خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات دانشکده معماری ۷۰ص

مطالعات دانشکده معماری ۷۰ص

مطالعات دانشکده معماری ۷۰ص
قیمت : ۹٫۰۰۰ تومان

مقدمه ۱
هدف تحقیق ۲
اهمیت تحقیق ۳
روش تحقیق ۴
فصل اول: شناخت ۵
۱-۱- تعریف دانشگاه: ۶
۱-۲- تاریخچه دانشگاه در جهان ۷
۱-۳- تاریخچه دانشگاه در ایران ۱۰
۱-۳-۱- آموزش قبل از اسلام ۱۰
۱-۳-۲- آموزش بعد از اسلام تا دوره معاصر: ۱۱
۱-۳-۳- دوره معاصر: ۱۲
۱-۴- اجزای مدارس در دوران اسلامی ۱۳
۱-۴-۱- حجره: ۱۴
۱-۴-۲- مدارس: ۱۵
۱-۴-۳- نمونه هایی از مدارس دوران اسلامی ۱۵
۱-۵- دانشگاه تهران در یک نگاه ۱۶
تاریخچه ۱۶
آغاز عملیات ساختمانی ۱۸
۱-۵-۱- تاریخچه دانشکده هنرهای زیبا ۲۲
۱-۵-۲- تاریخچه مدرسه باءهاس ۲۴
۱-۶- مروری بر آمار و ارقام آموزش عالی در جهان ۲۷
فصل دوم: انگیزه ای پیدایش و اهداف دانشگاه آزاد اسلامی‌و ساختار آن ۳۰
۲-۱- دانشگاه آزاد اسلامی: ۳۱
۲-۲- تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی‌در سطح کشور ۳۱
۲-۳- دانشگاه آزاد اسلامی‌قزوین ۳۲
فصل سوم: جغرافیا و اقلیم ۳۵
دانشجویان دانشکده معماری ۳۹
۴-۱- فضاهای آموزشی ۳۹
۴-۲- فضای آموزش نظری (کلاس تئوری) ۳۹
شکل کلاس ۴۰
۱- نور ۴۰
۲- مبلمان ۴۱
فضاهای فرعی آتلیه ۴۱
فضاهای کار با آتلیه ۴۱
مبلمان ۴۲
فضای مدیریت آموزشی ۴۲
فضاهای کمک آموزشی ۴۲
الف) کتابخانه ۴۲
۴-۲-۱- نور طبیعی و مصنوعی ۴۴
۴-۲-۲ سر و صدا ۴۴
۴-۲-۳- اطفاء حریق ۴۴
۴-۲-۴- درجه حرارت، رطوبت و تهویه ۴۴
کابینت‌های کارت‌های کاتالوگ ۴۵
فضاهای عملکرد کتابخانه ۴۵
۴-۳- آمفی تئاتر سالن اجتماعات ۴۶
گریم نور و صدا ۴۷
بخش رایانه ۴۷
۴-۴- سالن قضاوت ۴۸
۴-۵- نمایشگاه ۴۸
۵-۱- فضاهای اداری ۴۸
۶-۱- فضاهای خدماتی- رفاهی- پشتیبانی ۴۹
۱- تأسیسات ۴۹
۲- فروشگاه و تعاونی دانشجویی ۴۹
۳- فضاهای ارتباطی ۵۰
آموزش معماری ۵۲
هنر معماری ۵۲
ارائه اطلاعات ۵۲
۱- پرورش معماری ۵۳
روند پرورش دانشجوی معماری ۵۳
۲- سال‌های مقدماتی ۵۴
سال‌های بالاتر یا پیشرفته آموزش مصالح ۵۵
۳- روش عملی یا کارگاهی ۵۶
۱- آتلیه‌های مستقل ۵۶
۲- آتلیه‌های مرکب ۵۶
نظام آموزشی پیشنهادی ۵۶
۱- آموزش مقدماتی سال‌های اولیه ۵۷
۲- آموزش پیشرفته (سال‌های بالاتر) ۵۷
۳- آموزش تکمیلی ۵۸
پوشش سقف ۶۰
۱- سقف کامپوزیت ۶۰
۲- سقف های پس کشیده( ccl) و پیش تنیده: ۶۱
۳- مزایا وامتیازات سقف های پس کشیده : ۶۱
۴- دامنه کاربرد سقف های پس کشیده : ۶۳
۵- روشهای اجرای سیستم پس کشیده : ۶۳
۶- خصوصیات اسکلت ساختمان ۶۴
۷- درزهای انبساط و انقباض ۶۵
۷-۱- سازه سالن آمفی تئاتر ۶۵
کلیات طرح و برنامه فیزیکی ۶۷
منابع و ماخذ ۶۹
مطالعات دانشکده معماری ۷۰ص
قیمت : ۹٫۰۰۰ تومان