خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات سالن آمفی تئاتر ۱۷۵ص

مطالعات سالن آمفی تئاتر ۱۷۵ص

مطالعات سالن آمفی تئاتر ۱۷۵ص
قیمت : ۱۳٫۰۰۰ تومان

مقدمه: ۴
فصل اول ۵
معرفی استان و شهرستان ۵
استان فارس ۶
نام ۶
تاریخ ۶
جغرافیا ۷
آب و هوا ۷
جمعیت ۸
صنایع و محصولات ۸
صنایع دستی ۸
سوغات ۹
زبان‌ها ۹
جاذبه‌ها و آثار تاریخی ۹
گردشگاه‌ها ۱۱
تقسیمات کشوری ۱۳
شیراز ۱۴
شیراز، نامی خیال انگیز ۱۴
مشاهیر شیراز ۱۷
غذاهای سنتی شیرازی ۱۷
سوغات شیراز ۱۹
آثار تاریخی ۱۹
پاسارگاد ۱۹
تخت جمشید ۱۹
نقش پیروزی ۲۰
نقش برجسته بهرام(سراب بهرام) ۲۰
بقعه شیخ یوسف سروستانی ۲۰
قلعه دختر ۲۱
گردشگاهها ۲۱
آرامگاه حافظ ۲۱
آرامگاه سعدی ۲۱
آرامگاه خواجوی کرمانی ۲۲
موزه پارس ۲۲
موزه هفت تنان ۲۳
فصل دوم ۲۵
معرفی و تاریخچه تئاتر ۲۵
معرفی تئاتر: ۲۶
منشا تئاتر ۳۲
۳۲تاریخچه نمایش عروسکی در ایران ۳۳
تاریخچه نمایش عروسکی ۳۶
تماشاخانه سنگلج ۳۹
تئاتر خیابانی در ایران باید تئاتر خیابانی در ایران را باور کرد ۴۳
تئاتر و آموزش و تئاتر خیابانی ۴۳
« نچرال تیاتر»۴۷
تفاوت میان خلق اثری خیابانی و اثری داخل سالنی۴۸
نحوه خلق آثار گروه نچرال تیاتر۵۰
تعداد افرادی که درگیر یک فرایند خلاق می‌شوند ۵۱
امکان تشخیص توفیق یا شکست یک اجرا ۵۲
تأملاتی درباب تئاتر خیابانی ۵۳
درک تئاترخیابانی ۵۳
مزایای تئاترخیابانی۵۳
صحنه خیابانی ۵۵
حمایت از تئاتر خیابانی۵۶
چشم انداز آینده تئاتر خیابانی۵۷
(جنبش تئاتر خیابانی هند۵۹
زیبایی‌شناسی تئاتر خیابانی تئاتر خیابانی و آموزش و تئاتر ۶۶
صحنه‌آراییِ۹ جوکر ۶۷
توصیه‌هایی به بازیگران تئاتر خیابانی ۷۶
فصل سوم ۸۴
ضرورت طـرح ۸۴
شناخت بیشتر بر جامعه ایران ۸۵
افسردگی و برخی علل آن در ایران ۸۵
افسردگی در ایران و جهان ۸۸
مشکلات پیچیده ذهنی ۹۱
استرس: ۹۳
تاثیر محیط و معماری: ۹۴
محیط های استرس زا و استرس زاهای محیطی: ۹۵
جبری نگری معماری : ۹۵
اختیاری نگری محیطی: ۹۶
استرس زاهای محیطی : ۹۸
سر و صدا : ۹۸
هوا: ۹۹
محیط های استرس زا : ۱۰۰
جمع بندی: ۱۰۲
تئاتر ۱۰۶
نتیجه گیری: ۱۰۷
فصل چهارم ۱۰۹
استاندارد ها وبرنامه ریزی فیزیکی ۱۰۹
ریز فضاها: ۱۱۰
استانداردهای طراحی آمفی تئاتر ۱۱۳
حجم فضا: ۱۱۳
بخش خدماتی: ۱۱۵
فصل پنجم ۱۲۴
نمونه موردی ۱۲۴
فصل ششم ۱۳۹
تبدیل ایده به فرم ۱۳۹
طراحی معماری: از ایده تا فرم ۱۴۱
مفهومی بر پایه احساسات ! ۱۴۴
فصل هفتم ۱۴۶
تحلیل سایت ۱۴۶
دسترسی سایت: ۱۴۹
فصل هشتم ۱۵۴
نقشه ها ۱۵۴
مطالعات سالن آمفی تئاتر ۱۷۵ص
قیمت : ۱۳٫۰۰۰ تومان