خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات باغ کودک ۱۴۰ص

مطالعات باغ کودک ۱۴۰ص

مطالعات باغ کودک ۱۴۰ص

خرید مطالعات : ۱۴٫۰۰۰ تومان

• فصل اول
۱- ۱ . کودک و آموزش و پرورش
۱-۱-۱ . کودک
۲-۱-۱ . تاریخچه توجه به کودک و تعلیم و تربیت وی
۳-۱-۱ . آموزش و پرورش چیست
۴-۱-۱ . آموزش و پرورش کودک
۵-۱-۱ . آموزش و پرورش کودک در ایران
۶-۱-۱ . لزوم آموزش و پرورش
۷-۱-۱ . هدفهای آموزش و پرورش
۱- ۷-۱-۱ . هدفهای خودشناسی
۲-۷-۱-۱ . هدفهای روابط انسانی
۳- ۷-۱-۱ . هدفهای پذیرش مسئولیت اجتماعی
۸-۱-۱ . آموزش مسئولیت به کودکان
۹-۱-۱ . عوامل تئوریک در نارسائی آموزش و پرورش کلاسیک
۲-۱ . رشد کودک
۱-۲-۱ . هدف از مطالعه رشد
۲-۲-۱٫ رشد و نیازهای آن
۳-۲-۱٫ ویژگی‌های رشد از دیدگاه صاحب‌نظران
۱- ۳-۱٫ کودک و بازی
۲-۳-۱٫ تعریف بازی
۳-۳-۱٫ ویژگی‌های بازی
۱- ۳-۱٫ نقش بازی در رشد و پرورش کودک
۱- ۴-۳-۱٫ بازی و رشد جسمانی
۲-۴-۳-۱٫ بازی و تأثیر آن بر هوش
۳-۴-۳-۱٫ بازی و رشد ذهنی
۴-۴-۳-۱٫ بازی و ارزش آموزشی
۵-۴-۳-۱٫ بازی و رشد اجتماعی
۶- ۴- ۳-۱٫ بازی و رشد عاطفی
۷- ۴- ۳-۱٫ بازی و رشد تجارب و آموخته‌ها
۸- ۴- ۳-۱٫ بازی و رشد اخلاقی
۵- ۳-۱٫ بازی و ارتباط آن با رشد
۶-۳-۱٫ عوامل مؤثر در بازی
۱-۶-۳-۱٫ تأثیر جنس
۱- ۱- ۶- ۳-۱٫ استفاده از وسایل بازی از دیدگاه جنسیت
۲- ۶- ۳-۱٫ تأثیر هوش
۳- ۶- ۳-۱٫ تأثیر سن
۴- ۶- ۳-۱٫ تأثیر محیط
۷- ۳-۱٫ تحول بازی کودکانه
۱- ۷- ۳-۱٫ بازیهای کنشی
۲- ۷- ۳-۱٫ بازیهای تقلیدی
۳- ۷- ۳-۱٫ بازیهای دلخواه
۴- ۷- ۳-۱٫ بازیهای دوران ابتدائی
۵- ۷- ۳-۱٫ بازیهای پایان دوران کودکی
۶- ۷- ۳-۱٫ بازیهای آزمون اراده
۸- ۳-۱٫ اهمیت بازی
۹- ۳-۱٫ وسایل بازی
۱- ۹- ۳-۱٫ نکات ضروری در طراحی وسایل بازی
۱۰- ۳-۱٫ زمین بازی
۱- ۱۰- ۳-۱٫ شن
۲- ۱۰- ۳-۱٫ آب
۳- ۱۰- ۳-۱٫ درخت‌کاری
۴- ۱۰- ۳-۱٫ زمین‌هایی با پستی و بلندی ، حیوانات و باغچه‌ها
۵- ۱۰- ۳-۱٫ زمینهای بازی ، ماجراجوئی
۴-۱٫ کودک و رنگ
۱- ۴-۱٫ رنگ از دیدگاه کودک
۲- ۴-۱٫ رنگ و خصوصیات روانی و عاطفی کودک
۳- ۴-۱٫ کودکان را در انتخاب رنگ آزاد بگذاریم
۴- ۴-۱٫ دلایل انتخاب رنگ در کودکان از دیدگاه روانشناسی
۵- ۴-۱٫ رنگ در نقاشی کودکان
۶- ۴-۱٫ تأثیر رنگ در تربیت و شخصیت‌پردازی کودک
۷- ۴- ۱٫ معانی رنگ‌ها
۸- ۴-۱٫ دلایل توجه به رنگ در فضاهای کالبدی و وسایل آموزشی
۱- ۸- ۴-۱٫ خواص رنگ‌ها
۲- ۸- ۴-۱٫ پژوهش‌های انجام شده
۳- ۸- ۴-۱٫ کاربرد رنگ نامناسب در فضاهای کالبدی و وسائل آموزشی
۹- ۴-۱٫ چگونه از رنگ استفاده نمائیم
۵-۱٫کودک و هنر
۱- ۵-۱٫ نیازهای اساسی کودکان
۱- ۱- ۵-۱٫ نیازهای روانی
۲- ۱- ۵-۱٫ نیازهای روحی و فطری
۲- ۵-۱٫ کودکان و هنر
۳- ۵-۱٫ کودکان و دنیای پردازش تخیلها
۴- ۵-۱٫ هنر و نیازهای روانی
۵- ۵-۱٫ هدف تدریس هنرهای زیبا
۶- ۵-۱٫ نقاشی کودکان
۱- ۶- ۵-۱٫ ارزش نقاشی
۲- ۶- ۵-۱٫ از رئالیسم اتفاقی تا رئالیسم هوشمندانه
۳- ۶- ۵-۱٫ مرحله عملیات عینی
۴- ۶-۵-۱٫ شناخت کودکان از راه تفسیر نقاشی‌هایشان
۵- ۶- ۵-۱٫ تفسیر نقاشی چیست
۶- ۶-۵-۱٫ رابطه نقاشی با شخصیت کودک
۷- ۵-۱٫ تئاتر و هنرهای نمایشی :
۱- ۷- ۵-۱٫ تئاتر برای بچه‌ها
۲- ۷- ۵-۱٫ تئاتر به‌وسیله بچه‌ها
۳- ۷- ۵-۱٫ تئاتر سازنده (خلاق)
۸- ۵-۱٫ موسیقی :
۹- ۵-۱٫ آواز :
۱- ۹- ۵-۱٫ روند تکامل آوازخوانی :
۶-۱٫کودک و فضا
۱- ۶-۱٫ کودک و دریافت فضا
۲- ۶ -۱٫ چگونه می‌توان فضائی مناسب برای کودکان طراحی کرد
۱- ۲- ۶-۱٫ رهیافتهای طراحی برای کودکان
۲- ۲- ۶-۱٫ خصوصیات فضای مناسب برای کودکان
۳- ۶-۱٫ دریافت حسی و هوشی فضای معماری
۱- ۳- ۶-۱٫ کودک و فضاهای ساخته‌شده
۲- ۳- ۶-۱٫ درک و توجه کودک به فضا
۳- ۳- ۶-۱٫ نیاز به تملک فضا
۷-۱٫کودک و کامپیوتر
۱- ۷-۱٫ نقش کامپیوتر در آموزش کودکان
۲- ۷-۱٫ کودکان پیش‌دبستانی و کامپیوتر
۳- ۷-۱٫ کامپیوتر و رشد اجتماعی _ احساسی کودکان
۴- ۷-۱٫ تأثیر برنامه‌های کمک‌آموزشی کامپیوتری در پیشرفت درسی
۵- ۷-۱٫ تأثیر کامپیوتر در پیشرفت زبان و تکلم
۶- ۷ -۱٫ تأثیر کامپیوتر در فراگیری مفاهیم ریاضی
۷- ۷-۱٫ مزایا و معایب استفاده از کامپیوتر مراکز پیش‌دبستانی و دبستانی
۸- ۷-۱٫ نکاتی که باید مربیان و معلمان در استفاده کودکان از کامپیوتر به آن توجه داشته باشند .
۸-۱٫شناخت برخی مفاهیم در ارتباط با کودکان
۱- ۸-۱٫ هوش
۲- ۸-۱٫ خلاقیت کودکان
۱- ۲- ۸-۱٫ شکوفا کردن خلاقیت کودکان
۱- ۱- ۲- ۸-۱٫ تشویق کودک
۲- ۱- ۲- ۸-۱٫ بیدار کردن تفکر خلاق
۳- ۱- ۲- ۸-۱٫ ایجاد کنجکاوی
۴- ۱- ۲- ۸-۱٫ تشویق به بازی و سرگرمی
۵- ۱- ۲- ۸-۱٫ تشویق به خیال‌پردازی
۶- ۱- ۲- ۸-۱٫ تشویق بر بیان احساس خود
۷- ۱- ۲- ۸-۱٫ از بین بردن افکار منفی
۳- ۸-۱٫ درک کودک از پرسپکتیو
۴- ۸-۱٫ درک کودک از زمان
۵- ۸-۱٫ راست _ چپ
۶- ۸-۱٫ شکل و فرم
۷- ۸-۱٫ حرکت و سر و صدا
۸- ۸-۱٫ ارتباط کودک پیش‌دبستانی با سایرین (بزرگسالان و کودکان )
۹- ۸-۱٫ خودآگاهی
۱۰- ۸-۱٫ ادراک فضا
۱۱- ۸-۱٫ آداب و رسوم فرهنگ کودکان
۱۲- ۸-۱٫ استدلال و قضاوت کودکان
۱۳- ۸-۱٫ سرگرمی‌های کودکان
۱۴- ۸-۱٫ ورزش کودکان
•فصل دوم (در این فصل اسم نمونه ها موزه هستش اما در رابطه با بازی و محیط های بازی کودکان هستش)
oنمونه کارهای مشابه
۱-۲ . موزه کودکان هوستون
s Museum of Houston’Children
۱- ۱- ۲ . تاریخچه موزه
۲- ۱- ۲ . نمایشگاههای موزه کودکان هوستون در سال ۱۹۹۳
گالری آغاز
The Begining Gallery
دهکده بازاری در تایوان
۲-۲ . موزه کودکان بوستون s Museum’Boston Children
۳- ۲ . موزه کودکان هیوگو در ژاپن Hyogo

فصل سوم
۱-۳ . سایت پیشنهادی
۱-۱-۳ . ویژگیهای مورد نظر برای سایت مجموعه
۲-۱-۳ . امکانات فرهنگی تفریحی آموزشی منطقه ۲ تهران
۳-۱-۳ . مطالعات آماری
۴-۱-۳ . موقعیت بوستان گفتگو
۵-۱-۳ . تحلیل سایت
۱- ۵-۱-۳ . موقعیت ، وسعت راههای مجاور و امکانات دسترسی
۲- ۵-۱-۳ . وضعیت توپوگرافی
۲-۳ .مطالعات اقلیمی
۱-۲-۳ . مشخصات جغرافیایی شهر تهران
۲-۲-۳ . موقعیت طبیعی جغرافیایی
۳-۲-۳ . مشخصات اقلیم منطقه
۱- ۳- ۲-۳ . دما
۲- ۳- ۲- ۳ . میزان بارش
۳- ۳- ۲- ۳ . رطوبت نسبی
۴- ۳-۲- ۳ . روزهای یخبندان
۵- ۳-۲- ۳ . روزهای بارانی
۶- ۳- ۲- ۳ . تابش خورشید
۷- ۳-۲- ۳٫ باد
۱- ۷- ۳- ۲- ۳ . تأثیر وزش باد در جهت گیری ساختمان

فصل چهارم
طرح پیشنهادی باغ کودک
۱- ۴٫ معرفی باغ کودک و نحوه فعالیت آن
۱- ۱- ۴ . باغ کودک مکمل آموزشهای کلاسیک
۲- ۱- ۴ . افراد در چه سنینی به مجموعه مراجعه می‌کنند
۳- ۱- ۴٫ مجموعه در چه زمان‌هائی فعالیت می‌کند
۲- ۴ . طرح پیشنهادی
۱- ۲- ۴ . فضاهای داخل بنا
فضای کودکان نوپا:
گالری هنری کودکان
آشنایی با تاریخ
آشنائی با جغرافیا
آشپزخانه کودک
نمایشگاه گل و گیاه
فضای بازی
استودیویی تلویزیونی
لباسهای محلی
کودک جهانی
بدن انسان
ایستگاه موسیقی
گالری هنر نوجوانان
توانائیهای جسمی
کارگاه ساختمانی
ایستگاه شیمی
ایستگاه فیزیک
ایستگاه کامپیوتر
سالن اجتماعات
کتابخانه
قسمت أموزشی
نمایشگاه موقتی
کافه تریا
مرکز مشاوره
کمکهای اولیه
مدیریت و روابط عمومی
۲- ۲- ۴ . فضاهای درون سایت
پلانتاریوم
فضای بازی کودکان
آمفی تئاتر روباز
باغ روی بام
فضای نواختن موسیقی
نقاشی روی دیوار
رمپ دوچرخه سواری
۳- ۴ . ایده های اصلی و فرآیند طراحی پروژه
هدف از طرح این فضا :
تصویر ۱-۴ . ایده های طراحی .
تصویر ۲-۴ . ایده های طراحی .
تصویر ۳-۴ . ایده های طراحی (قرار گرفتن سطوح منحنی بروی هم .)
تصویر ۴-۴ . ایده گرفتن از بازی MAZE در طراحی.
تصویر ۵-۴ . ایده های طراحی.
تصویر۶-۴ . چگونگی حرکت در سایت.
۴- ۴ . جدول برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مآخذ .
مطالعات باغ کودک ۱۴۰ص
این مطالعات دارای نقشه نیز می باشد.

خرید مطالعات : ۱۴٫۰۰۰ تومان