خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات سینما ۱۷۰ص

مطالعات سینما ۱۷۰ص

مطالعات سینما ۱۷۰ص
این مطالعات خیلی کامل و مرتب همراه با عکس می باشد.
این مطالعات دارای نقشه نیز می باشد.
خرید مطالعات : ۱۷٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه: ۲۵٫۰۰۰ تومان
توضیحات نقشه : این نقشه دارای ۵ پلان (زیر زمین،همکف،طبقه اول ، طبقه دوم و طبقه سوم) می باشد. دارای ۵سینما می باشد. طبقه همکف دارای دو سینما، طبقه اول دارای دو سینما و طبقه دوم دارای یک سینما می باشد. دارای سه برش می باشد. دارای سایت پلان، پلان ستون گذاری و پلان تیرریزی هم می باشد.
علاوه بر نقشه ها نیز دارای ۴شیت فتوشاپ با فرمت PSD می باشد که هزینه شیت ها نیز ۱۰٫۰۰۰ تومان می باشد. که در صورت تمایل می توانید آنها را نیز خریداری کنید.

چکیده
مقدمه ۱
فصل اول:طرح مسئله ۲
۱-۱-طرح مسئله ۳
۲-۱-روش اجرای طرح ۴
۳-۱-روش تحقیق ۴
۴-۱-اهداف پروژه ۴
۵-۱-محل اجرای طرح ۵
۶-۱-دلایل انتخاب سایت ۵
فصل دوم:تاریخچه سینما ۶
۱-۲-تاریخچه صنعت نمایش تصویر متحرک ۷
۱-۱-۲-اتاق تاریک ۷
۲-۱-۲-پانوراما ۸
۲-۲-تصویر متحرک ۹
۳-۲-سالن های نمایش ۱۱
۴-۲-سینماتوگراف ۱۱
۵-۲-سیستم سینه راما، پرده عریض، فیلم سه بعدی ۱۲
۶-۲-هنرهای نمایشی در ایران ۱۳
۷-۲-چگونگی پیدایش سینما در ایران ۱۳
۸-۲-نخستین مدرسه سینمایی و فیلم برداری در ایران ۱۴
۹-۲-اولین تجربه در سینمای ایران ۱۴
۱۰-۲-نخستین سالن سینما در ایران ۱۶
۱-۱۰-۲-افتتاح نخستین سینمای دائمی ۱۷
۲-۱۰-۲-دومین سینمای دائمی پایتخت ۱۸
۱۱-۲-تولید فیلم ایرانی ۱۸
۱۲-۲-داوود موشه لازار و تأسیس سینمای ناطق ۱۸
۱۳-۲-نمایش نخستین فیلم رنگی ۱۹
۱۴-۲-آغاز کار دوبله ایران ۱۹
۱۵-۲-سینمای ایران، سینمای با هویت ۲۰
۱۶-۲-سینماهای تهران، سقوط آزاد ۲۰
۱۷-۲-سینمای بعد از انقلاب ۲۱
۱۸-۲-وضعیت سالن های سینما در فاصله سالهای ۱۳۶۰تا ۱۳۷۵ ۲۳
۱۹-۲-کلیه یادگارهای ۱۰۰ ساله سینمای ایران ۲۷
۲۰-۲-گذشته چراغ راه آینده ۲۸
۲۱-۲ گزارشی از فعالیت های موزه سینما ۲۹
۲۲-۲-در موزه چه می گذرد؟ ۲۹
۲۳-۲-تکنیک سینما ۳۰
۲۴-۲-انواع متداول فیلم ۳۰
۲۵-۲-سیستم های نمایش فیلم ۳۱
۱-۲۵-۲-نمایش مستقیم ۳۱
۲-۲۵-۲-نمایش غیر مستقیم یا آیینه ای ۳۱
۳-۲۵-۲-نمایش از پشت ۳۱
۲۶-۲-در مسیر رسیدن به مجموعه سینمایی ۳۲
فصل سوم:بررسی نمونه های موردی ۳۳
۱-۳-بررسی نمونه های داخلی ۳۴
۱-۱-۳-سینما پردیس ملت ۳۴
۲-۱-۳-سینما آزادی ۴۰
۳-۱-۳-مجموعه سینمایی منطقه۱۸ ۴۳
۴-۱-۳-سینما فرهنگ ۴۵
۵-۱-۳-سینما ایران ۴۶
۲-۳-بررسی نمونه های خارجی ۴۷
۱-۲-۳-سینما(UFA) 47
۲-۲-۳-سینما آی مکس ۵۲
فصل چهارم:استانداردها و ضوابط طراحی ۵۶
۱-۴-تعاریف پایه ۵۷
۱-۱-۴-سیستم نمایش نرمال ۵۷
۲-۱-۴-سیستم نمایش اسکوپ ۵۷
۳-۱-۴-سطح سرانه ۵۷
۴-۱-۴-حجم سرانه ۵۷
۵-۱-۴-زوایای تابش ۵۷
۲-۴-فضاهای تشکیل دهنده سینما ۵۷
۱-۲-۴-سالن نمایش ۵۸
۱-۱-۲-۴-فواصل دید ۵۸
۲-۱-۲-۴-زوایای دید ۵۸
۳-۴-۲-۴-صندلی تماشاگران ۵۹
۱-۳-۱-۲-۴-شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین ۶۳
۴-۱-۲-۴-راهروی سالن نمایش ۶۴
۵-۱-۲-۴-ورودی ها و خروجی های سالن نمایش ۶۸
۶-۱-۲-۴-مشخصات پرده نمایش ۷۳
۲-۲-۴-سالن انتظار ۷۹
۳-۲-۴-اتاق پروژکتور ۸۲
۱-۳-۲-۴-منابع نور در پروژکتور ۸۳
۲-۳-۲-۴-شیر آب اتاق پروژکتور ۸۳
۳-۳-۲-۴-ایمنی در اتاق پروژکتور ۸۴
۴-۳-۲-۴-ممنوعیت در اتاق پروژکتور ۸۴
۵-۳-۲-۴-صدا بندی اتاق پروژکتور ۸۵
۴-۲-۴-ورودی سینما ۸۶
۵-۲-۴-گیشه بلیط فروشی ۸۷
۶-۲-۴-سرویس های بهداشتی ۸۸
۷-۲-۴-فضاهای ارتباطی ۹۰
۸-۲-۴-پله ۹۳
۹-۲-۴-پارکینگ ۹۶
۱۰-۲-۴-انبار و اتاق تأسیسات ۹۷
۱۱-۲-۴-تأسیسات حرارتی و برودتی و تهویه ۹۹
۱۲-۲-۴-تأسیسات برق و روشنایی سالن ۱۰۰
۱۳-۲-۴-تأسیسات آکوستیک و الکتروآکوستیک ۱۰۲
فصل پنجم:مبانی نظری معماری ۱۰۶
۱-۵-مقدمه ۱۰۷
۲-۵-مبانی نظری ۱۰۷
۳-۵-مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح ۱۰۸
۴-۵-سینما و معماری ۱۰۹
۱-۴-۵-ادراک ۱۰۹
۲-۴-۵-اجرا ۱۰۹
۳-۴-۵-نمایش ۱۰۹
۵-۵-سینما هنر هفتم ۱۱۰
۶-۵-سینما در یک نگاه ۱۱۱
۷-۵-سینما از نظر مکانی ۱۱۱
۸-۵-سینما از نظر فضایی ۱۱۱
۹-۵-سینما از نظر زمانی ۱۱۱
۱۰-۵-سینما در آغاز ۱۱۲
۱۱-۵-مخاطبین سینما ۱۱۳
۱۲-۵-سبک معماری ۱۱۳
۱-۱۲-۵-سبک مدرنیسم ۱۱۴
فصل ششم:اقلیم و تحلیل سایت ۱۱۷
۱-۶-استان تهران ۱۱۸
۲-۶-دمای هوا ۱۱۸
۳-۶-نم نسبی ۱۲۱
۴-۶-برف و یخبندان ۱۲۱
۵-۶-باد ۱۲۲
۶-۶-تابش ۱۲۲
۷-۶-طول و عرض جغرافیایی ۱۲۳
۸-۶-ارتفاع از سطح دریا ۱۲۳
۹-۶-شیب زمین ۱۲۳
۱۰-۶-جمعیت ۱۲۳
۱۱-۶-نژاد ۱۲۴
۱۲-۶-زبان ۱۲۴
۱۳-۶-مذهب ۱۲۴
۱۴-۶-عرضهای جغرافیایی و ارتباط آنها با شهرهای ایران ۱۲۵
۱۵-۶-موقعیت و زوایای تابش خورشید ۱۲۶
۱۶-۶-مشخصات اقلیمی تهران ۱۲۷
۱۷-۶-جهت ساختمان در رابطه با اقلیم ۱۲۷
۱۸-۶-معرفی اجمالی منطقه شش تهران ۱۲۸
۱۹-۶-تاریخچه و نجوه شکل گیری منطقه شش تهران ۱۲۸
۲۰-۶-تحلیل سایت ۱۳۲
۱-۲۰-۶-ارتباطات و دسترسی ها ۱۳۲
۲-۲۰-۶-مسیرهای دسترسی سواره و پیاده ۱۳۳
۳-۲۰-۶-همجواری ها ۱۳۷
۴-۲۰-۶-جهت تابش و باد ۱۳۹
۵-۲۰-۶-پوشش گیاهی ۱۴۰
۶-۲۰-۶-شیب زمین ۱۴۰
۷-۲۰-۶-راه منتخب برای دسترسی ۱۴۱
فصل ششم:روند طراحی ۱۴۲
۱-۷-توصیه های طراحی ۱۴۳
۱-۱-۷-همجواری ها ۱۴۳
۲-۱-۷-همجواری های مخاطره آمیز یا نا مطلوب ۱۴۳
۳-۱-۷-همجواری با مجموعه های فرهنگی و هنری ۱۴۴
۴-۱-۷-احداث سینما در یک مجتمع ۱۴۴
۵-۱-۷-نمای سینما ۱۴۵
۶-۱-۷-نکات ایمنی ۱۴۶
۷-۱-۷-پژواک ۱۴۷
۸-۱-۷-نوفه ۱۴۸
۲-۷-هدف طراحی ۱۴۹
۳-۷-تفکرات طرح ۱۴۹
۴-۷-برنامه فیزیکی ۱۵۰
۵-۷-عناصر و زیر مجموعه های موجود ۱۵۰
۱-۵-۷-سینما ۱۵۰
۲-۵-۷-تئاتر ۱۵۲
۳-۵-۷-فرهنگی و آموزشی ۱۵۲
۴-۵-۷-اداری ۱۵۳
۵-۵-۷-خدماتی و رفاهی ۱۵۴
۶-۵-۷-تجاری ۱۵۵
۷-۵-۷-تأسیسات و انبار ۱۵۶
۶-۷-روند طراحی و شکل گیری مجموعه ۱۵۷
۱-۶-۷-روش طراحی ۱۵۷
۲-۶-۷-اهداف طراحی ۱۵۷
۳-۶-۷-ایده اصلی طرح ۱۵۸
۴-۶-۷-سازه طرح ۱۵۸
۵-۶-۷-سلسله مراتب فضایی ۱۵۹
۶-۶-۷-دیاگرام های ارتباط فضایی ۱۶۱
منابع و مأخذ

چکـــــــیده
با توجه به عملکرد مجموعه های سینمایی در راستای اهداف اجرائی، بار فرهنگی ویژه ای به طراحی می بخشد. دستیابی به مجموعه مناسبی که می تواند از بخش های کالبدی این مرکز در جهت انتشار و دستیابی به پیشرفت های جهان امروز از طریق تکنولوژی الکترونیک را فراهم کند. بنایی شاخص،هماهنگ، نمادی از فناوری نو و اهداف مترقی اجتماعی می باشد که افق های توسعه این زمینه را روشن می کند.
طراحی یک فضای شهری با توجّه به خلأ ناشی از مراکز جمعی _فرهنگی در فضای جدید شهری و برآورده کردن نیاز معماری سینمایی برای ارتباط بیشتر مردم در فضای سینمایی است. چرا که آندره بازن منتقد فرانسوی می گوید«: فیلم پنجره ای است رو به جهان.»
معیار های این طرح عبارتند از:
_ ارزش های طرح از نظر مفاهیم معماری معاصر از جمله ماندگاری و خلاقیت.
_ انطباق بهینه و صحیح فضاها و پیشرفت تکنولوژی.
_ استقرار مناسب در سایت و ارتباط با بیرون.
_ سازگاری با محیط.
ویژگی های طرح:
_خلاقیت در ارایه فرم و ایجاد فضا.
_پاسخگویی به عملکردها و خلق فضاهای عملکردی جدید در رابطه با موضوع.
_بکارگیری رسانه های امروزی در معماری.
به خاطر پاسخگویی به ایده های فکری و برنامه های فیزیکی، فرمی سیال و رونده ایجاد شده حس حرکت را القا می کند. مجموعه با برقراری ارتباط بین فضای معماری و مردم، فضایی زنده و پویا را شکل می دهد که با ایجاد ارتباط بصری مناسب به یک فضای متنوع شهری دست می یابیم.
این فضا در جهت رشد و ارتقاء فرهنگی در راستای کمال معنوی کمک می کند یافته های حاصل از بخش شناخت از جهات راهبردی و کاربردی مبنای بخش طراحی قرار گرفته است. بر مبنای این یافته ها در چهارچوب مبانی نظری اهداف طرح و اصول و معیارهای طراحی تدوین گرفته است.

مطالعات سینما ۱۷۰ص
این مطالعات خیلی کامل و مرتب همراه با عکس می باشد.
این مطالعات دارای نقشه نیز می باشد.
خرید مطالعات : ۱۷٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه: ۲۵٫۰۰۰ تومان
توضیحات نقشه : این نقشه دارای ۵ پلان (زیر زمین،همکف،طبقه اول ، طبقه دوم و طبقه سوم) می باشد. دارای ۵سینما می باشد. طبقه همکف دارای دو سینما، طبقه اول دارای دو سینما و طبقه دوم دارای یک سینما می باشد. دارای سه برش می باشد. دارای سایت پلان، پلان ستون گذاری و پلان تیرریزی هم می باشد.
علاوه بر نقشه ها نیز دارای ۴شیت فتوشاپ با فرمت PSD می باشد که هزینه شیت ها نیز ۱۰٫۰۰۰ تومان می باشد. که در صورت تمایل می توانید آنها را نیز خریداری کنید.