خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات زائرسرا ۱۰۰ص

مطالعات زائرسرا ۱۰۰ص

مطالعات زائرسرا ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

فصل اول : شناخت بستر سایت(شهر مهران)۱
مطالعات جغرافیایی ۲
مطالعات تاریخی ۷
مطالعات اجتماعی ۱۷
مطالعات فرهنگی۱۷
مطالعات اقتصادی ۱۸
مطالعات کالبدی ۲۰
مطالعات اقلیمی ۲۷

فصل دوم : تجزیه،تحلیل فضاها ۳۹
شناخت موضوعی طرح ۴۰

فصل سوم: مطالعات فیزیکی ۵۵
فضاهای مورد نیاز و استانداردهای مربوطه ۵۶
دیاگرام روابط ۶۰
شناخت تاسیسات ۶۵
شناخت سازه۷۶

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نمونه های مشابه۷۷

فصل پنچم: تجزیه تحلیل سایت ۸۶
درجه بندی معابر اطراف سایت ۸۷
بررسی همجواری های سایت ۸۸
تحلیل سایت از نظر اقلیمی ۸۹

فصل ششم : مبانی نظری پروژه۹۴

فصل هفتم : سیر تکوین ایده ۱۰۱

منابع وماخذ

منابع وماخذ

۱٫ پیرنیا، محمدکریم، آشنایی با معماری اسلامی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۲
۲٫ محمودیان، حبیب الله، راهها و معابر باستانی غرب زاگرس، سبزرویش، ۱۳۷۷
۳٫ محمودیان، حبیب الله،معرفی اجمالی قلعه های باستانی استان ایلام، گویش، ۱۳۸۳
۴٫ واتسون، دانلد، لبز، کنت، طراحی اقلیمی، ترجمه وحید قبادیان – محمد فیض مهدوی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲
۵٫ رئیسی ، مهدی، داستان اقامت در معماری زیارت،پایان نانه ارشد، دانشگاه شهید بهشتی۱۳۸۶
۶٫ آقا بیگی، علیرضا؛ سفرنامه زائران کوی دوست؛ مشهد، انتشارات شاملو،۱۳۴۶
۷٫ آل احمد ، جلال ؛ خسی در میقات ؛ تهران، انتشارات رواق ،۱۳۸۵
۸٫ توسلی ، محمود ؛ ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم وخشک ایران ؛ انتشارات پیام، پیوند نو ،۱۳۸۱
۹٫ معین ، محمد ؛ فرهنگ فارسی معین ؛ امیر کبیر، ۱۳۸۲
۱۰٫ معین ، محمد ؛ فرهنگ فارسی معین ؛ امیر کبیر، ۱۳۸۲
۱۱٫ مصاحب، غلامحسین ؛ دائره المعارف فارسی ؛ امیرکبیر، ۱۳۴۵
۱۲٫ نویفرت

مطالعات زائرسرا ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان