خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات طراحی دانشگاه(فاقد نقشه و شکل) ۱۹۰ص

مطالعات طراحی دانشگاه(فاقد نقشه و شکل) ۱۹۰ص

مطالعات طراحی دانشگاه(فاقد نقشه و شکل) ۱۹۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

گام اول :‌پیشنهاد طرح پروژه
۱- بیان مساله :
۲- اهمیت مساله
۳- اهداف پروژه
۴- مبانی نظری عام طرح
۵- روش تحقیق
گام دوم : شناخت
فصل اول :مطالعه پایه
۱- نکاتی در مورد آموزش معماری
۱-۱ مقدمه
۲-۱ اهمیت آموزش در معماری
۱-۲-۱ اهداف و گرایشها
۲-۲-۱ روشها و برنامه ها
۳-۲-۱ محتوا و اطلاعات پایه
۴-۲-۱ پژوهش
۵-۲-۱مدیریت آموزشی و پژوهشی
۶-۲-۱ اساتید و مدرسان
۷-۲-۱ دانشجویان
۸-۲-۱و ۹-۲-۱ فضا و امکانات آموزشی و ارتباط آموزش معماری با نیازهای اجتماعی
۳-۱ تأثیر آموزش در معماری
۴-۱ نظریه ای بر مبحث آموزش معماری
۵-۱ مراحل آموزش
۲ – تنوع علوم و دانشهای معماری
۱-۲ بررسی حوزه های درسی معماری
۲-۲ کارشناسی ارشد معماری و حوزه های اصلی آن
۳- نگاهی گذرا بر نحوه آموزش معماری در جهان
۱-۳- بوزار فرانسه
۲-۳ مدرسه معماری باهاوس
۱-۲-۳ اهداف آموزشی باهاوس
۳-۳ دانشکده معماری لندن
۴-۳ مدارس معماری ایتالیا
۵-۳ آموزش معماری در آمریکای شمالی ( روشها و متدها )
۶-۳- دانشگاه برکلی امریکا:
۷-۳- دانشگاه معماری A.A
۱-۷-۳ دور پیش دانشگاهی :
۲-۷-۳ سال اول :
۳-۷-۳ دوره متوسطه :
۴-۷-۳ دوره تخصصی:
۸-۳‌ دانشکده MIT
۹-۳ انستیتو شاهزاده ویلز
۱۰-۳ نتیجه‌گیری :
۴- تاریخچه معماری در ایران
۱-۴ جایگاه معماری در ایران پیش از تأسیس دانشگاه
۱-۱-۴ چگونگی ورود به حرفه معماری
۲-۴ جایگاه معماری در ایران پس از تأسیس دانشگاه
۳-۴ مدارس معماری ایران
۱-۳-۴ دانشکده هنرهای زیبا ( هنرکده مروی )
۲-۳-۴ دانشکده ملی ( شهید بهشتی )
۳-۳-۴ دانشگاه علم و صنعت
۵- گفتگو با صاحب نظران معماری در مورد سیستم آموزش معماری در ایران
۱-۵ حسین شیخ زین الدین، فوق لیسانس معماری، دانشگاه هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸
۲-۵ ایرج کلانتری، فوق لیسانس معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ۱۳۴۳
۳-۵- داراب دیبا، فارغ التحصیل رشته معماری از دانشگاه ژنو، دکتری معماری از بلژیک
۴-۵ دکتر ایرج اعتصامی :
۵-۵ دکتر های ندیمی
۶ – جمع بندی گفته های صاحبنظران و ارائه پیشنهادات و راهکارها:
۱-۶ دروس نظری :
۲-۶ دروس کارگاهی
۳-۶- نتیجه گیری
۷ – دانشگاه :
۱-۷ نگاهی گذرا بر تاریخچه دانشگاه در جهان :
۲-۷ نگاهی بر آموزش عالی در ایران :
۱-۲-۷ تاسیس دارالفنون
۳-۷ سیاست های کلی آموزش
۴-۷ مراحل گوناگون برنامه‌ریزی کالبدی موسسات آموزش عالی بطور کلی
۵-۷ دانشگاه آزاد اسلامی
۶-۷ اهمیت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
فصل دوم: مطالعات تکمیلی
۱ـ بررسی معیارهایی برای الگوی طراحی دانشکده معماری شهرسازی
-۲ نیازهای بناهای آموزشی از لحاظ حدود آسایش
۳-۲ نکاتی در مورد نحوه طراحی اقلیمی ساختمانهای آموزشی
۱-۳-۲- جلوگیری از اتلاف گرما در فصل پاییز و زمستان
۲-۳-۲- استفاده حداکثری از تابش خورشید در فصول سرد سال
۳-۳-۲ جلوگیری از نفود مستقیم آفتاب در فصول گرم سال
۴-۳-۲- تعیین جهت استقرار ساختمان
۵-۳-۲ فرم کالبدی و سازماندهی پلان
۶-۳-۲- فرم و ابعاد بازشوها
۷-۳-۲ سایه‌بانها
۴-۲ نتیجه گیری
فصل سوم: مطالعات تطبیقی
۱- بررسی نمونه‌های خارجی
۱-۱ دانشگاه هنر و معماری سین سیناتی ( ایالت اوهایو، سین سیناتی)
-۱ دانشگاه هنر توکیو :
– طراح: Arata Isazaki
۳-۱ باهاوس، طراحی صنعتی – معماری:
۲- بررسی نمونه‌های داخلی
۱-۲ دانشکده هنرهای زیبا
۲-۲- دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران
فصل چهارم: مطالعه زمینه
۱- معرفی و شناخت شهر مشهد
۱-۱ مقدمه
۲-۱ تاریخچه رشد شهر مشهد
۲- مطالعات کالبدی مشهد.
۱-۲ محورهای ارتباطی شاخص شهر مشهد
۲-۲ نقاط شاخص شهر مشهد
۳-۲ وضعیت نحوه کاربری اراضی شهر مشهد
۳- مطالعات جمعیتی مشهد
۱-۳ روند تحول جمعیت شهر مشهد
۴- عوامل موثر در شکل گرفتن سکونت در حوزه شهر مشهد
۵-موقعیت جغرافیایی و خصوصیات اقلیمی و جوی شهر مشهد
۱-۵ مشخصات عمومی منطقه کشف رود و شهر مشهد
۲-۵ آب و هوا
۱-۲-۵ جریانات هوا
۲-۲-۵ درجه حرارت
۳-۲-۵ رطوبت نسبی
۴-۲-۵ زلزله
۳-۵ جهت استقرار ساختمان در اقلیم مشهد
۶- سایت پروژه
۱-۶ ملاکهای انتخاب سایت پروژه
۲-۶ تجزیه و تحلیل سایت قاسم آباد
۱-۲-۶ خصوصیات سایت قاسم آباد
۳-۶ خصوصیتهای زمین پروژه
۱-۳-۶ موقعیت سایت
۲-۳-۶ مشخصات هندسی سایت
۳-۳-۶ دید و منظر
۴-۳-۶ دسترسی
۷ـ سایت آنالیز:
گام سوم: تحلیل
فصل اول :جمع آوری نهایی اطلاعات
۱- نتیجه‌گیری از مطالعات پایه
۱-۱- نتیجه‌گیری از مبحث نکاتی در مورد آموزش معماری
۲-۱- نتیجه‌گیری از مبحث بررسی حوزه های درسی معماری
۳-۱- نتیجه‌گیری از بحث ( نگاهی گذرا به نحوه آموزش معماری در جهان )
۴-۱- نتیجه‌گیری از مبحث ( تاریخچه معماری در ایران )
۵-۱- نتیجه‌گیری از مبحث گفتگو با صاحبنظران معماری در مورد سیستم آموزش معماری در ایران
۲- نتیجه‌گیری از مطالعات تکمیلی :‌
۱-۲ نتیجه‌گیری از مبحث طراحی اقلیمی:
۳- نتیجه‌گیری از مطالعات تطبیقی
۴- نتیجه گیری از مطالعات زمینه
فصل دوم :‌تدوین چهارچوب کلی پروژه
تبیین و تدقیق نهائی اهداف و ارائه راهکارها:
۲- تدوین مبانی طراحی معماری پروژه
فصل سوم: برنامه فیزیکی پروژه و مطالعات برنامه ریزی
برنامه‌ریزی ساختار آموزشی و تشکیلات دانشکده
بررسی رشته های دانشکده :‌
۲-۱ بررسی ظرفیت پذیرش و تعیین جمعیت هدف :‌
۱-۲-۱ برای محاسبه تعداد دقیق جمعیت هدف به اطلاعات زیر نیاز داریم:
برنامه فیزیکی پروژه:
۱-۲- نحوه تشکل فضایی یک دانشکده معماری و شهرسازی
۱-۱-۲- فضاهای آموزشی
۱-۱-۱-۲ کلاسهای درس:
-۱-۱-۲- آتلیه ها :
۳-۱-۱-۲ کارگاهها :‌
۲-۱-۲ فضاهای کمک آموزشی
کتابخانه
سالن اجتماعات:
۳-۲-۱-۲ نمایشگاه و سالن قضاوت :‌
دفتر فنی
سالن کامپیوتر و اینترنت
فضاهای اداری:
دیاگرام زیر مربوط به بخش اداری این دانشکده است.
فضاهای خدماتی – رفاهی
نمازخانه :
تریا:
۳-۴-۱-۲ پارکینگ
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی:
انبارها:
سرویسهای بهداشتی :‌
۷-۴-۱-۲ فضای باز فضای باز ( حیاط )
فصل چهارم: طرح جامع فیزیکی
دیاگرام معرفی فضاهای دانشکده معماری و شهرسازی
جدول اعداد، ارقام و مساحتهای بخش آموزشی
بخش اداری
بخش رفاهی – خدماتی
جدول زیر بنای دانشکده معماری و شهرسازی
گام چهارم: طراحی
فصل اول
‌ایده‌های طراحی ( Consept )
فصل دوم ( طرح نهایی )
توصیف معماری پروژه:
دیاگرام افقی طبقه اول و نیم طبقه دوم
دیاگرام افقی طبقه دوم و نیم طبقه سوم
دیاگرام افقی طبقه زیر زمین
توضیحات فنی پروژه
الف ) سیستم سازه ای پروژه:
ب ) سیستم گرمایش و سرمایش
مطالعات طراحی دانشگاه(فاقد نقشه و شکل) ۱۹۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان