خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات درمانگاه تخصصی ۱۴۰ص

مطالعات درمانگاه تخصصی ۱۴۰ص

مطالعات درمانگاه تخصصی ۱۴۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

مقدمه
نیاز به بیمارستان در کشور
برآوردنیاز به تخت بیمارستانی و پزشک
برنامه پزشکی
مرحله توصیفی یا تشخیص اوضاع
لوازم و تجهیزات
نیروی انسانی
منابع مالی
آمارو اطلاعات
آمارحیاتی
آمار بهداشتی
آمار مربوط به استفاده از بیمارستانها
عوامل متفرقه
مراقبت های پزشکی به طرق مختلف
شاخص تخت
بیمارستان از بعد منطقه‌ای
مثال عملی برای محاسبه تعداد تختخوابها
ظرفیت پرسنل بیمارستان
مطالعات طراحی کلینیک تخصصی
آشنایی با عملکرد آزمایشگاه در کلینیک
خط مشی ها
روش ها
قوانین و مقررات
شرایط محیطی
وسایل و تجهیزات
مسولیت سازمانی ، تعداد مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز آنها
فضای فیزیکی
نیازهای فیزیکی و روحی و روانی کارکنان
نظارت یا کنترل
کنترل کیفیت
سوابق و مدارک
آزمایشات بیوشیمی
آزمایشات باکتری شناسی
آزمایشات خون شناسی
آزمایشات انگل شناسی
آزمایشات بافت شناسی
آزمایشات آسیب شناسی
اجزای مورد استفاده در اتاق
آزمایشات ویروس شناسی
آزمایشات سرم شناسی خون و بانک خون
فضاهای مختلف آزمایشگاهی
عناصر وفضاهای تشکیل دهنده آزمایشگاه
انواع سیر کولا سیون در آزمایشگاه
دیاگرام ارتباطی فضاها
تعریف کلی کلینیک
الزامات کلی مجموعه کلینیک های تخصصی
اجزای فضایی
مجموعه قلب
مجموعه چشم پزشکی
متخصص اطفال
متخصص گوش و حلق و بینی
بخش بیماریهای داخلی
سازماندهی فضا ها
مبلمان فضایی
رهنمودهای طراحی مجموعه
بخش شنوایی سنجی
ضوابط طراحی
ضوابط طراحی
رهنمودهای طراحی
بخش زنان
رهنمودهای طراحی
رهنمودهای طراحی بخش
بخش ارتوپدی
رهنمود طراحی
درمانگاه شبانه روزی
مبلمان فضایی
رادیولوژی (Radiology)
فلوئورسکوپی ( fluoroscopy )
رادیوگرافی (Radiography)
توموگرافی کامپیوتری (computerized tomography
ماموگرافی تشخیصی (Mammography)
هدف ماموگرافی تشخیصی
سونوگرافی (Sonography)
سی.تی.اسکن (ct.scan)
دستگاه سی تی اسکن
Radiology اصول تاریکخانه
مقدمه
تاریخچه
تقسیم بندی فیلم های رادیوگرافی
۱ـ رادیولوژی تشخیص
پرتو درمانی
داروی هسته ای
ریز فضاهای کلینیک دندانپزشکی
تویضیح زیر فضاها
ضوابط و مقررات محیط دندانپزشکی
بهداشت محیط
نکات اصلی در ضد عفونی کردن سطوح محیط کار
در نظر گرفتن اصول کنترل عفونت در طراحی مطب
استرالیزاسیون وسایل دندانپزشکی
روشهای فیزیکی استریلیزاسیون شامل موارد زیر است
روشهای شیمیایی استریل کردن شامل موارد زیر است
مشخصات استرالیزاسیون با اتو کلاو
مشخصات استرالیزاسیون توسط حرارت خشک
رنگ
فضاهای جانبی
پذیرش
اجزای مبلمان
نکاتی که در طراحی باید رعایت شود
هال و سرای انتظار
نکات طراحی
انتظار
صندوق
محاسبه مساحت صندوق
داروخانه
قسمت های مختلف یک داروخانه می تواند شامل
۱٫بخش اداری
۲٫اجزای بخش اداری
مدیریت
اجزای داخلی اتاق مدیر
مبلمان داخلی
بایگانی
فضای مورد نیاز به این مکان شامل دو بخش
امور مالی
اجزای مبلمان
حراست
اجزای داخل اتاق حراست
سالن کنفرانس و تشکیل جلسه
اجزای مبلمان
نور و روشنایی
مکان قرارگیری
اتاق استراحت پرسنل
اجزای مبلمان
رختکن پرسنل
رختشویخانه
غذاخوری پرسنل
ابعاد و اندازه های این فضا به موارد زیر بستگی دارد .
ابعاد انواع میز غذاخوری
آشپزخانه
امکانات ضروری
اجزای مبلمان
نکاتی برای طراحی غذا خوری
آبدارخانه
انبارها
انبار مواد مصرفی
انبار مواد استریل
نمازخانه
سرویس های بهداشتی
سرویسهای بهداشتی مراجعین
سرویس های بهداشتی کادر
اتاق نظافت
سرایدار
پارکینگ
بررسی یکی از نمونه ها
فهرست کتابهای مرتبط
فهرست سایتهای مرتبط
تاسیسات کلینیک
فن کویل (fan coil)
دستگاه های هوا ساز
فرآیند های داخل دستگاه های هواساز

اجزاء داخل هواساز و نحوه قرارگیری آنها
مزایای هواسازی
چیلر
اجزاء چیلرهای جذبی
شباهت چیلر جذبی و چیلر تراکمی
نکاتی در مورد موتور خانه
وسایل تولید سرما ( برودت )
روش کار ایرواشر
فصل دوازده روشهای ساختار و سیستم ساختمانی
گرمای؛ تهویه و تهویه مطبوع (HVAC )
کنترل بوها
سیستم لوله کشی
گازهای پزشکی
کنترل صدا
سیستم ارتباطی مطب های پزشکی
لیست کنترل
پارتیشن ها ( جدا سازها )
درها
لوله کشی
سیستم ارتباطی
سیستم مکانیکی
کابینت چوبی
روشنایی
الکتریک
سایر موارد
خوی و صفت انسانی دادن به بیمارستان
به همراه تصاویر
مطالعات درمانگاه تخصصی ۱۴۰ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان