خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / تجزیه و تحلیل سیستم موسسه بازرگانی نوین ۲۰ص

تجزیه و تحلیل سیستم موسسه بازرگانی نوین ۲۰ص

تجزیه و تحلیل سیستم موسسه بازرگانی نوین ۲۰ص
فرمت پروژه : Word
قیمت : ۵۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۵٫۰۰۰ تومان


مقدمه
تعریف سیستم انتخابی
مدل فیزیکی
امکان‌سنجی
تهیه حکم کتبی
امکان‌سنجی تکنیکی
مدل منطقی سازمانی
نمودار ارتباط بین موجودیت‌های هر زیر سیستم ERD
نمودار ساختار برنامه
ساختار فایل‌های ورودی و خروجی
نمودار ارتباط بین فایل‌های مختلف (نمودار درختی)
منابع

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۵٫۰۰۰ تومان