خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی ۸۰ص

مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی ۸۰ص

مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی ۸۰ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۱
فصل اول: مبانی نظری طرح ۴
۱-۱- اوقات فراغت ۴
۱-۲-وقت آزاد ۴
۱-۳-تفریح ۵
۱-۴-جهانگردی و جهانگرد ۵
۱-۵- تاریخچه مسافرت و جهانگردی ۷
۱-۶- ضرورت گردشگری ۸
۱-۷- اهداف گردشگری ۹
۱-۸-توریسم در ایران ۹
۱-۹-معماری و صنعت توریسم ۱۱
۱-۱۰- موقعیت مکانی انواع هتل در شبکه توریسم ۱۴
۱-۱۱- طبیعت و معماری ۱۵
۱-۱۲- پیوند دوباره با محیط‌های طبیعی ۱۶
۱-۱۳- نقش طبیعت در معماری ۱۸
۱-۱۳-۱- از جنبه فرم و عملکرد ۱۸
۱-۱۳-۲- از جنبه ساختار و سازه ۱۹
۱-۱۴- الگوواره‌های معماری و طبیعت ۲۱
۱-۱۵- عناصر طبیعت، سمبل‌های معماری ۲۵
۱-۱۶- انواع مراکز اقامتی ۲۶
۱-۱۶-۱- هتل ۲۶
۱-۱۶-۲- انواع هتل ۳۰
۱-۱۶-۳- متلها ۳۶
۱-۱۶-۴- سوئیت ها ۳۸
فصل دوم : نمونه ها و ضوابط و استانداردها ۴۰
۲-۱- نمونهها ۴۰
۲-۱-۱-هتل نارنجستان نور ۴۰
۲-۱-۲- ویلاهای هتل نارنجستان ۴۱
۲-۱-۳-هتل نارنجستان ۲ ۴۲
۲-۱-۴-مجتمع توریستی و تفریحی ساحل اکباتان ۴۳
۲-۱-۵-Sands Beach Villas 44
۲-۱-۶-Beach Bungalow 46
۲-۱-۷-Grayton Beach 47
۲-۱-۸-West Palm Beach 48
۲-۱-۹-هتل ساحلی پنج ستاره ۴۹
۲-۲- ضوابط و استانداردها ۵۲
۲-۲-۱- تفریحی- ورزشی ۵۲
۲-۲-۲- خدماتی- رستوران ۵۴
۲-۲-۳- سایت ۶۲
فصل سوم: شناخت منطقه ۶۳
۳-۱- شناخت کلی وضعیت شهر تهران ۶۳
۳-۲- بررسی ویژگیهای طبیعی شهر تهران ۶۵
۳-۲-۱- موقعیت جغرافیایی ۶۵
۳-۲-۲- ویژگیهای زمین شناسی ۶۶
۳-۲-۳- ویژگیهای ژئومورفولوژی ۶۷
۳-۳- بررسی ویژگیهای اقلیمی شهر تهران ۶۸
۳-۳-۱- بارندگی ۶۸
۳-۳-۲- وزش باد ۶۸
۳-۳-۳- تابش آفتاب ۶۹
۳-۳-۴- دما و رطوبت هوا ۷۰
۳-۳-۵- تهران و مسائل زیست محیطی ۷۱
۳-۴- شناخت منطقه ۷۱
۳-۴-۱- مراکز جمعیتی ۷۲
۳-۴-۲- موقعیت سایت ۷۴
۳-۵- بررسی سایت ۷۵
۳-۵-۱- شرایط طبیعی سایت ۷۵
۳-۵-۲-فضای سبز منطقه ۷۶
۳-۵-۴- نحوه دسترسی به سایت ۷۷
۳-۵-۴-کاربری اراضی ۷۸
۳-۵-۵-منظر سازی ۷۸
فصل چهارم- برنامه‌ریزی کالبدی و معرفی فضاهای مجموعه اقامتی- تفریحی ۷۹
۴-۱- فضاهای عمومی ۷۹
۴-۲- فضاهای اقامتی ۷۹
۴-۳- فضاهای تفریحی و ورزشی ۸۰
۴-۴- فضاهای اداری ۸۰
۴-۵- فضاهای خدماتی و پشتیبانی ۸۰
فصل پنجم- طرح‌های پیشنهادی برای مجموعه اقامتی- تفریحی ۸۱
۵-۱- تشریح طرح پیشنهادی ۸۱
۵-۱-۱-ایده های اصلی شکل دهنده طرح سایت مجموعه ۸۱
۵-۱-۲- ایده های اصلی شکل دهنده فرم کلی ساختمان ۸۱
۵-۱-۳-جهت قرارگیری ساختمان ۸۲
۵-۱-۴- ورودی به سایت ۸۲
۵-۱-۵-ورودی ساختمان ۸۳
۵-۲- روند طرح ۸۳
منابع و ماخذ ۸۷
مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی ۸۰ص
همراه این مطالعات یک نقشه نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان