خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط ۹۵ص

مطالعات خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط ۹۵ص

مطالعات خانه سالمندان با رویکرد رفتار محیط ۹۵ص
همراه این مطالعات نقشه و عکس های سه بعدی نیز ارسال می شود.

قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

 

tavajoدانلود فهرست : برای دانلود فهرست این مطالعات کلیک کنید