-۳-۵- کفسازیها۷۸
۵-۳-۶- فضای سبز وگیاهان۷۹
۵-۴- باغ ایرانی۷۹
۵-۴-۱- تاریخچه باغ ایرانی۸۰
۵-۴-۲- مفاهیم اصلی ۸۱
۵-۴-۳- اندامهای باغ۸۲
۵-۴-۴- لذت گرایی در باغ۸۳
۵-۴-۵- گونه شناسی باغ۸۳
۵-۴-۶- رابطه بیرون ودرون۸۴
۵-۴-۷- مظهر آب۸۴
۵-۴-۸- رنگ۸۴
۵-۴-۹- وسایل باغ۸۴
۵-۵- برنامه ریزی حجمی ۸۵

فصل ششم –روند طراحی۸۶
۶-۱- فرآیند طراحی مجموعه۸۶
۶-۲- طراحی سایت مجموعه۹۳
۶-۳- نقشه نمونه پیشنهادی فضاهای اقامتی۹۵
۶-۴- ساختار پیشنهادی فضای اقامتی۱۰۲
۶-۵- نقشه فضاهای رستوران و قهوه خانه سنتی…۱۰۷
۶-۶- نمونه نقشه غرفه های بازار۱۱۰
مطالعات مجتمع تفریحی توریستی ساحلی ۱۲۰ص
نکته : فصل ششم این مطالعات ۳۵ صفحه و فقط دارای عکس می باشد.
قیمت : ۱۳٫۰۰۰ تومان