تصویر ثابت

سایت پروژه های آماده ولی غلامی http://www.09375883058.ir آموزش طراحي پارک بازي با انيميشن سه بعدي 3DS Max 108ص - سايت پروژه هاي آماده ولي غلامي

فروشگاه
آموزش طراحی پارک بازی با انیمیشن سه بعدی ۳DS Max 108ص


آموزش طراحی پارک بازی با انیمیشن سه بعدی ۳DS Max 108ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

چکیده:
مقدمه:
۲-۱- پنجرهMAX و نماها
۲-۱-۱-Menu bar
۲-۱-۲- Command Panel
۲-۱-۳- نماها (View Port)
۲-۱-۳-۱- نماها (View):
۲-۱-۴-کنترل و دستکاری در نماها (View Navigation control):
۲-۱-۵- نوار ابزار
۲-۱-۵-۱- ابزار جابجایی. چرخش و تغییر اندازه موضوع
۲-۱-۵-۲- ابزار Mirror
۲-۱-۵-۳- ابزار Align (تراز کردن):
۲-۱-۵-۴- ابزار Clone (کپی کردن):
۲-۲-Object سازی
۲-۲-۱- اصول اولیه Object سازی سه بعدی
۲-۲-۱-۱- اجسام Standard primitve (اجسام ساده ابتدایی)
۲-۲-۱-۲- احجام Extended primitive (احجام توسعه یافته ابتدایی)
۲-۲-۱-۳-Splineها
انواع spline ها شامل
۲-۲-۲- ویرایش object های سه بعدی
۲-۳- طراحی ماده (Material)
۲-۳-۱- Material Editor:
۲-۴- طراحی نور(Light)
۲-۴-۱-Standard light
۲-۵- دوربین (camera)
۲-۵-۱- آشنایی با دوربین ها
۲-۵-۲- قرار دادن دوربین بر روی یک مسیر
۲-۶-انیمیشن یا پویا نمایی (Animation)
۲-۶-۱-Animation control
۲-۶-۲-Time configuration
۲-۶-۳-Keys
۳-۱-ایجاد object ها و طراحی مواد (متریال زنی)
۳-۱-۱-طراحی چراغ های داخل باغچه ها:
الف- طراحی object:
ب ـ طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۲-طراحی چراغ های کنار پیاده روها
الف- طراحی object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۳-طراحی نیمکت
الف- طراحی object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۴-طراحی الاکلنگ
الف- طراحی object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۵-طراحی تاب
الف- طراحی object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۶-طراحی سطل زباله
الف- طراحی object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۷-طراحی سرسره
الف- طراحی Object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۸-طراحی حوض
الف- طراحی Object
طراحی آب درون حوض
ایجاد فواره آب:
۳-۱-۹-طراحی زمین پارک
الف- طراحی object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۱۰-طراحی نرده های اطراف پارک
۳-۱-۱۱- طراحی درخت:
۳-۱-۱۱-۱- ایجاد یک درخت سه بعدی:
۳-۱-۱۱-۲-طریقه قرار دادن عکس دوبعدی درخت در MAX 3DS :
۳-۲- ایجاد نور (Light)
۳-۳- ایجاد دوربین (Camera)
۱- دوربین دوم:
۲- دوربین اول:
۳- دوربین سوم:
۴- دوربین چهارم:
۳-۴-ایجاد حرکت (Animating)
۳-۴-۱-ایجاد حرکت در الاکلنگ
۳-۴-۲-ایجاد حرکت در تاب
۳-۴-۳-ایجاد حرکت در پای شخص نشسته بر روی نیمکت:
۳-۵- Render (اجرا)
منابع وماخذ:
آموزش طراحی پارک بازی با انیمیشن سه بعدی ۳DS Max 108ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

    icon


tavajoارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: