خانه / آرشیو معماری / رساله معماری مرکز فرهنگی و آموزشی توانبخشی نابینایان و کم بینایان ۳۰۰ص

رساله معماری مرکز فرهنگی و آموزشی توانبخشی نابینایان و کم بینایان ۳۰۰ص

مرکز فرهنگی و آموزشی توانبخشی نابینایان و کم بینایان ۳۰۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

چکیده ۷
نابینا کیست و تاریخچه آموزش و پرورش نابینایان. ۸
مقدمه ۹
نابینا کیست و درجه بندی نابینایی ۹
شیوه ها برای افراد مشکل دار بینایی ۱۲
تاریخچه آموزش و پرورش در ایران برای نابینایان ۱۵
فصل اول ۲۰
جستاری در عالم نابینایان ۲۰
۱-۱حس بینایی ۲۱
نابینایی در جهان سوم ۲۲
بیان مسئله ۲۲
اهداف تحقیق ۲۵
اهمیت موضوع مورد بررسی ۲۶
حس بینایی ۳۲
مشمیه: ۳۲
جسم مژگانی(corpus cilliaris 33
خطا های انکساری چشم ۳۳
شبکیه(Retina): 34
مقایسه دو حس بینایی و شنوایی ۳۵
نابینایی و معلولیت بینایی ۴۱
کم‌بینایی: ۴۳
تعریف نابینایی: ۵۰
کاتاراکت ۵۱
تراخم ۵۲
جذام ۵۳
اونکوسرکیازیس ۵۳
گزروفتالمی ۵۳
نابینایی چیست؟ ۵۶
درمان نابینایی ۷۵
نابینایی و معلولیت بینایی ۷۵
علل نابینایی ۸۵
فصل دوم ۹۱
تاریخچه توجه به نابینایان ۹۱
تاریخچه آموزش استثنایی جهان ‌و ایران ۱۰۱
تاریخچه آموزش وپرورش نابینایان درایران ۱۰۶
تعلیم و تربیت نابینایان ۱۰۶
تاسیس مدارس خاص نابینایان ۱۰۷
دلیل بالا بودن توانایی حس لامسه افراد نابینا ۱۱۱
تاثیر موسیقی درمانی در کودکان نابینا ۱۱۳
ابزارها و راهکارهایی جهت آموزش الکترونیک نابینایان ۱۲۳
۲-۴-وسایل توانبخشی نابینایان ۱۲۷
: معرفی عصای سفید نابینایان ۱۲۷
معرفی وسایل کمک آموزشی نابینایان ۱۳۱
فصل سوم ۱۳۴
نابینایان و مسائل محیطی و شهرسازی ۱۳۴
نمونه های موردی ۱۴۳
مجتمع نابینایان شهید محبی ۱۴۳
امکانات ۱۴۳
۴-۲٫ مدرسه نابینایان باغچه بان شیراز ۱۵۱
نقاط ضعف طرح ۱۵۱
نقاط ضعف طرح ۱۵۴
فصل سوم ۱۵۵
( مطالعات اقلیمی و نمونه های دوره ای ) ۱۵۵
۲-۱- تاریخچه شیراز و محدوده طرح ۱۵۵
۲-۲- سیر تحولات تاریخی شهر شیراز در ادوار مختلف ۱۵۹
شیراز پس از اسلام ۱۶۰
دوره اموی ۱۶۱
شیراز در دوره صفاریان و دیلمیان ۱۶۱
آل بویه (۴۴۸-۳۲۱ هـ. ش) ۱۶۳
سلجوقیان (۵۲۷-۴۳۵هـ . ق) ۱۶۵
اتابکان فارس ( ۶۴۳-۵۲۷ هـ. ش ۱۶۵
دوره ایلخانیان مغول ، گورکانیان و آل قویونلوها : ۱۶۸
آل اینجو ( ۷۳۱-۷۰۳ هـ . ش ۱۶۹
آل مظفر (۸۴۷-۷۳۱هـ . ش) ۱۷۰
صفویه (۱۱۰۲-۸۸۲ هـ . ش ) ۱۷۱
افغانها و افشاریه (۱۱۴۶-۱۰۴۶ هـ . ش ۱۷۳
قاجاریه (۱۲۹۹-۱۱۱۷۱ هـ . ش) ۱۷۷
پهلوی (۱۳۵۷-۱۲۹۹ هـ . ش ۱۸۵
بررسی وضعیت کلی شهر شیراز ۱۹۶
۴-۱- بررسی وضعیت فرهنگی شهر شیراز ۱۹۷
۴-۱-۱- وجه تسمیه شیراز ۲۰۱
۴-۱-۲- القاب شیراز ۲۰۳
۴-۲- بررسی وضعیت اقتصادی شهر شیراز ۲۰۶
۴-۳-بررسی وضعیت اجتماعی شهر شیراز ۲۰۸
۴-۴- بررسی موقعیت جغرافیایی شیراز ۲۰۹
۴-۵- بررسی اقلیمی منطقه : ۲۱۱
۴-۵-۱- بررسی پوشش گیاهی شیراز ۲۱۲
شکل۴-۱ – باغ ارم ۲۱۳
الف- دما ۲۱۵
ب-رطوبت نسبی ۲۱۶
ج-تابش خورشید ۲۱۷
۴-۵-۳- منطقه آسایش ۲۲۰
۴-۵-۴- تاثیر عوامل اقلیمی بر معماری و شکل گیری بافت شهری شیراز ۲۲۳
فصل چهارم ۲۲۵
مبانی نظری معماری ۲۲۵
– معمار ۲۲۵
معمار در جایگاه افراد گوناگون ۲۲۷
الف ) معمار در جایگاه معمار و منتقد. ۲۲۷
ب) معمار در جایگاه مدیران شهر ۲۲۷
ج) معمار در جایگاه بهره وران از فضا ۲۲۸
– اندیشه ( تشبیه ) های معمارانه : ۲۲۸
معماری و اندیشه ۲۳۰
اندیشه های معماری ۲۳۲
فصل پنجم ۲۳۵
۵-۱ تدوین برنامه فیزیکی: ۲۳۵
۵-۲ زیبا شناختی فضا ۲۳۶
۵- ۳ کانسپت، مرکز گفتگو: ۲۳۸
۵-۴ چرا مرکز گفتگو؟ ۲۴۱
۵-۵ بخش های اصلی پروژه و لیست فضاهای آن: ۲۴۴
۵-۵-۱-. بخش آموزشی، پژوهش و کلینیک (برای نابینایان) ۲۴۵
۵-۵-۱-۱ کلاس ها ۲۴۵
۵-۵-۱-۲ کارگاه ها ۲۴۷
۵-۵-۱-۳ آزمایشگاه (پژوهش) ۲۴۸
۵-۶-۳-ج) فضای گفتار درمانی: ۲۵۰
۵-۶-۶-چ) فضای مخصوص آموزش افراد چند معلولیتی با نقض بینایی و افراد دارای کاشت حلزونی گوش. ۲۵۱
۵-۷ج) فضای انتظار ۲۵۲
۵-۸- کتابخانه ۲۵۲
۵-۹ بخش آشنایی با دنیای نابینایی ۲۵۳
۵-۹-۱- نمایشگاه هنر نابینا ۲۵۴
۵-۹-۲-باغچه ۴ فصل ۲۵۵
۵-۹-۳- کافی نت: ۲۵۶
۵-۹-۴- آزمایشگاه صدای چندحسی (the multisensory sounel LAB) 256
۵-۹-۵-غرفه های فروش محصولات کارگاه ها ۲۵۷
۵-۱۰- بخش گفتمان(گفتگو) ۲۵۸
۵-۱۰-۱- لابی اصلی مجموعه ۲۵۸
۵-۱۰-۲-آمفی تئاتر طراحی شده مخصوص افراد نابینا ۲۵۹
جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید : ۲۶۰
۵-۱۰-۳-رستوران با میزبانی نابینا: ۲۶۸
۵-۱۱- بخش اداری مجموعه ۲۶۹
۵-۱۱-۱-مدیریت ۲۶۹
۵-۱۱-۳- کنفرانس ۲۷۰
۵-۱۱-۴-امور اداری ۲۷۰
۵-۱۱-۵-اتاق استراحت مربیان و متخصصین ۲۷۱
۵-۱۱-۶ آبدارخانه ۲۷۱
۵-۱۱-۷ سرویس های بخش اداری ۲۷۲
۵-۱۲- بخش خدماتی ۲۷۲
۵-۱۲-۱ نگهبانی و اطلاعات ۲۷۳
۵-۱۲-۲ سرویس های بهداشتی ۲۷۳
۵-۱۲-۳ انبارها ۲۷۴
۵-۱۲-۴ پارکینگ ها ۲۷۴
فصل ششم ۲۷۵
مکان یابی سایت و تحلیل سایت ۲۷۵
۶-۱-معرفی استان فارس ۲۷۵
۶-۱-۳- مطالعات اقلیمی: ۲۷۶
۶-۱-۴جهت بادهای غالب و بادهای محلی: ۲۷۷
۶-۱-۴-۱-الف) بادهای شمالی: ۲۷۷
۶-۱-۴-۲-ب) بادهای غربی: ۲۷۸
۶-۱-۴-۳-پ) توده های هوای جنوبی: ۲۷۸
۶-۱-۴-۴-ت) بادهای محلی: ۲۷۸
۶-۱-۵جریان توده های هوا: ۲۷۸
۶-۲ بررسی مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۲۷۹
۶-۳-نرخ رشد. ۲۸۰
۶-۴- هرم سنی ۲۸۱
۶-۵-جانمایی پروژه در شهر شیراز ۲۸۳
۶-۵-۱-دسترسی: ۲۸۳
۶-۵-۳-همجواری ها: ۲۸۴
۶-۵-۴-قابلیت گسترش: ۲۸۵
۶-۵-۵-تنوع بصری: ۲۸۵
۶-۶-پتانسیل های اجتماعی بستر ۲۸۵
۶-۷-جمع مطالب و تعیین نوع بستر ۲۸۶
۶-۸-نقد و بررسی آلترناتیوهای مکان یابی بستر ۲۸۷
۶-۸-۱-الف) باغات حاشیه بلوار چمران: ۲۸۷
محاسن حاشیه چمران: ۲۸۷
معایب حاشیه چمران: ۲۸۸
۶-۸-۲-ب) سایت جنوبی پارک آزادی (پارک شهر) ۲۸۹
معایب فضا: ۲۹۰
فصل هفتم ۲۹۰
معرفی طرح ۲۹۰
۷-۲-ایده اصلی طرح ۲۹۱
۷-۳-ایده انتخابی ۲۹۳
۷-۴-آرایش فضای مثلثی به عنوان یک مدل طراحی بنیادی برای اجتماع افراد نابینا ۲۹۳
۷-۴-۱-الف) اصل (openess) بودن ۲۹۴
۷-۴-۲-ب) اصل نور:(light) 295
۷-۴-۳-ج) اصل ترکیب (composition) 295
۷-۴-۵-د) اصل فرم ۲۹۶
۷-۴-۶-هـ) اصل متریال(materialiy) 296
۷-۵-چند نکته مهم در رابطه با طراحی ۲۹۷
۷-۶ – جانمایی پروژه در سایت ۲۹۸
۷-۷- سازه پروژه ۲۹۸
۷-۸-معرفی تاسیسات ۲۹۹
فهرست منابع فارسی ۳۰۰
فهرست منابع غیرفارسی ۳۰۲

مرکز فرهنگی و آموزشی توانبخشی نابینایان و کم بینایان ۳۰۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان