خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / طرح توجیهی آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی ۴۴ص

طرح توجیهی آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی ۴۴ص

عنوان طرح :طرح توجیهی آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی ۴۴ص
تعداد صفحات طرح :۴۴
قیمت طرح :۳۰۰۰
فرمت طرح : PDF

48

47

عنوان طرح :طرح توجیهی آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی ۴۴ص
تعداد صفحات طرح :۴۴
قیمت طرح :۳۰۰۰
فرمت طرح : PDF